Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Απόφοιτοι ΙΕΚ

Comments Off on Απόφοιτοι ΙΕΚ
Απόφοιτοι ΙΕΚ

Νέο Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ 

Με κοινή υπουργική απόφαση θέσπιζεται νέο Συστήμα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων ΙΕΚ.

Το νέο Σύστημα πιστοποιησης για τους αποφοίτους των ΙΕΚ αναλυετε στην παρακάτω απόφαση των υπουργών οπού καθορίζονται η εξεταστική επιτροπή η διαδικασία των εξετάσεων της πιστοποιησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και γενικά το σύνολο του Συστήματος πιστοποιησης για τους αποφοίτους των ΙΕΚ.

Άρθρο 1

Σύσταση, Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.).

1. Στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.Ε.Π.) συνιστάται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ). Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. είναι επταμελής (7) και έργο της είναι η πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων ΙΕΚ., η οποία βασίζεται σε τελικές εξετάσεις θεωρητικού και πρακτικού μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο, με βάση τους Κανονισμούς Πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

2. Στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. μετέχουν:

α) Τέσσερις εκπρόσωποι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους, ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος με την απόφαση συγκρότησης.

β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον αναπληρωτή του.

γ) Έναν εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του.

δ) Έναν κοινό εκπρόσωπο των φορέων των εργοδοτών (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του.

3. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι ορίζονται από τους αντίστοιχους φορείς μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σε περίπτωση δε, που οι φορείς δεν ορίσουν τους εκπροσώπους τους μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, στη θέση τους ως μέλη της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ορίζονται οι αντίστοιχοι ορισθέντες ως εκπρόσωποί των στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

4. Καθήκοντα γραμματείας ασκεί ένας (1) υπάλληλος που υπηρετεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

5.  Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Η Θητεία του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. είναι τριετής. Η αντικατάσταση μέλους της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. είναι δυνατή με απόφαση του εκπροσωπουμένου φορέα που το προτείνει, οπότε το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε.

7.  Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισxύει η ψήφος του Προέδρου της.

8.  Στη γραμματεία της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. τηρείται αρχείο αποφάσεων αυτής καθώς και λοιπών παραστατικών στοιχείων και Πράξεων, που έχουν σχέση με το έργο και τη δραστηριότητα, που αναπτύσσει.

9. Κατά τα λοιπά η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών Οργάνων του Δημοσίου.

Άρθρο 2

Έργο της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Η Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ, εποπτεύει, κατευθύνει και συντονίζει το έργο των Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους. Εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τον ορισμό του Υπευθύνου, των γραμματέων, των συντονιστών και του βοηθητικού προσωπικού Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού – Πρακτικού Μέρους, του Υπευθύνου, των γραμματέων και του βοηθητικού προσωπικού Βαθμολογικών Κέντρων, των αξιολογητών, βαθμολογητών, επιτηρητών καθώς και των ελεγκτών.

 Άρθρο 3

Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού – Πρακτικού Μέρους

1.  Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ορίζονται τα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού – Πρακτικού Μέρους. Ο αριθμός των Εξεταστικών Κέντρων είναι ανάλογος του αριθμού των υποψηφίων και των γεωγραφικών και συγκοινωνιακών συνθηκών.

2. Τα εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια τα οποία επιλέγονται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

3. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού – Πρακτικού Μέρους: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού – Πρακτικού Μέρους ορίζεται ένας Υπεύθυνος ο οποίος μεριμνά για την έγκυρη προμήθεια του υλικού των εξετάσεων, αποστέλλει αυθημερόν στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. το Πρακτικό επιτυχόντων και αποτυχόντων του πρακτικού μέρους των εξετάσεων και μεριμνά για κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη διεξαγωγή των εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

4.  Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού -Πρακτικού Μέρους έχει ως έργο την οργάνωση της διεξαγωγής των εξετάσεων του θεωρητικού και πρακτικού μέρους της πιστοποίησης και συγκεκριμένα:

Ι. Την κατανομή των εξεταζομένων σε αίθουσες.

ΙΙ. Τον έλεγχο της ταυτότητας των εξεταζομένων (Αστυνομικής ή Στρατιωτικής ή Διαβατηρίου) και την καταγραφή των απόντων.

ΙΙΙ. Την ανακοίνωση των θεμάτων στους εξεταζομένους.

