Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Τοποθετήσεις εκπροσώπων της Παράταξης μας στη Γεν. Συν. ΠΕΥΦΑ

0 σχόλια
Τοποθετήσεις εκπροσώπων της Παράταξης μας στη Γεν. Συν. ΠΕΥΦΑ

Συνάδελφοι,

Παρακολουθείστε τα 2 Βίντεο με την τοποθέτηση του Παναγιώτη Τσιντώνη, μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΥΦΑ και εκπροσώπου της Παράταξής μας, στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΥΦΑ την Δευτέρα 21.3.2016 καθώς και το βίντεο με την τοποθέτηση της εκπροσώπου της παράταξής μας και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΥΦΑ Κέρκυρας Χαρχάλου

  • ΓΕΝ ΣΥΝ ΠΕΥΦΑ 21.3.2016: Η τοποθέτηση του εκπροσώπου της παράταξής μας και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΥΦΑ  Τσιντώνη Παναγιώτη – Μέρος Α’

 

  • ΓΕΝ ΣΥΝ ΠΕΥΦΑ 21.3.2016: Η τοποθέτηση του εκπροσώπου της παράταξής μας και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΥΦΑ Τσιντώνη Παναγιώτη – Μέρος Β’

 

  • ΓΕΝ ΣΥΝ ΠΕΥΦΑ 21.3.2016: Η τοποθέτηση της εκπροσώπου της παράταξής μας και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΥΦΑ Κέρκυρας Χαρχάλου

 

Συνάδελφοι,

Ο Παναγιώτης Τσιντώνης ανέφερε στην ομιλία του, ότι το καλοκαίρι κάποιοι κλάδοι, όπως οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι των ΟΤΑ κινητοποιήθηκαν έγκαιρα και πέτυχαν εξαίρεση από την αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση. Όλα τα στοιχεία τα οποία φέραμε στο φώς, παραδόθηκαν από την παράταξή μας στην ΠΕΥΦΑ και την ΠΟΕ-ΥΠΠΟ προκειμένου να ενημερωθούν για το θέμα και να διεκδικήσουν ανάλογη ρύθμιση και για τους αρχαιοφύλακες και άλλους κλάδους του ΥΠΠΟΑ.

Για του λόγου το αληθές σας παραθέτουμε τη σχετική νομοθεσία:

Η ερμηνευτική εγκύκλιος του παραπάνω νόμου αναφέρει:

Εξαιρέσεις από την αύξηση των ορίων ηλικίας

Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015 με τις οποίες αυξάνονται σταδιακά από 19/8/2015 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης δεν έχουν εφαρμογή για τις ακόλουθες κατηγορίες υπαλλήλων του Δημοσίου:

ζ. Για το προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης των σωφρονιστικών καταστημάτων (υποπερ. εε της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ́ ΑΡΙΘ. 169/2007 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων (σελ 4619, αρθρο 56, παρ 3β, υποπαρ εε)

η. Για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ που απασχολούνται στις ειδικότητες της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (Α’78), δηλ. στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων, τους εργάτες αφοδευτηρίων, τους εργάτες ταφής – εκταφής νεκρών κλπ.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3660, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις, σελ 1280, αρθρο 4, παρ 1