Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Τα πάντα για τον Εφαρμοστικό νόμο – Ολόκληρη η απόφαση της συνόδου κορυφής

Comments Off on Τα πάντα για τον Εφαρμοστικό νόμο – Ολόκληρη η απόφαση της συνόδου κορυφής
Τα πάντα για τον Εφαρμοστικό νόμο – Ολόκληρη η απόφαση της συνόδου κορυφής

Ο λεγόμενος Εφαρμοστικός Νόμος, εισάγει μια σειρά από «έκτακτες ρυθμίσεις» που απειλούν ευθέως το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον, τη δημόσια περιουσία της χώρας, τα δικαιώματα των εργαζόμενων και των δημοσίων υπαλλήλων. Διαβάστε τον με σχόλια, αυτούσιο, καθώς και την Εγκύκλιο που τον συνοδεύει.

Δόθηκε στη δημοσιότητα, από το Υπουργείο Εξωτερικών,  το νέο πακέτο μέτρων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος καθώς και το Νέο Επικαιροποιημένο Μνημόνιο, σε μορφή ανεπίσημης μετάφρασης από τα Αγγλικά.Διαβάστε σε PDF και τα δύο:

Διαβάστε επίσης:

«Δήλωση των Ηγετών των Κρατών ή Κυβερνήσεων της Ευρω-ζώνης και Ευρωπαϊκών Οργανισμών

Από το ξεκίνημα της κρίσης χρέους των κρατών της ευρω-ζώνης, έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα σταθεροποίησης της ευρω-ζώνης, μεταρρύθμισης των κανόνων και ανάπτυξης νέων εργαλείων σταθεροποίησης. Η ανάκαμψη της ευρω-ζώνης βρίσκεται σε καλό δρόμο και το ευρώ εδράζεται σε υγιή θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία. Όμως, οι προκλήσεις που έχουν εμφανιστεί αποκαλύπτουν την ανάγκη λήψης εκτενέστερων μέτρων. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας απέναντι στο ευρώ και στην λήψη οποιασδήποτε απόφασης θα διασφαλίζει τη χρηματο-οικονομική σταθερότητα της ευρω-ζώνης στο σύνολό της. Επίσης, επιβεβαιώνουμε και τη θέλησή μας να ενισχύσουμε τη σύγκλιση, την ανταγωνιστικότητα και τη διακυβέρνηση της ευρω-ζώνης.

Σήμερα, συμφωνήσαμε στα ακόλουθα μέτρα:

Για την Ελλάδα:

1. Καλωσορίζουμε τα μέτρα που ελήφθησαν από την ελληνική κυβέρνηση για τη σταθεροποίηση των δημοσίων οικονομικών της και τη μεταρρύθμιση της οικονομίας, όπως και το νέο πακέτο μέτρων που πρόσφατα υιοθετήθηκε από την ελληνική Βουλή. Αυτές είναι άνευ προηγουμένου, αλλά απαραίτητες ενέργειες για να επιστρέψει και πάλι η Ελλάδα σε μια βιώσιμη πορεία ανάπτυξης. Συνειδητοποιούμε πόσο επίπονα είναι τα μέτρα προσαρμογής για τους Έλληνες πολίτες, αλλά είμαστε πεπεισμένοι ότι οι θυσίες αυτές είναι αναγκαίες για την οικονομική ανάκαμψη και θα συμβάλουν στη μελλοντική σταθερότητα και ευημερία της χώρας.

2. Συμφωνούμε στην υποστήριξη ενός νέου προγράμματος για την Ελλάδα και, μαζί με το ΔΝΤ και την εθελοντική συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα, στην πλήρη κάλυψη του δημοσιονομικού κενού . Το σύνολο της επίσημης χρηματοδότησης υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 109 δισεκατομμύρια ευρώ.Αυτό το πρόγραμμα θα σχεδιαστεί – κυρίως μέσω χαμηλότερων επιτοκίων και μεγαλύτερης διάρκειας ωριμάνσεις – για την αποφασιστική βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους και του προφίλ αναχρηματοδότησης της Ελλάδος. Καλούμε το ΔΝΤ να εξακολουθήσει να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του νέου ελληνικού προγράμματος. Προτιθέμεθα να χρησιμοποιήσουμε τον μηχανισμό χρηματοπιστωτικής στήριξης (EFSF) ως χρηματοδοτικό όχημα για τις επόμενες εκροές. Θα παρακολουθούμε πολύ στενά την αυστηρή εφαρμογή του προγράμματος με βάση τις τακτές εκτιμήσεις της Επιτροπής σε σύνδεση με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.

