Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Πρόσφατα Άρθρα σε Γενικά

Ανακοίνωση ΠΕΥΦΑ για ωράρ...

Ανακοίνωση ΠΕΥΦΑ για ωράρια

Ωράρια Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων… Στο ίδιο έργο...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Προσλήψεις στα Μουσεία 2...

Προσλήψεις στα Μουσεία  2019

Στην ανακοίνωση αυτή θα βρείτε όλες τις πληροφορίες,...

Πρόσφατα Άρθρα σε Εργατικά

Τοποθετήσεις εκπροσώπων τ...

Τοποθετήσεις εκπροσώπων της Παράταξης μας στη Γεν. Συν. ΠΕΥΦΑ, 5.3.2019

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Παρακολουθείστε τα  Βίντεο με...

Άρθρο 40: Συναλλαγές μέσω τραπεζικού ...

1. Από 1.1.2011 η καταβολή των συντάξεων του συνόλου των παροχών, των...

Άρθρο 40: Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος
Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Άρθρο 41: Κατάταξη απαιτήσεων Οργανισ...

1. Στις διατάξεις της περίπτωσης 3 του άρθρου 975 ΚΠολΔ, όπως έχει...

Άρθρο 41: Κατάταξη απαιτήσεων Οργανισμών και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Άρθρο 42: Ανακατανομή των εισφορών με...

Από 1.1.2011 πόρο του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. αποτελεί...

Άρθρο 42: Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας
Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Άρθρο 43: Οικοδομοτεχνικά Έργα...

Τα εδάφια β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951...

Άρθρο 43: Οικοδομοτεχνικά Έργα
Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin
Άρθρο 44: Οικονομικά και Οργανωτικά θέματα

Άρθρο 44: Οικονομικά και Οργανωτικά θέματα...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Κατά τη διαδικασία έγκρισης των προϋπολογισμών των Φορέων Κοινωνικής...

Άρθρο 45: Επενδύσεις διαθεσίμων σε κινητές αξίες που διενεργούνται χωρίς όρια

Άρθρο 45: Επενδύσεις διαθεσίμων σε κινητές αξ...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Το άρθρο 3 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3 Επενδύσεις...

Άρθρο 46: Επενδύσεις διαθεσίμων σε περιουσιακά στοιχεία που διενεργούνται με προϋποθέσεις και όρια

Άρθρο 46: Επενδύσεις διαθεσίμων σε περιουσιακ...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Το άρθρο 4 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: Α. Η...

Άρθρο 47: Διαδικασία διενέργειας επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 47: Διαδικασία διενέργειας επενδύσεων σ...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Το άρθρο 5 του ν. 3586/2007(ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: « Άρθρο 5 Διαδικασία...

Άρθρο 48: Διαδικασίες διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητα

Άρθρο 48: Διαδικασίες διενέργειας επενδύσεων ...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Το άρθρο 6 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) τροποποιείται ως εξής: Η παράγραφος 3...

Άρθρο 49: Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακαινήτων

Άρθρο 49: Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίη...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Το άρθρο 10 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 Ανάθεση έργων...

Άρθρο 50: Τήρηση στοιχείων επενδύσεων

Άρθρο 50: Τήρηση στοιχείων επενδύσεων...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Το άρθρο 11 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 11 Τήρηση στοιχείων...

Άρθρο 51: Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 51: Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλι...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Το άρθρο 13 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 13 Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φορέων...

Άρθρο 52: Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 52: Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Το άρθρο 19 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 19 Διαχειριστές...

Άρθρο 53: Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών

Άρθρο 53: Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων όλων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας...

Άρθρο 54: Αρμόδια όργανα – Αρμοδιότητες

Άρθρο 54: Αρμόδια όργανα – Αρμοδιότητες...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής...

Άρθρο 55: Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων

Άρθρο 55: Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Για τη λήψη απόφασης επί των οριζομένων στα άρθρα 54 έως και 56 του παρόντος νόμου...

Άρθρο 56: Υποβολή αίτησης – Λοιπά δικαιολογητικά

Άρθρο 56: Υποβολή αίτησης – Λοιπά δικαι...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Για τη λήψη απόφασης επί των οριζομένων στα άρθρα 54 έως και 56 του παρόντος νόμου...

Άρθρο 57: Τμηματική εξόφληση της οφειλής

Άρθρο 57: Τμηματική εξόφληση της οφειλής...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με την...

Άρθρο 58: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας

Άρθρο 58: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση και τηρούν τους όρους της...

Άρθρο 59: Δικαιώματα φορέων κοινωνικής ασφάλισης

Άρθρο 59: Δικαιώματα φορέων κοινωνικής ασφάλι...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης παρά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη χορηγηθείσα...

Άρθρο 60: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 60: Λοιπές διατάξεις...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Με την απόφαση παροχής διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής αναστέλλεται ο...

Άρθρο 61: Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη

Άρθρο 61: Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέ...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Όπου από τις κείμενες διατάξεις κάθε ασφαλιστικού οργανισμού ορίζεται ως...

Άρθρο 62: Εξουσιοδότηση για έκδοση υπουργικών αποφάσεων

Άρθρο 62: Εξουσιοδότηση για έκδοση υπουργικών...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη των...

Page 81 of 83« First...787980818283