ΙV. Την επιβολή των προβλεπομένων πειθαρχικών κυρώσεων.

V. Τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή με ασφαλή τρόπο στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. των γραπτών δοκιμίων.

5. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου.

Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού – Πρακτικού Μέρους επικουρείται από ένα (1) γραμματέα για τους πρώτους διακόσιους (200) εξεταζόμενους, δύο (2) γραμματείς μέχρι και τετρακόσιους (400) εξεταζομένους και τρεις (3) γραμματείς για άνω των τετρακοσίων (400) εξεταζομένων. Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού – Πρακτικού Μέρους με την βοήθεια του γραμματέα μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων, συνεργάζεται με τα Βαθμολογικά Κέντρα στα οποία υπάγεται, ενημερώνει για κάθε σχετικό την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και συντάσσει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων πρακτικού μέρους.

6. Συντονιστής εξέτασης πρακτικού μέρους.

Σε κάθε αυτόνομο χώρο εξέτασης πρακτικού μέρους ορίζεται ένας συντονιστής των εξετάσεων πρακτικού μέρους επικουρούμενος από ένα (1) γραμματέα.

7. Επιτηρητές.

Έργο των Επιτηρητών είναι η επιτήρηση των εξεταζομένων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού – Πρακτικού Μέρους.

Ως Επιτηρητές ορίζονται ενταγμένοι στο μητρώο Αξιολογητών – Επιτηρητών – Ελεγκτών – Επιθεωρητών -Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με αναλογία δύο (2) επιτηρητές για κάθε είκοσι (20) εξεταζόμενους.

8. Βοηθητικό προσωπικό. Στο βοηθητικό προσωπικό ανατίθεται η διοικητική

υποστήριξη του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους και Πρακτικού Μέρους (αναπαραγωγή θεμάτων, ανάρτηση πινάκων εξεταζομένων κ.λπ.). Ο αριθμός του βοηθητικού προσωπικού καθορίζεται με βάση τις ανάγκες των εξεταστικών κέντρων.

9. Αξιολογητές προφορικής εξέτασης θεωρητικού μέρους «Φυσικώς Αδυνάτων».

Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων «φυσικώς αδυνάτων» υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, οι οποίοι επιθυμούν να εξετασθούν προφορικά, ορίζονται τρεις (3) αξιολογητές προφορικής εξέτασης θεωρητικού μέρους «Φυσικώς Αδυνάτων» για κάθε ειδικότητα από το μητρώο Αξιολογητών – Επιτηρητών – Ελεγκτών – Επιθεωρητών – Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στους οποίους ανατίθεται το έργο της προφορικής εξέτασης και αξιολόγησης των «φυσικώς αδυνάτων».

Οι δύο (2) αξιολογητές εξετάζουν ως βαθμολογητές και ο τρίτος παρίσταται κατά την προφορική εξέταση ως αναβαθμολογητής, για να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών.

10. Αξιολογητές πρακτικού μέρους.

Ως αξιολογητές πρακτικού μέρους ορίζονται τρεις ανά εξεταζόμενη ειδικότητα και ομάδα υποψηφίων από το μητρώο Αξιολογητών – Επιτηρητών – Ελεγκτών – Επιθεωρητών – Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι δύο (2) αξιολογητές εξετάζουν ως βαθμολογητές και ο τρίτος παρίσταται κατά την προφορική εξέταση ως αναβαθμολογητής, για να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ομάδες των δεκαπέντε (15) ατόμων κάθε φορά. Η εξέταση κάθε ομάδας διαρκεί 3-5 ώρες.

 Άρθρο 4

Βαθμολογικά Κέντρα

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. καθορίζεται ο αριθμός των βαθμολογικών κέντρων και οι έδρες τους σε κάθε εξεταστική περίοδο.

2.    Τα βαθμολογικά κέντρα λειτουργούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια τα οποία επιλέγονται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σε κάθε βαθμολογικό κέντρο ορίζεται Υπεύθυνος βαθμολογικού κέντρου ο οποίος επικουρείται από ένα (1) γραμματέα. Ο Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου με τη βοήθεια του γραμματέα μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων, ενημερώνει για κάθε σχετικό τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και συντάσσει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων θεωρητικού μέρους και καταχωρεί τα σχετικά αποτελέσματα σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ..