3. Αποφασίσαμε να επιμηκυνθεί η διάρκεια των δανείων του EFSF προς την Ελλάδα στη μέγιστη δυνατή διάρκεια, από την τρέχουσα των 7,5 ετών σε μια ελάχιστη διάρκεια 15 ετών και έως 30 χρόνια με περίοδο χάριτος 10 ετών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα διασφαλίσουμε επαρκή παρακολούθηση μετά το πρόγραμμα. Θα παράσχουμε δάνεια του EFSF με επιτόκια δανεισμού αντίστοιχα αυτών της διευκόλυνσης Ισοζυγίου Πληρωμών (τρέχον επίπεδο περίπου 3,5%), σε επίπεδο που δεν θα είναι χαμηλότερο από το κόστος χρηματοδότησης του EFSF. Αποφασίσαμε επίσης να επεκτείνουμε ουσιωδώς την διάρκεια των υπαρχόντων ελληνικών τίτλων. Αυτά, θα συνοδευτούν από ένα μηχανισμό που θα διασφαλίζει κατάλληλα κίνητρα εφαρμογής του προγράμματος, περιλαμβανομένης της επιλογής ρυθμίσεων εγγυήσεων, όπου χρειάζεται.

4. Καλούμε για μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης και επενδύσεων στην Ελλάδα. Καλωσορίζουμε την απόφαση της Επιτροπής να δημιουργήσει μια Δύναμη Κρούσης που θα εργαστεί με τις ελληνικές αρχές ώστε να διοχετεύσει τα δομικά κεφάλαια στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, την δημιουργία θέσεων εργασίας και την εκπαίδευση. Θα κινητοποιήσουμε κεφάλαια της ΕΕ και θεσμών όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς αυτόν τον σκοπό και για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κινητοποιήσουν όλους τους απαραίτητους πόρους που είναι απαραίτητοι για την παροχή εξαιρετικής τεχνικής συνδρομής για να βοηθηθεί η Ελλάδα θα εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις της. Η Επιτροπή θα συντάξει σχετική αναφορικά προόδου τον Οκτώβριο.

5. Ο χρηματο-οικονομικός τομέας έχει εκδηλώσει τη θέλησή του να υποστηρίξει την Ελλάδα σε εθελοντική βάση μέσω ενός καταλόγου επιλογών που θα ενισχύσει την συνολική βιωσιμότητα. Η καθαρή συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα εκτιμάται σε 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα παρασχεθεί πιστωτική ενίσχυση ώστε να στηριχθεί η ποιότητα των εγγυήσεων, προκειμένου οι ελληνικές να εξακολουθήσουν να κάνουν χρήση του ευρωπαϊκού συστήματος ρευστότητας. Αν χρειαστεί θα παράσχουμε επαρκείς πόρους για την επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

Η ανάμιξη του ιδιωτικού τομέα:

6.  Σε ό,τι αφορά την γενική μας προσέγγιση για την ανάμιξη του ιδιωτικού τομέα στον χώρο του ευρώ, θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε πως η Ελλάδα απαιτεί μια εξαιρετική και μοναδική λύση.

7. Όλες οι υπόλοιπες χώρες του ευρώ επισήμως επιβεβαιώνουν την ανελαστική τους βούληση να τιμήσουν πλήρως τη δική τους ανεξάρτητη κρατική υπογραφή και όλες τις δεσμεύσεις τους για βιώσιμες δημοσιονομικές συνθήκες και δομικές μεταρρυθμίσεις. Οι ηγέτες κρατών ή κυβερνήσεων της ευρω-ζώνης υποστηρίζουν πλήρως αυτή τη βούληση, καθώς η αξιοπιστία όλων των κρατικών υπογραφών τους αποτελεί αποφασιστικό συστατικό διασφάλισης της χρηματο-οικονομικής σταθερότητας στην ευρω-ζώνη στο σύνολό της.

Εργαλεία σταθεροποίησης:

8. Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του EFSF και την αντιμετώπιση της μετάδοσης, συμφωνούμε στην αύξηση της ευκαμψίας του EFSF, επιτρέποντάς του:

– να παρεμβαίνει στη βάση ενός προληπτικού προγράμματος, με επαρκείς προϋποθέσεις

– να χρηματοδοτήσει την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματο-οικονομικών οργανισμών μέσω δανείων προς

κυβερνήσεις, περιλαμβανομένων προς χώρες που δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα

– να παρεμβαίνει στις δευτερογενείς αγορές στη βάση ανάλυσης της ΕΚΤ που θα αναγνωρίζει την ύπαρξη εξαιρετικών περιστάσεων και κινδύνων για την οικονομική σταθερότητα και μια ομόφωνη απόφαση των χωρών-μελών του EFSF, ώστε να αποφευχθεί μια μόλυνση.

