Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Πρόσφατα Άρθρα σε Γενικά

Γλυπτά Παρθενώνα: Ιστορικ...

Γλυπτά Παρθενώνα: Ιστορική μεταστροφή των Times – «Ανήκουν στην Αθήνα, πρέπει να επιστραφούν τώρα»

κύριο άρθρο της εφημερίδας τάσσεται ανοικτά υπέρ της...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

2014-2022: ΑΡΜΕ – Α...

2014-2022: ΑΡΜΕ – Ανακοινώσεις

Όλες οι Ανακοινώσεις και οι δημόσιες τοποθετήσεις μας...

Πρόσφατα Άρθρα σε Εργατικά

Εκλογές Αιρετών στα Υπηρε...

Εκλογές Αιρετών στα Υπηρεσιακά-Πειθαρχικά Συμβούλια 2022: διαδικασία & ημερομηνίες

Συναδέλφισες, συνάδελφοι, Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού...

Άρθρο 48: Διαδικασίες διενέργειας επε...

Το άρθρο 6 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) τροποποιείται ως εξής: Η...

Άρθρο 48: Διαδικασίες διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητα
Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Άρθρο 49: Ανάθεση έργων και εργασιών ...

1. Το άρθρο 10 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο...

Άρθρο 49: Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακαινήτων
Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Άρθρο 50: Τήρηση στοιχείων επενδύσεων...

Το άρθρο 11 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 11...

Άρθρο 50: Τήρηση στοιχείων επενδύσεων
Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Άρθρο 51: Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φορέων Κοινωνική...

1. Το άρθρο 13 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο...

Άρθρο 51: Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin
Άρθρο 52: Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 52: Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Το άρθρο 19 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 19 Διαχειριστές...

Άρθρο 53: Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών

Άρθρο 53: Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων όλων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας...

Άρθρο 54: Αρμόδια όργανα – Αρμοδιότητες

Άρθρο 54: Αρμόδια όργανα – Αρμοδιότητες...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής...

Άρθρο 55: Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων

Άρθρο 55: Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Για τη λήψη απόφασης επί των οριζομένων στα άρθρα 54 έως και 56 του παρόντος νόμου...

Άρθρο 56: Υποβολή αίτησης – Λοιπά δικαιολογητικά

Άρθρο 56: Υποβολή αίτησης – Λοιπά δικαι...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Για τη λήψη απόφασης επί των οριζομένων στα άρθρα 54 έως και 56 του παρόντος νόμου...

Άρθρο 57: Τμηματική εξόφληση της οφειλής

Άρθρο 57: Τμηματική εξόφληση της οφειλής...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με την...

Άρθρο 58: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας

Άρθρο 58: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση και τηρούν τους όρους της...

Άρθρο 59: Δικαιώματα φορέων κοινωνικής ασφάλισης

Άρθρο 59: Δικαιώματα φορέων κοινωνικής ασφάλι...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης παρά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη χορηγηθείσα...

Άρθρο 60: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 60: Λοιπές διατάξεις...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Με την απόφαση παροχής διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής αναστέλλεται ο...

Άρθρο 61: Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη

Άρθρο 61: Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέ...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Όπου από τις κείμενες διατάξεις κάθε ασφαλιστικού οργανισμού ορίζεται ως...

Άρθρο 62: Εξουσιοδότηση για έκδοση υπουργικών αποφάσεων

Άρθρο 62: Εξουσιοδότηση για έκδοση υπουργικών...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη των...

Άρθρο 63: Ασφαλιστική τακτοποίηση προσωπικού Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 63: Ασφαλιστική τακτοποίηση προσωπικού ...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Οι προβλεπόμενες εισφορές για την κύρια ασφάλιση του τακτικού προσωπικού του...

Άρθρο 64: Ασφάλιση του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος

Άρθρο 64: Ασφάλιση του προσωπικού της Τράπεζα...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Από την 1.1.2011 η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) αναλαμβάνει και ενεργεί την κοινωνική...

Άρθρο 65: Υπαγωγή εργαζομένων Γενικής Τράπεζας και Τομέα «ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ.» στο ΕΤΕΑΜ

Άρθρο 65: Υπαγωγή εργαζομένων Γενικής Τράπεζα...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. α) Με την επιφύλαξη της περιπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 3371/2005,...

Άρθρο 66: Ρυθμίσεις προσωπικού ΟΤΑ

Άρθρο 66: Ρυθμίσεις προσωπικού ΟΤΑ...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Το μόνιμο προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που...

Άρθρο 67: Αναπροσαρμογή Επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας

Άρθρο 67: Αναπροσαρμογή Επιδομάτων Χριστουγέν...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/ 2010 (ΦΕΚ 65 Α΄) προστίθεται...

Άρθρο 68: Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 68: Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παρο...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Όταν το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), οι Οργανισμοί...

Άρθρο 69: Παροχές ασθένειας ανέργων ελευθέρων επαγγελματιών και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού

Άρθρο 69: Παροχές ασθένειας ανέργων ελευθέρων...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) συστήνεται...

Άρθρο 70: Μεικτά κλιμάκια ελέγχου χημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους και των Τεχνικών Υγειονομικών Επιθεωρητών του ΣΕΠΕ

Άρθρο 70: Μεικτά κλιμάκια ελέγχου χημικών του...

Αναρτήθηκε: Oct 1, 2010 | συντάκτης: admin

1. Οι έλεγχοι που διενεργούνται στις επιχειρήσεις και γενικότερα στους χώρους...

Page 100 of 102« First...979899100101102