Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

IEK: Ξεκίνησε η Διαδικασία Πιστοποίησης

Comments Off on IEK: Ξεκίνησε η Διαδικασία Πιστοποίησης
IEK:  Ξεκίνησε η Διαδικασία Πιστοποίησης

 Ξεκίνησε η διαδικασία Πιστοποίησης

Διαβάστε και ενημερωθείτε έγκυρα παρακάτω

Γενικά

Η πιστοποίηση των προσόντων που αποκτήσατε κατά τη φοίτηση σας στο ΙΕΚ είναι ευθύνη του του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ). Η απόφαση του ΕΟΠΠ η οποία ορίζει τη διαδικασία πιστοποίησης είναι δημοσιευμένη από το Εθνικό Τυπογραφείο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο ΦΕΚ 275Β/2011.

Στις εξετάσεις αυτές, που περιλαμβάνουν πρακτικό και θεωρητικό μέρος, οι απόφοιτοι των Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., διαγωνίζονται σε κοινά θεωρητικά θέματα για όλη την Ελλάδα, προκειμένου να αποκτήσουν το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).

 Ημερομηνίες πιστοποίησης

Έγκριση προγραμματισμού εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ.

Αιτήσεις-Τόπος Υποβολής-Δικαιολογητικά-Χρόνος Υποβολής

Ερωτήσεις πιστοποίησης

Οι ερωτήσεις πιστοποίησης της ειδικότητας “Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων” ακολουθούν σε μορφή pdf.

Μπορείτε να τις βρείτε και στον ΕΟΠΠ, στη διαδρομή: Εξετάσεις Πιστοποίησης ΙΕΚ >> Κανονισμοί Κατάρτισης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Εθνικόs  Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ)