Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Πρόσφατα Άρθρα σε Γενικά

Ανακοίνωση – απάντηση στ...

Ανακοίνωση – απάντηση  στις δηλώσεις του υφυπουργού πολιτισμού Κων/νου Στρατή στην Εφ Συν στις 4.7.2018

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΑΡΚΙ) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου ΠΕΥΦΑ...

Δελτίο Τύπου ΠΕΥΦΑ

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την Ακύρωση Εκδήλωσης στο Θέατρο...

Πρόσφατα Άρθρα σε Εργατικά

Υπουργική Απόφαση για εκδ...

Υπουργική Απόφαση για εκδηλώσεις

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Δημοσιεύτηκε στο Εθνικό...

Άρθρο 46: Επενδύσεις διαθεσίμων σε πε...

Το άρθρο 4 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) τροποποιείται και συμπληρώνεται...

Άρθρο 46: Επενδύσεις διαθεσίμων σε περιουσιακά στοιχεία που διενεργούνται με προϋποθέσεις και όρια
Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Άρθρο 47: Διαδικασία διενέργειας επεν...

Το άρθρο 5 του ν. 3586/2007(ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: « Άρθρο 5...

Άρθρο 47: Διαδικασία διενέργειας επενδύσεων σε κινητές αξίες
Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Άρθρο 48: Διαδικασίες διενέργειας επε...

Το άρθρο 6 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) τροποποιείται ως εξής: Η...

Άρθρο 48: Διαδικασίες διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητα
Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Άρθρο 49: Ανάθεση έργων και εργασιών ...

1. Το άρθρο 10 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο...

Άρθρο 49: Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακαινήτων
Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin
Άρθρο 50: Τήρηση στοιχείων επενδύσεων

Άρθρο 50: Τήρηση στοιχείων επενδύσεων...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Το άρθρο 11 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 11 Τήρηση στοιχείων...

Άρθρο 51: Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 51: Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλι...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Το άρθρο 13 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 13 Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φορέων...

Άρθρο 52: Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 52: Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Το άρθρο 19 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 19 Διαχειριστές...

Άρθρο 53: Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών

Άρθρο 53: Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων όλων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας...

Άρθρο 54: Αρμόδια όργανα – Αρμοδιότητες

Άρθρο 54: Αρμόδια όργανα – Αρμοδιότητες...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής...

Άρθρο 55: Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων

Άρθρο 55: Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Για τη λήψη απόφασης επί των οριζομένων στα άρθρα 54 έως και 56 του παρόντος νόμου...

Άρθρο 56: Υποβολή αίτησης – Λοιπά δικαιολογητικά

Άρθρο 56: Υποβολή αίτησης – Λοιπά δικαι...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Για τη λήψη απόφασης επί των οριζομένων στα άρθρα 54 έως και 56 του παρόντος νόμου...

Άρθρο 57: Τμηματική εξόφληση της οφειλής

Άρθρο 57: Τμηματική εξόφληση της οφειλής...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με την...

Άρθρο 58: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας

Άρθρο 58: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση και τηρούν τους όρους της...

Άρθρο 59: Δικαιώματα φορέων κοινωνικής ασφάλισης

Άρθρο 59: Δικαιώματα φορέων κοινωνικής ασφάλι...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης παρά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη χορηγηθείσα...

Άρθρο 60: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 60: Λοιπές διατάξεις...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Με την απόφαση παροχής διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής αναστέλλεται ο...

Άρθρο 61: Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη

Άρθρο 61: Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέ...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Όπου από τις κείμενες διατάξεις κάθε ασφαλιστικού οργανισμού ορίζεται ως...

Άρθρο 62: Εξουσιοδότηση για έκδοση υπουργικών αποφάσεων

Άρθρο 62: Εξουσιοδότηση για έκδοση υπουργικών...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη των...

Άρθρο 63: Ασφαλιστική τακτοποίηση προσωπικού Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 63: Ασφαλιστική τακτοποίηση προσωπικού ...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Οι προβλεπόμενες εισφορές για την κύρια ασφάλιση του τακτικού προσωπικού του...

Άρθρο 64: Ασφάλιση του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος

Άρθρο 64: Ασφάλιση του προσωπικού της Τράπεζα...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Από την 1.1.2011 η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) αναλαμβάνει και ενεργεί την κοινωνική...

Άρθρο 65: Υπαγωγή εργαζομένων Γενικής Τράπεζας και Τομέα «ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ.» στο ΕΤΕΑΜ

Άρθρο 65: Υπαγωγή εργαζομένων Γενικής Τράπεζα...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. α) Με την επιφύλαξη της περιπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 3371/2005,...

Άρθρο 66: Ρυθμίσεις προσωπικού ΟΤΑ

Άρθρο 66: Ρυθμίσεις προσωπικού ΟΤΑ...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Το μόνιμο προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που...

Άρθρο 67: Αναπροσαρμογή Επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας

Άρθρο 67: Αναπροσαρμογή Επιδομάτων Χριστουγέν...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/ 2010 (ΦΕΚ 65 Α΄) προστίθεται...

Άρθρο 68: Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 68: Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παρο...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Όταν το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), οι Οργανισμοί...

Page 80 of 82« First...777879808182