3.  Βαθμολογητές και αναβαθμολογητές ορίζονται ενταγμένοι στο μητρώο Αξιολογητών – Επιτηρητών – Ελεγκτών – Επιθεωρητών – Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κάθε βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής μπορεί να βαθμολογήσει μέχρι 80 γραπτά.

4. Βοηθητικό Προσωπικό

Στο βοηθητικό προσωπικό ανατίθεται η διοικητική υποστήριξη του Υπεύθυνου του Βαθμολογικού Κέντρου (διακίνηση γραπτών δοκιμίων και σύνταξη πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής, κ.λπ.). Ο αριθμός του βοηθητικού προσωπικού καθορίζεται με βάση τις ανάγκες των βαθμολογικών κέντρων.

 Άρθρο 5

Αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στη διενέργεια των εξετάσεων

Οι αποζημιώσεις των μελών της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ορίζονται (για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα) ως ακολούθως:

Πρόεδρος: 250,00 Ευρώ.

Αντιπρόεδρος: 200,00 Ευρώ.

Μέλος: 200,00 Ευρώ έκαστος.

Γραμματέας: 150,00 Ευρώ έκαστος.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καθορίζεται η αποζημίωσή των λοιπών συμμετεχόντων στη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης. Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται στο σύνολό τους από τα εξέταστρα του άρθρου 6 της παρούσας.

 Άρθρο 6

Εξέταστρα

Τα εξέταστρα για τη συμμετοχή των υποψηφίων στης Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης ορίζονται ως ακολούθως:

Για τη συμμετοχή στο Θεωρητικό Μέρος: 50,00 Ευρώ.

Για τη συμμετοχή στο Πρακτικό Μέρος: 50,00 Ευρώ.

Έκδοση αντίγραφου Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Πιστοποιητικού Επιπέδου Ι: 10,00 Ευρώ.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Eιδικότητες των Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 7

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης έχουν όσοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) από τα Ι.Ε.Κ.

2. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και λαμβάνουν επαρκή δημοσιότητα, καθορίζονται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για συμμετοχή, καθώς και η ημερομηνία διεξαγωγής του Θεωρητικού και Πρακτικού μέρους των εξετάσεων

3.  Οι απόφοιτοι των I.E.K. που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή μαζί με τα κατωτέρω δικαιολογητικά με διαδικασία, που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησής τους.

4.  Μαζί με τις αιτήσεις συνυποβάλλονται από τους υποψηφίους και:

i. Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

ii. Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

iii. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου προσκομίζοντας συγχρόνως το διαβατήριο ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.

iv) Απόδειξη καταβολής των εξέταστρων που κατατέθηκαν σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που τηρείται για το λόγο αυτό, προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν σε κάθε μέρος της εξέτασης..

5. Είναι δυνατόν ο υποψήφιος να αιτείται συμμετοχής του στο ένα μόνο μέρος των εξετάσεων ή και στα δύο.

6. Την αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Άρθρο 8

Διαδικασία Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης

1. Η πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. βασίζεται σε εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τον ισχύοντα, κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισμό Πιστοποίησης κάθε ειδικότητας.

Οι ισχύοντες Κανονισμοί Πιστοποίησης αναρτώνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του, προκειμένου να τους προμηθευτούν με επιμέλειά τους οι υποψήφιοι των εξετάσεων, οι οποίοι ενημερώνονται σχετικά κατά την υποβολή της αίτησής τους.

2. Κατά τη δοκιμασία του Θεωρητικού μέρους επιδιώκεται η διαπίστωση αν ο απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιμοποιεί, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εφαρμογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος.

Κατά τη δοκιμασία του Πρακτικού μέρους ελέγχονται οι επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες του εξεταζομένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile), η στοχοθεσία εξεταστέας ύλης (profile) του επαγγέλματος και τα επιμέρους επαγγελματικά καθήκοντα του Κανονισμού Πιστοποίησης της ειδικότητας.

3. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Πιστοποιητικό Επιπέδου Ι δικαιούνται όσοι επιτύχουν και στις δύο (2) δοκιμασίες. Ο κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Πιστοποιητικού Επιπέδου Ι δεν δύναται να συμμετέχει εκ νέου στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης της ίδιας ειδικότητας.

4. Οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται.

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται, εφ’ όσον επιθυμεί να καταστεί κάτοχος Διπλώματος ή Πιστοποιητικού, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.

