Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Νέο ωράριο στο Δημόσιο και ηλεκτρονικές συναλλαγές

Comments Off on Νέο ωράριο στο Δημόσιο και ηλεκτρονικές συναλλαγές
Νέο ωράριο στο Δημόσιο και ηλεκτρονικές συναλλαγές

Τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ ρυθμίζει,μεταξύ άλλων, νομοσχέδιο για την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», το οποίο κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Σύμφωνα με τον νομοσχέδιο, οι ώρες εργασίας στο Δημόσιο εξισώνονται με αυτές του ιδιωτικού τομέα, και από 37,5 εβδομαδιαίως γίνονται 40.

Σκοπός του νομοσχεδίου, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, Δημοσίας Διοικήσεως κκαι Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους κατά 25%, καθώς και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και της διαφθορά στο Δημόσιο.

Οι καινοτομίες του νομοσχεδίου

Ορισμένες από τις βασικές καινοτομίες του νομοσχεδίου, είναι η ηλεκτρονική υπογραφή σε ηλεκτρονικό έγγραφο και η καθιέρωσις δυνατότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών με φορείς του Δημοσίου και ανεξαρτήτως της ιδιότητος του πολίτη ή της επιχειρήσεως ως δικαιούχου ή οφειλέτη.

Επίσης, με δεδομένη την εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών και των επικοινωνιακών δυνατοτήτων, παύει να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη με την ρητή υπαγωγή και των ηλεκτρονικών εγγράφων στο πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος προσβάσεως στα έγγραφα και η παροχή της δυνατότητος ασκήσεώς του με ηλεκτρονικό τρόπο.

Ακόμη, δίδεται η δυνατότητα φυσικών και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο αιτήσεις, δηλώσεις κ.λπ., καθώς και προσφορές για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, εφ΄όσον πληρούνται οι κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις ,ενώ εισάγεται ως κανόνας η αυτεπάγγελτη ή κατ’ αίτηση αναζήτηση εγγράφων που τηρούνται σε οποιοδήποτε φορέα του Δημοσίου.

www.imerisia.gr

Σχετικά Άρθρα:

Γ. Ραγκούσης:

Από Σεπτέμβριο 40ωρο, ενιαίο μισθολόγιο και απογευματινή εργασία στο Δημόσιο

Στη Βουλή το 40ωρο και το e-δημόσιο

Άμεσες μετατάξεις στο Δημόσιο