Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Σε τρεις φάσεις η αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών

Comments Off on Σε τρεις φάσεις η αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών
Σε τρεις φάσεις η αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σε τρεις διαδοχικές φάσεις, που θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, αναμένεται να ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών και η ανακατανομή των οργανικών θέσεων, ανοίγοντας το δρόμο για την αξιολόγηση, τη μετακίνηση αλλά και την απόλυση πλεονάζοντος προσωπικού.

Αυτό προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που ορίζει τα σχετικά χρονοδιαγράμματα.

Στην πρώτη φάση οι Επιτροπές Αναδιοργάνωσης Δημοσίων Υπηρεσιών, που συστήνονται σε κάθε υπουργείο, θα κληθούν έως τις 25 Νοεμβρίου να ετοιμάσουν εισηγήσεις σχετικά με τις υπηρεσιακές μονάδες χωρίς αντικείμενο και τις θέσεις που πρέπει να ανακατανεμηθούν στο σύνολο των υπηρεσιών του υπουργείου ή των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ, βάσει διερεύνησης του προσωπικού που πλεονάζει ή ελλείπει.

Μέχρι τις 28 Νοεμβρίου θα πρέπει να έχουν αποστείλει τα στοιχεία των εισηγήσεων αυτών στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ στις 30 Νοεμβρίου θα γίνει αποστολή και σχεδίων κοινών υπουργικών αποφάσεων για την τροποποίηση των θέσεων.

Με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, που θα εκδοθούν έως τις 9 Δεκεμβρίου, θα “ανακατανέμονται οργανικές θέσεις μεταξύ όλων των υπηρεσιακών μονάδων του υπουργείου, περιλαμβανομένων και των αυτοτελών υπηρεσιών του και των ΝΠΔΔ με βάση τις ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί”.

Ταυτόχρονα, θα “προσδιορίζονται κατά κατηγορία και κλάδο οι τυχόν πλεονάζουσες οργανικές θέσεις προσωπικού, δηλαδή θέσεις που δεν είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του υπουργείου και των ΝΠΔΔ που εποπτεύουν”.
Το ζήτημα ενδεχόμενης απόλυσης δημοσίων υπαλλήλων έρχεται με την εφαρμογή της δεύτερης φάσης που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Δημοσίου.
Αρχικώς θα διερευνηθεί κατά πόσο οι πλεονάζουσες οργανικές θέσεις, που προέκυψαν από την πρώτη φάση, μπορούν να καλύψουν τα κενά άλλων υπουργείων.
Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί με εξέταση των στοιχείων που έχουν αποσταλεί στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μέσω των εισηγήσεων των Επιτροπών Αναδιοργάνωσης όλων των υπουργείων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποιες από τις κενές τους θέσεις αντιστοιχούν στις ειδικότητες του προσωπικού που πλεονάζει.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το υπουργείο θα καταρτίσει σχέδια κοινών υπουργικών αποφάσεων και θα τα αποστείλει στα συναρμόδια υπουργεία προς υπογραφή και με στόχο να εκδοθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
Ωστόσο, με τις ίδιες υπουργικές αποφάσεις – όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο – εφόσον για το πλεονάζον προσωπικό “προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις στα επί μέρους υπουργεία και στα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν όσον αφορά τις συγκεκριμένες οργανικές θέσεις, τότε οι θέσεις αυτές καταργούνται”.
Τέλος, η τρίτη φάση περιλαμβάνει την πλήρη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δημοσίου, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο και μέχρι το τέλος του έτους κάθε υπουργείο θα πρέπει να εκδώσει αποφάσεις για τις μονάδες που θα αξιολογηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, ενώ η αξιολόγηση του προσωπικού θα τεθεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