Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Στο ΑΣΕΠ 400 προσλήψεις εξπρές σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

0 σχόλια
Στο ΑΣΕΠ 400 προσλήψεις εξπρές σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Έγγραφο για 400 προσλήψεις που θα αφορούν πληθώρα ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε μηνών, σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, απέστειλε στο ΑΣΕΠ το υπουργείο Πολιτισμού.

 Συγκεκριμένα  έγγραφο του υπουργείου Πολιτισμού δίνει σήμα για να ξεκινήσουν προσλήψεις με την εποπτεία του ΑΣΕΠ, τετρακοσίων (400) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων (ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Εργατών), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα πέντε (5) μηνών, σε Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α., προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. θα γίνει μετά από την έγκριση των προκηρύξεων απo το ΑΣΕΠ.

Η κατανομή του ανωτέρω προσωπικού ανά Μουσείο, Αρχαιολογικό Χώρο η Μνημείο, θα καθοριστεί από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε Υπηρεσίας.

Για το Προσωπικό Φύλαξης – Πληροφόρησης (Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων και Νυκτοφύλακες Αρχαιοτήτων) και το Προσωπικό Καθαριότητας, εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, μετά τη δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Η κατανομή των προσλήψεων

    • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – 320 προσλήψεις
    • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – 50 προσλήψεις
    • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  – 15 προσλήψεις
    • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΩΝ 15 προσλήψεις

Δείτε εδώ το έγγραφο της κατανομής των Θέσεων