Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Στη Βουλή το 40ωρο και το e-δημόσιο

Comments Off on Στη Βουλή το 40ωρο και το e-δημόσιο
Στη Βουλή το 40ωρο και το e-δημόσιο

 

Η κυβέρνηση φιλοδοξεί να υπάρξει σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους κατά 25%, και δραστικός περιορισμός της γραφειοκρατίας

Σαραντάωρο και e-δημόσιο θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Εσωτερικών με το σχέδιο νόμου για την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με τις ρυθμίσεις του δίνει για πρώτη φορά υπόσταση στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών και την επικοινωνία των δημοσίων υπηρεσιών.

Παράλληλα εισάγει ρύθμιση σχετικά με τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, σύμφωνα με την οποία εξισώνονται με αυτές του ιδιωτικού τομέα, και από 37,5 εβδομαδιαίως γίνονται 40.

Συγκεκριμένα βάσει των προβλέψεων του νομοσχεδίου -με το οποίο η κυβέρνηση φιλοδοξεί να υπάρξει σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους κατά 25%, καθώς και δραστικός περιορισμός της γραφειοκρατίας και τη διαφθοράς στο Δημόσιο- οι πολίτες στο εξής θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τα έγγραφα που επιθυμούν. Αυτά, θα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, καθώς και χρονοσήμανση.

Εξάλλου, απαλλάσσεται ο πολίτης από την κλασική διαδικασία επικύρωσης των ηλεκτρονικών αντιγράφων εάν τα έγγραφα τηρούνται ήδη από φορέα του δημοσίου.

Παράλληλα, θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών και ΝΠΙΔ να υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά καθώς και προσφορές για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς. Αποδεικτικό μέσο για την αποστολή θα αποτελεί η ηλεκτρονική επιβεβαίωση της λήψης από το φορέα με ασφαλή χρονοσήμανση.

Συναλλαγές
Καθιερώνεται, επίσης, η δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών οικονομικών συναλλαγών με φορείς του δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η είσπραξη ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών, ενσήμων, χαρτοσήμων, προστίμων και εν γένει η οικονομική εκκαθάριση οφειλών φυσικών προσώπων και ΝΠΙΔ προς φορείς του δημόσιου με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών πληρωμής που τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση καρτών πληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους.

Για την εκτέλεση πράξης ηλεκτρονικής πληρωμής ο υπόχρεος θα πρέπει να υποβάλει συγκεκριμένες πληροφορίες όπως τον κωδικό υποχρέωσης που αντιστοιχεί στην οφειλή, το ποσό καταβολής και την ημερομηνία και προθεσμία καταβολής. Η ηλεκτρονική πληρωμή ολοκληρώνεται όταν στον υπόχρεο κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά η επιβεβαίωση της συναλλαγής. Για τις συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση των φυσικών προσώπων και των ΝΠΙΔ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του ελληνικού δημοσίου, προκειμένου να δοθούν τα αναγνωριστικά και τα διαπιστευτήρια.

Κατά την αρχική εγγραφή το φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να κάνει χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να προσκομίζει ή να αποστέλλει υπογεγραμμένα με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή στην αρμόδια Αρχή Εγγραφής τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ταυτότητά του προκειμένου να του αποδοθούν τα απαιτούμενα αναγνωριστικά.

Ενημέρωση
Επίσης, βάσει του νομοσχεδίου, προβλέπεται η δυνατότητα των πολιτών ή των ΝΠΙΔ να ενημερώνονται ηλεκτρονικά τόσο για την πρωτοκόλληση όσο -και ιδίως- για την πορεία της υπόθεσης που τους αφορά. Στη βελτίωση της λειτουργίας του δημοσίου και της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη εντάσσεται και η πρόβλεψη για θέσπιση 40ωρου στο Δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ που θεσπίζεται με το κατατεθέν νομοσχέδιο. Οπως χαρακτηριστικά δήλωσε χθες ο Γ. Ραγκούσης με τον τρόπο αυτό «είναι σαν να προσλαμβάνουμε 45 χιλιάδες υπαλλήλους, δουλεύοντας μισή ώρα παραπάνω». Στις σκέψεις του υπουργείου μάλιστα είναι το μοντέλο αυτό να επεκταθεί και στη λειτουργία των ΔΕΚΟ.

Ενιαίο μισθολόγιο τον Ιούλιο
Προ των πυλών, πάντως, βρίσκεται και το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο να αρθούν οι στρεβλώσεις και οι μισθολογικές ανισότητες για εργαζόμενους ίδιων προσόντων και ίδιας απόδοσης. Το νέο μισθολόγιο αναμένεται να ψηφισθεί τον Ιούλιο, και ο Γ. Ραγκούσης άφησε χθες ανοιχτό το ενδεχόμενο να θεσπιστεί με αυτό, ανώτατο και κατώτατο όριο στις αμοιβές του δημοσίου.

Σε ό,τι αφορά δε την αναλογία ένα προς πέντε στις προσλήψεις, στην πράξη δεν πρόκειται να εφαρμοσθεί αφού το τρέχον έτος αναμένεται να να κυμανθούν κάτω από 10.600, που είναι το επιτρεπόμενο όριο, με δεδομένο ότι οι αποχωρήσεις έφθασαν τους 53 χιλιάδες υπαλλήλους.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μέσα στο πρώτο τετράμηνο έχουν διενεργηθεί μόλις 1.100 προσλήψεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΥΠΕΣ το 2013 το ελληνικό δημόσιο θα είναι μειωμένο κατά 200.000 μισθοδοτούμενους υπαλλήλους σε σύνολο 700.000, σύμφωνα με την πρόσφατη απογραφή
Πηγή: Ημερησία

Σχετικά Άρθρα:

Γ. Ραγκούσης:

Από Σεπτέμβριο 40ωρο, ενιαίο μισθολόγιο και απογευματινή εργασία στο Δημόσιο

Νέο ωράριο στο Δημόσιο και ηλεκτρονικές συναλλαγές

Άμεσες μετατάξεις στο Δημόσιο