Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

0 σχόλια
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Την 13/4/2020 δημοσιεύτηκε η 84 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». (ΦΕΚ 84/Α/13-04-2020). Σύμφωνα με το άρθρο 56 «Πληρωμή δαπανών από Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», της ανωτέρω ΠΝΠ, τα τμήματα διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης των περιφερειακών και των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, με δύο εξαιρέσεις, υπάγονται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, ως προς την οικονομική τους δραστηριότητα, και τους ανατίθενται οι αρμοδιότητες ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης χρηματικών Ενταλμάτων για την πληρωμή των δαπανών τους, καθώς και η τήρηση του φυσικού αρχείου αυτών.
Μέχρι πρότινος και συγκεκριμένα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, αυτές οι δαπάνες εκκαθαρίζονταν από τη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Νομαρχίας Αθηνών (ΔΥΕΕ), ενώ μετά την δημοσίευση της ΠΝΠ, η διαδικασία θα πραγματοποιείται από τα τμήματα των υπηρεσιών, που αναφέρονται στην ΠΝΠ.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση δημιουργεί ένα υβριδικό μοντέλο διοικητικής λειτουργίας καθώς καλούνται συνάδελφοι και συναδέλφισσες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα ως υπάλληλοι δυο ταχυτήτων, αφού θα ανήκουν στην ΓΔΟΥ όσον αφορά την εκκαθάριση και στην υπηρεσία στην οποία εργάζονται για τα υπόλοιπα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.
Δεδομένου ότι οι πολλές ανεξόφλητες δαπάνες του 2019 θα πρέπει να εξοφληθούν άμεσα, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες για την απορρόφηση των πιστώσεων του 2020, είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι λιγοστοί υπάλληλοι που στελεχώνουν τα τμήματα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών, θα επιφορτιστούν με επιπλέον εργασίες και καθήκοντα, ενώ είναι αμφίβολο αν η διαδικασία, ακριβώς λόγω της δραματικής υποστελέχωσης θα προχωρήσει με τους επιθυμητούς ρυθμούς.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Υπαλλήλων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΟΑ έχοντας πάντα σαν γνώμονα της δράσης του τόσο την προστασία των συναδέλφων, όσο και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών, ζητά από την πολιτική ηγεσία για την αντιμετώπιση των προηγούμενων προβλημάτων την υλοποίηση δέσμης μέτρων ως εξής:
  • 1. Την διασφάλιση των συναδέλφων με νομοθετική ρύθμιση των ασυμβίβαστων αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από την εκκαθάριση των δαπανών.
  • 2. Την άμεση και ταχεία εκπαίδευση και επιμόρφωσή όλων των συναδέλφων σχετικά με τα νέα καθήκοντα που τους ανατίθενται.
  • 3. Την στελέχωση των τμημάτων διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης των υπηρεσιών που λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην διαδικασία της εκκαθάρισης.
  • 4. Τέλος την καταβολή «επιδόματος εκκαθάρισης», κατά το πρότυπο παρόμοιων παροχών που έχουν δοθεί ακόμα και στο άμεσο παρελθόν, σε όλους του εργαζόμενους του ΥΠΠΟΑ οι οποίοι καλούνται να εμπλακούν στην πολύπλοκη και χρονοβόρο διαδικασία της εκκαθάρισης.
Το ΔΣ του Συλλόγου μας θεωρεί, ότι τα προαναφερόμενα μαζί με την ορθή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων που υποστηρίζουν την διαδικασία αποτελούν αναγκαίες συνθήκες, ώστε να μην βρεθούν συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εκτεθειμένοι ενώ εκτελούν υπηρεσιακά καθήκοντα, που τους έχουν ανατεθεί, και παράλληλα θα εξασφαλίσουν την σωστή και ταχεία ολοκλήρωση του συνολικού πλέγματος ελέγχου, εκκαθάρισης, έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων, αλλά και την ταχεία απορρόφηση των πιστώσεων για το τρέχον έτος.