Άρθρο 9

Εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1. Για την εξέταση του Θεωρητικού μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε αριθμό ερωτήσεων που αναφέρονται στο Θεωρητικό Μέρος του γνωστικού αντικειμένου κάθε ειδικότητας και αποτελούν μέρος του συνόλου των ερωτήσεων, που υπάρχουν στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Πιστοποίησης κάθε ειδικότητας και γνωστοποιούνται στους υποψήφιους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. Τα θέματα προς εξέταση του Θεωρητικού μέρους επιλέγονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., με ηλεκτρονική κλήρωση που διεξάγεται την ημέρα των εξετάσεων και σε αριθμό τέτοιο, ώστε να καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της εξεταζόμενης ειδικότητας. Ο χρόνος που απαιτείται για την απάντησή τους ορίζεται σε τρεις (3) ώρες από την διανομή των θεμάτων.

3. Το τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με βάση τη διάκριση των ερωτήσεων σε Γενικές και Ειδικές γνώσεις και σε τρεις κατηγορίες, Απλές, Μέτριες και Δύσκολες εισηγείται τον αριθμό των προς εξέταση θεμάτων, ώστε: α) τα θέματα γενικών γνώσεων και των τριών κατηγοριών να καταλαμβάνουν ποσοστό (30%) του συνόλου των θεμάτων και τα θέματα ειδικών γνώσεων των τριών κατηγοριών ποσοστό (70%) του συνόλου των θεμάτων και β) ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την απάντηση των θεμάτων από τους εξεταζόμενους να ανέρχεται σε δυόμιση (2,5) ώρες.

4. Σε κάθε κατηγορία ερωτήσεων (Απλές, Μέτριες, Δύσκολες) το κλάσμα: (αριθμός ερωτήσεων των γνώσεων ανά κατηγορία) / (συνολικός αριθμός των προς εξέταση θεμάτων), καθορίζει έναν αριθμό ν (βήμα κλήρωσης).

Για κάθε είδους γνώσεις (Γενικές, Ειδικές) και για κάθε κατηγορία (Απλές, Μέτριες, Δύσκολες) κληρώνεται ένας τυχαίος αριθμός ρ (ρ<ν). Ως εξεταζόμενα θέματα ορίζονται οι ερωτήσεις του Κανονισμού Κατάρτισης ανά είδος γνώσης και κατηγορίας: ρ, ρ + ν, ρ +2ν,… (πλήθος ίσο με τον αριθμό των θεμάτων της κατηγορίας).

5. Στη συνέχεια διαμορφώνεται το φύλλο με τις επιλεγμένες ερωτήσεις του Κανονισμού Πιστοποίησης της κάθε ειδικότητας, το οποίο αφού ελεγχθεί, αποστέλλεται στα Εξεταστικά Κέντρα.

6. Η κάθε ερώτηση (θέμα) βαθμολογείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει (Απλή, Μέτρια, Δύσκολη), ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. για το μέτρο δυσκολίας των ερωτήσεων.

7.  Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. διαβιβάζει τα θέματα που κληρώθηκαν στα Εξεταστικά Κέντρα με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο, κατά την κρίση της, τρόπο.

8.  Ο Υπεύθυνος κάθε Εξεταστικού Κέντρου μεριμνά για την αναπαραγωγή των θεμάτων και την ταυτόχρονη ανακοίνωσή τους στους υποψηφίους σε όλες τις αίθουσες του Εξεταστικού Κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

9. Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο γι’ αυτούς Εξεταστικό Κέντρο και καλούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέματα που τους έχουν τεθεί.

10. Ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου αποστέλλει την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης των εξετάσεων στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Άρθρο 10

Κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες

Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου, με βάση τον ονομαστικό κατ’ αλφαβητική σειρά κατάλογο των υποψηφίων της κάθε ειδικότητας, καθορίζει τις αίθουσες και καταρτίζει ανά αίθουσα κατάλογο υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά. Αντίγραφα των καταστάσεων, ανά αίθουσα, αναρτάται αυθημερόν στην είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου. Όμοια κατάσταση αναρτά και έξω από κάθε αίθουσα.

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες γίνεται με επιμέλεια των επιτηρητών της αίθουσας, με βάση την αλφαβητική σειρά με την οποία φέρονται εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις.

 Άρθρο 11

Παρουσία και αποχώρηση υποψηφίων

1.  Παρόντες θεωρούνται μόνο οι εξεταζόμενοι, που βρίσκονται μέσα στις οικείες αίθουσες, κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης των εξεταζομένων στα Εξεταστικά Κέντρα.

2.  Η επεξεργασία των θεμάτων από τους εξεταζομένους γίνεται σε τετράδιο ειδικού τύπου (γραπτό δοκίμιο), του οποίου η μορφή εγκρίνεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., χορηγείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διανέμεται στους εξεταζόμενους από τους επιτηρητές.

3. Όταν ο εξεταζόμενος ολοκληρώσει την απάντηση των θεμάτων προσέρχεται στον επιτηρητή, ο οποίος ενώπιον του εξεταζόμενου καλύπτει τα προσωπικά στοιχεία του εξεταζόμενου με αδιαφανές αυτοκόλλητο, διαγράφει τα κενά σημεία του γραπτού δοκιμίου και υπογράφει στο τέλος των απαντήσεων του υποψήφιου.

4. Ο εξεταζόμενος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το γραπτό δοκίμιό του, πριν βγει από την αίθουσα των εξετάσεων.

5. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν εξεταζόμενο η έξοδος από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την πάροδο μιας (1) τουλάχιστον ώρας από την έναρξη του χρόνου εξετάσεων, παρά μόνο σε περιπτώσεις ασθένειάς του. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού μέρους ενεργεί, ως ακολούθως:

6. Καλεί τον υπεύθυνο ιατρό του Εξεταστικού Κέντρου να εξετάσει τον εξεταζόμενο σε επιτηρούμενο, εκτός της αίθουσας που διενεργούνται οι εξετάσεις, χώρο.

7. Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η μεταφορά του εξεταζόμενου σε εφημερεύον νοσηλευτικό ίδρυμα, καλείται το Ε.Κ.Α.Β. Το γραπτό δοκίμιο του εξεταζόμενου σφραγίζεται, καλύπτονται τα στοιχεία του με τα ειδικά αυτοκόλλητα από τους επιτηρητές παρουσία του Προέδρου του Εξεταστικού Κέντρου και αποστέλλεται για βαθμολόγηση.

8. Σε περίπτωση που δεν κρίνεται αναγκαία η μεταφορά του εξεταζόμενου, η εξέταση συνεχίζεται κανονικά και, εάν κριθεί αναγκαία η παράταση του χρόνου εξέτασης ειδικά για τον ασθενή εξεταζόμενο, ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου ενημερώνει την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. η οποία τελικά αποφασίζει.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ασθένειας ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου συντάσσει σχετικό πρακτικό, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται προς ενημέρωση στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Άρθρο 12

Πειθαρχία εξεταζομένων

1.  Οι εξεταζόμενοι, κατά το Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς, συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας και πειθαρχίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου και των επιτηρητών.

2.  Ο εξεταζόμενος που δολιεύεται με οποιοδήποτε τρόπο τις εξετάσεις ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή τους, είναι δυνατό να αποκλείεται από την παραπέρα εξέταση του Θεωρητικού μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και να βαθμολογείται με βαθμό μηδέν (0), ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη απολογία του εξεταζόμενου.

3. Ο εξεταζόμενος που αποκλείεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, από τις εξετάσεις του Θεωρητικού μέρους, υποχρεώνεται να παραδώσει αμέσως το γραπτό δοκίμιό του με τη σημείωση στο τέλος της αναπτυσσόμενης ερώτησης και με κόκκινο στυλό από τους επιτηρητές και τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου του πειθαρχικού παραπτώματος, στο οποίο υπέπεσε και να απομακρυνθεί χωρίς καθυστέρηση από την αίθουσα των εξετάσεων.

4. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή κάνει χρήση κινητού τηλεφώνου ή αναγράφει στο γραπτό δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, αισχρολογίες, ύβρεις, ή ζωγραφίζει απρεπείς εικόνες ή σχήματα ή συνεργεί στην τέλεση ανάλογων πράξεων, αποκλείεται από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μέρους, αφού κληθεί σε απολογία και βαθμολογείται με βαθμό μηδέν (0). Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο γραπτό δοκίμιο.

Σε περίπτωση που η αναγραφή στο γραπτό δοκίμιο απρεπών εκφράσεων, αισχρολογιών και ύβρεων ή αποτύπωση απρεπών εικόνων και σχημάτων διαπιστωθεί κατά τη βαθμολόγηση του γραπτού δοκιμίου, τότε το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από την Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου με βαθμό μηδέν (0) με επισήμανση αυτών.