9. Όπου κριθεί ορθό, μια συμφωνία εμπράγματων εγγυήσεων θα τεθεί σε ισχύ για την κάλυψη κινδύνων που αναφύονται στην ζώνη του ευρώ από τις εγγυήσεις που καταβάλλουν προς το EFSF.

10. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την παροχή στήριξης προς τις χώρες που έχουν υπαχθεί σε προγράμματα ωσότου επανακτήσουν πρόσβαση στις αγορές, υπό τον όρο να εφαρμόσουν επιτυχώς αυτά τα προγράμματα. Καλωσορίζουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή των προγραμμάτων της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας και επαναλαμβάνουμε την ισχυρή μας δέσμευση στην επιτυχία αυτών των προγραμμάτων. Οι όροι δανεισμού από το EFSF που συμφωνήσαμε για την Ελλάδα θα εφαρμοστούν επίσης για την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνουμε τη βούληση της Ιρλανδίας να συμμετάσχει εποικοδομητικά στις συζητήσεις για το προσχέδιο Οδηγίας για μια Ενοποιημένη Κοινή Φορολογική Βάση (CCTB) και στις δομημένες συζητήσεις για θέματα φορολογικής πολιτικής στο πλαίσιο του συμφώνου Euro+.

11. Όλες οι χώρες-μέλη της ζώνης του ευρώ θα τηρήσουν αυστηρά του συμφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους, θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και θα αντιμετωπίσουν μακρο-οικονομικές ανισορροπίες. Τα ελλείμματα σε όλες τις χώρες εκτός αυτών που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμμα, θα πρέπει να μειωθούν κάτω από 3% το αργότερο μέχρι το 2013. Σε αυτό το πλαίσιο, καλωσορίζουμε τα προϋπολογιστικά μέτρα που πρόσφατα παρουσιάστηκαν από την ιταλική κυβέρνηση, τα οποία θα της επιτρέψουν να μειώσει το έλλειμμα κάτω από 3% το 2012 και να επιτύχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2014. Καλωσορίζουμε επίσης τις φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις που ανέλαβε η Ισπανία στο δημοσιονομικό, χρηματο-οικονομικό και δομικό τομέα. Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων των τραπεζικών τεστ αντοχής, οι χώρες-μέλη θα παρέχουν έσχατη στήριξη σε τράπεζες, όπως κρίνεται απαραίτητο.

12. Θα εφαρμόσουμε τις προτάσεις που υιοθετήθηκαν τον Ιούνιο για μεταρρυθμίσεις που θα αναβαθμίσουν την ανάπτυξή μας. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδυσεων να αναβαθμίσουν τις συνέργειες μεταξύ προγραμμάτων δανεισμού και ευρωπαϊκών κεφαλαίων σε όλες τις χώρες που χαίρουν συνδρομής από Ε.Ε. /ΔΝΤ. Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες βελτίωσης της ικανότητάς τους να απορροφούν ευρωπαϊκά κεφάλαια με σκοπό να τονωθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση, επιπλέον και μέσω μιας προσωρινής αύξησης της συγχρηματοδότησης.

Οικονομική διακυβέρνηση:

13. Προσβλέπουμε στην τάχιστη ολοκλήρωση του νομικού πακέτου ενίσχυσης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τη νέα μακρο-οικονομική επιτήρηση. Τα μέλη της ζώνης του ευρώ θα καταβάλλουν τη μέγιστη προσπάθεια για να επιτευχθεί συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί δικαιωμάτων ψήφου στο προληπτικό μέρος της Συμφωνίας.

14. Δεσμευόμαστε στην εισαγωγή νομικά δεσμευτικών εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων όπως προβλέπει η οδηγία για τα δημοσιονομικά πλαίσια μέχρι το τέλος του 2012.

15. Συμφωνούμε, ότι πρέπει να μειωθεί η εξάρτηση του κοινοτικού ρυθμιστικού πλαισίου από εξωτερικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσβλέποντας στις προτάσεις της Επιτροπής για τους οίκους αξιολόγησης.

16. Καλούμε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Eurogroup, να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις μέχρι τον Οκτώβριο για το πώς μπορεί να οργανωθεί καλύτερα η διαχείριση κρίσεων στην ευρω-ζώνη και να βελτιωθούν οι μέθοδοι εργασίας.

Καλούμε το Eurogroup να εφαρμόσει ταχέως κατά προτεραιότητα τις αποφάσεις που ελήφθησαν σήμερα.

Πηγή:Ημερησία