Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Λουκέτο ή συγχώνευση σε 197 φορείς του Δημοσίου

Comments Off on Λουκέτο ή συγχώνευση σε 197 φορείς του Δημοσίου
Λουκέτο ή συγχώνευση σε 197 φορείς του Δημοσίου

Προβλέπει σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό της κυβέρνησης

– Το προσωπικό των φορέων που καταργούνται ή συγχωνεύονται μεταφέρονται σε άλλα ΝΠΙΔ
– Παύουν αυτοδικαίως οι αποσπάσεις προσωπικού στους συγκεκριμένους οργανισμούς
– Προβλέπει θέση γενικού γραμματέα Συντονισμού ολόκληρου του κυβερνητικού έργου
– Ο νέος γραμματέας θα υπάγεται στον πρωθυπουργό με θητεία 5 χρόνια και με 63 υπαλλήλους προσωπικό
– Eρώτημα είναι ποιό πρόσωπο θα επιλεγεί για μία τόσο κομβική θέση

Στη Βουλή κατατέθηκε απόψε, έπειτα από μακρά περίοδο διαβούλευσης, το σχέδιο νόμου για την «κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», που αποτελεί τη γνωστή εξαγγελία της κυβέρνησης.

Στόχος του σχεδίου νόμου, που κατατέθηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είναι «η οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία δημοσίων οργανισμών που εξυπηρετούν δημόσια αγαθά και παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο με όσο το δυνατόν λιγότερο δημοσιονομικό κόστος και μικρότερη επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου».

Το νομοσχέδιο αφορά 197 νομικά πρόσωπα του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ το προσωπικό των φορέων και απασχολούνται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα μεταφέρθεί σε άλλα πρόσωπα νομικού ιδιωτικού δικαίου. Ωστόσο, με την κατάργηση ή τη συγχώνευση σταματούν αυτοδίκαια οι αποσπάσεις προσωπικού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ

Επίσης, όσον αφορά τη σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, πρόκειται για νομοθετική πρωτοβουλία ύστερα από σχετικές συστάσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για την καλύτερη λειτουργία της κυβέρνησης και στην ουσία «επιχειρείται η συγκρότηση ενός «Κέντρου Διακυβέρνησης».

Όπως αναφέρεται, το σχέδιο νόμου επιδιώκει την ανταπόκριση στις ανάγκες ενός συντονισμού για τον προγραμματισμό και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή πολιτικών αποφάσεων, τη συνεχή επιδίωξη για την αποφυγή αντιφατικών αποφάσεων και την αποτελεσματική άσκηση συνεκτικών αποφάσεων, καθώς και την εποπτεία της καλής εκτέλεσης των κυβερνητικών αποφάσεων και την ενημέρωση του πρωθυπουργού για την πορεία του κυβερνητικού έργου. Θα αποτελεί, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, «ένα δυναμικό βραχίονα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του πρωθυπουργού».

Η θέση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού, που υπάγεται απευθείας στον πρωθυπουργό, θα έχει θητεία πέντε ετών, ενώ προβλέπονται και 63 θέσεις προσωπικού για τη στελέχωσή της.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