5. Σε κάθε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος ο Υπεύθυνος του οικείου Εξεταστικού Κέντρου συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στο γραπτό δοκίμιο και σημειώνει τον βαθμό μηδέν (0) στο στέλεχος και στο απόκομμα του εξώφυλλου του τετραδίου του γραπτού δοκιμίου στο ειδικό πλαίσιο του βαθμολογητή με την ένδειξη «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ». Κάτω από το βαθμό υπογράφει ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου.

Άρθρο 13

Παραλαβή, βαθμολόγηση και αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων

1. Τα γραπτά δοκίμια των εξεταζομένων αποστέλλονται από τα Εξεταστικά Κέντρα με ασφαλή τρόπο στα ορισμένα με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Βαθμολογικά Κέντρα. Η δαπάνη της ως άνω αποστολής καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ο Υπεύθυνος του Βαθμολογικού Κέντρου υπογράφει το σχετικό πρακτικό παραλαβής, αφού ελέγξει τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων.

2.  Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται σε ειδικούς χώρους κάθε Βαθμολογικού Κέντρου από τους βαθμολογητές.

3. Η παράδοση στους βαθμολογητές και η παραλαβή των γραπτών δοκιμίων γίνεται ενυπόγραφα.

4. Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο (2) βαθμολογητές.

Οι βαθμολογητές για να διορθώσουν και να βαθμολογήσουν το γραπτό δοκίμιο χρησιμοποιούν ο μεν πρώτος κόκκινο στυλό, ο δε δεύτερος πράσινο.

Κάθε ορθή και ολοκληρωμένη απάντηση επισημαίνεται με το σύμβολο: V.

Κάθε ελλιπής απάντηση επισημαίνεται με ένα (1) ή περισσότερα από το σύμβολο: +.

Τα περιττά στοιχεία επισημαίνονται τοποθετώντας αυτά εντός παρενθέσεων: ( ).

Οι λανθασμένες απαντήσεις, που αποτελούν ενότητα ή παράγραφο, επισημαίνονται τοποθετώντας αυτές εντός αγκυλών: [ ].

5. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη βαθμολογική κλίμακα από ένα έως είκοσι (1-20).

Δεν επιτρέπεται στους βαθμολογητές να αξιολογούν τα γραπτά δοκίμια με διαφορετική από την ορισμένη βαθμολογική κλίμακα.

6. Ως «Επιτυχών» στο Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης θεωρείται αυτός που βαθμολογήθηκε με βαθμό δέκα (10) έως είκοσι (20).

Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο αριθμό. Όλοι οι βαθμοί γράφονται διψήφιοι με την πρόταση του αριθμού μηδέν (0) στους μονοψήφιους αριθμούς.

Καθένας από τους δύο βαθμολογητές αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στα ειδικά πλαίσια του γραπτού δοκιμίου το βαθμό με τον οποίον το αξιολογεί και το επικυρώνει με την υπογραφή του και την αναγραφή του ονοματεπώνυμου του.

Ο πρώτος βαθμολογητής καλύπτει το βαθμό κάθε γραπτού δοκιμίου, το οποίο αξιολόγησε, με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο).

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών διαιρούμενος δια του δύο (2).

Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο βαθμό. Εάν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι > 0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5), ακέραιο βαθμό.

7.  Μετά το τέλος της διαδικασίας βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων από το δεύτερο βαθμολογητή, αποκαλύπτεται από τον Γραμματέα του Βαθμολογικού Κέντρου ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή και εξετάζεται αν μεταξύ των βαθμών του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες.

Γραπτό δοκίμιο που παρουσιάζει διαφορά βαθμολογίας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες αναβαθμολογείται από τρίτο βαθμολογητή. Πριν από την αναβαθμολόγηση, ο Γραμματέας του Βαθμολογικού Κέντρου, καλύπτει με μαύρο αδιαφανές αυτοκόλλητο τη βαθμολογία τόσο του πρώτου, όσο και του δεύτερου βαθμολογητή.

Ο αναβαθμολογητής διορθώνει το γραπτό δοκίμιο και βαθμολογεί αριθμητικά και ολογράφως με μαύρο στυλό, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω υπό 4. και 5. του παρόντος άρθρου.

