Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Τα μόρια και ποιοι τα δικαιούνται για τις μετακινήσεις υπαλλήλων στο Δημόσιο

Comments Off on Τα μόρια και ποιοι τα δικαιούνται για τις μετακινήσεις υπαλλήλων στο Δημόσιο
Τα μόρια και ποιοι τα δικαιούνται για τις μετακινήσεις υπαλλήλων στο Δημόσιο

Ακόμη και αρνητική μοριοδότηση προβλέπει η διαδικασία. Η οικογενειακή κατάσταση αλλά και τα προσόντα του κάθε υπαλλήλου θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Με την απόφαση του υπουργού κ. Μανιτάκη καθορίζεται το πλαίσιο μοριοδότησης των υπαλλήλων του Δημοσίου που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της κινητικότητας και που μόνο για το 2013 θα είναι 25.000.

Το ανώτατο όριο μοριοδότησης θα είναι τα 250 μόρια. Δυνατότητα μετακίνησης θα έχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όμως θα έχουν προτεραιότητα όσοι έχουν ενταχθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Όσοι θέλουν να μετακινηθούν με δική τους προτοβουλία από μια θέση του δημοσίου σε άλλη θα έχουν αρνητική μοριοδότηση.

Πρώτα οι υποψήφιοι θα δηλώνουν με σειρά προτεραιότητας τη θέση στην οποία θέλουν να μετακινηθούν και στη συνέχεια θα γίνεται επιλογή από το ΑΣΕΠ που θα εκδίδει και τους τελικούς πίνακες.

Εκτός από τα βασικά μόρια επιπλέον μοριοδότηση θα προβλέπεται για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στον ίδιο φορέα με αυτόν που μετακινείται (δήμο υπουργείο κλπ).

ΤΑ ΜΟΡΙΑ

Για υπαλλήλους Π.Ε. Και Τ.Ε.

Σπουδές – εκπαίδευση ως 35 μονάδες
Σπουδές: 27 μονάδες
Βαθμός πτυχίου Χ2 έως 20 μονάδες
Δεύτερος τίτλος 7 μονάδες
Επιμόρφωση ως και 100 ημέρες 3 μονάδες
Ξένες γλώσσες: άριστη 2,5, καλή 2, μέτρια 1,5 μονάδες
Υπηρεσία:
5 πρώτα έτη 10 μονάδες
10 επόμενα έτη 10 μονάδες
20 επόμενα έτη 10 μονάδες
Αξιολόγηση:
Βαθμός ως 8 5 μονάδες
Από 8 ως 9 9 μονάδες
από 9 ως 9,5 12 μονάδες
από 9,5 ως 9,8 14 μονάδες
από 9,8 ως 10 15 μονάδες
Παιδιά:
4 μονάδες για κάθε παιδί ως 5 παιδιά
Ομοεδρικότητα φορά 100 μονάδες
Συνυπαγωγή φορέα 50 μονάδες

Για υπαλλήλους ΔΕ
Σπουδές – εκπαίδευση ως 35 μονάδες
Σπουδές: 27 μονάδες
Βαθμός απολυτηρίου Χ1 μονάδα ως 20 μονάδες
Δεύτερος τίτλος 7 μονάδες
Επιμόρφωση ως και 100 ημέρες 3 μονάδες
Ξένες γλώσσες: άριστη 2,5, καλή 2, μέτρια 1,5 μονάδες
Υπηρεσία:
5 πρώτα έτη 10 μονάδες
10 επόμενα έτη 10 μονάδες
20 επόμενα έτη 10 μονάδες
Αξιολόγηση:
Βαθμός ως 8 5 μονάδες
Από 8 ως 9 9 μονάδες
από 9 ως 9,5 12 μονάδες
από 9,5 ως 9,8 14 μονάδες
από 9,8 ως 10 15 μονάδες
Παιδιά:
4 μονάδες για κάθε παιδί ως 5 παιδιά
Ομοεδρικότητα φορά 100 μονάδες
Συνυπαγωγή φορέα 50 μονάδες

Για υπαλλήλους ΥΕ
Υπηρεσία:
5 πρώτα έτη 15 μονάδες
10 επόμενα έτη 15 μονάδες
20 επόμενα έτη 15 μονάδες
Αξιολόγηση:
Βαθμός ως 8 5 μονάδες
Από 8 ως 9 9 μονάδες
από 9 ως 9,5 12 μονάδες
από 9,5 ως 9,8 14 μονάδες
από 9,8 ως 10 15 μονάδες
Παιδιά:
8 μονάδες για κάθε παιδί ως 5 παιδιά, ως 40 μονάδες
Ομοεδρικότητα φορά 100 μονάδες
Συνυπαγωγή φορέα 50 μονάδες