Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Υπουργικές Αποφάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ-ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

ΩΡΑΡΙΟ ΚΛΑΔΟΥ ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ & ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ)

ΦΕΚ 2883/Β/20.12.2011: Υ.Α.ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ.52α/122886: Καθορισμός ωραρίου εργασίας του φυλακτικού προσωπικού των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του ΥΠΠΟΤ 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ-ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ-ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ-ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

 

Καταβολή αντιτίμου, Ελεύθερη και μειωμένη είσοδος σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους:

Αποφάσεις σε ισχύ:

Παλαιές αποφάσεις:

 

ΩΡΑΡΙΑ

 

 

 

 ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΠΟΑ 2018-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 2014-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΥΠΠΟ

ΦΕΚ 1416/Α/30.4.2012: Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011) για υπαλλήλους του ΥΠΠΟΤ