Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Eνιαίο σύστημα ελέγχου του ωραρίου στο Δημόσιο

Comments Off on Eνιαίο σύστημα ελέγχου του ωραρίου στο Δημόσιο
Eνιαίο σύστημα ελέγχου του ωραρίου στο Δημόσιο

Νέα εγκύκλιος για δημόσιο: Έρχεται το ενιαίο σύστημα ελέγχου του ωραρίου

Με στόχο την ορθή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, το υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης εξέδωσε νέα εγκύκλιο, στην οποία προβλέπεται η καθιέρωση ενιαίου συστήματος ελέγχου του ωραρίου σε όλο το δημόσιο
Με στόχο τη διασφάλιση της ορθής τήρησης του ωραρίου εργασίας και την ίση μεταχείριση των υπαλλήλων του δημοσίου, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με εγκύκλιό του, ζητά από τους φορείς να ενημερώσουν αναφορικά με το σύστημα ελέγχου τήρησης του ωραρίου που διαθέτουν και χρησιμοποιούν και να αποστείλουν τις απαντήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση orario@ydmed.gov.gr το αργότερο έως και την 8η Νοεμβρίου 2013.

Εξάλλου, μέσω της εγκυκλίου, γίνεται γνωστό ότι για να διασφαλιστεί η τήρηση του ωραρίου εργασίας, επιβάλλεται η καθιέρωση ενιαίου συστήματος ελέγχου σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου.

Επισημαίνεται δε ότι «για τον λόγο αυτό, θα πρέπει οι φορείς, που δε διαθέτουν ηλεκτρονικό-ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης, να προχωρήσουν άμεσα στην εγκατάστασή του, δεδομένου ότι αποτελεί το πλέον αξιόπιστο σύστημα ελέγχου, και να ενημερώσουν σχετικά την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου στην ως άνω αναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του είναι πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο θέτει τον υπάλληλο αυτοδίκαια σε αργία.

 Πηγή: ΑΠΕ