Ο τελικός βαθμός στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, προκύπτει από το άθροισμα των τριών βαθμών διαιρούμενο δια του τρία (3).

8. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση πέραν της προβλεπόμενης από την ανωτέρω παράγραφο δεν επιτρέπεται.

9.  Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται με αντικειμενική και δίκαιη κρίση των βαθμολογητών με βάση υπόδειγμα οδηγιών – απαντήσεων, το οποίο αποστέλλεται στα Βαθμολογικά Κέντρα. Δεν επιτρέπεται αιτιολόγηση της βαθμολόγησης από τον βαθμολογητή ή τον αναβαθμολογητή.

10. Οι αποξέσεις ή διορθώσεις βαθμολογίας στα οικεία πλαίσια των γραπτών δοκιμίων και στους ονομαστικούς καταλόγους ισχύουν μόνον εφόσον υπογράφονται από το βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή του γραπτού δοκιμίου και τον Υπεύθυνο του Βαθμολογικού Κέντρου.

11. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ της βαθμολογίας ενός βαθμολογητή που αναγράφεται στο γραπτό δοκίμιο ολογράφως και εκείνης που αναγράφεται αριθμητικώς, λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία που αναγράφεται ολογράφως.

12. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ της βαθμολογίας που αναγράφεται στο γραπτό δοκίμιο και εκείνης που αναγράφεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων που συντάσσει το Βαθμολογικό Κέντρο, λαμβάνεται υπ’ όψιν η βαθμολογία που αναγράφεται στο γραπτό δοκίμιο.

13. Τα γραπτά δοκίμια των εξεταζομένων και τα αποκόμματα των γραπτών δοκιμίων, στα οποία αναγράφεται η βαθμολογία των υποψηφίων φυλάσσονται στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έκτης εξεταστικής περιόδου, οπότε και καταστρέφονται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

Άρθρο 14

Εξέταση του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1. Για την εξέταση του Πρακτικού μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται από τους εξεταστές από κατάλογο στοχοθεσίας πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων (στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Πρακτικού μέρους), που περιλαμβάνονται στον ισχύοντα, κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισμό Πιστοποίησης της εξεταζόμενης ειδικότητας. Η διάρκεια εξετάσεων του Πρακτικού μέρους κυμαίνεται από δύο (2) έως πέντε (5) ώρες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εξεταζόμενης ειδικότητας και καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., η οποία κοινοποιείται σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού μέρους πριν την έναρξη των εξετάσεων .

2.  Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται σε εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους που κατά την κρίση του Υπεύθυνου Εξεταστικού Κέντρου καλύπτουν τις απαιτήσεις αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι μπορεί να εξετάζονται σε περισσότερα του ενός εργαστήρια ή επαγγελματικούς ή εργασιακούς χώρους, αν η ειδικότητα ή η δέσμη των εξεταζομένων θεμάτων το επιβάλλουν. Κατά την εξέταση του Πρακτικού Μέρους μπορούν να εξετάζονται ταυτόχρονα στο ίδιο εργαστήριο ή εργαστηριακό ή εργασιακό χώρο περισσότεροι του ενός υποψήφιοι σε διαφορετικά θέματα και σύμφωνα με τις δυνατότητες του εργαστηριακού εξοπλισμού.

Για όσες ειδικότητες η εξέταση του Πρακτικού Μέρους πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης δεν απαιτεί τη χρήση εργαστηρίων, η εξέταση μπορεί να πραγματοποιείται σε αίθουσες διδασκαλίας.

3.  Ο έλεγχος των Δελτίων Εξεταζομένων των υποψηφίων γίνεται με την επιμέλεια του Υπευθύνου του Εξεταστικού Κέντρου, πριν εισέλθουν οι υποψήφιοι στις αίθουσες εξετάσεων.

Η προσέλευση των υποψηφίων γίνεται βάσει ενός αριθμού, μοναδικού για κάθε υποψήφιο, που τον ορίζει ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου την ημέρα της εξέτασης. Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται γνωστά στους εξεταστές τα ατομικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Ι.Ε.Κ. κ.λπ.) των εξεταζομένων από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου ή από τους ίδιους τους εξεταζόμενους.

4. Κάθε εξεταζόμενος του Πρακτικού Μέρους αξιολογείται από δύο αξιολογητές και ο τρίτος παρίσταται κατά την εξέταση του Πρακτικού Μέρους ως αναβαθμολογητής, για να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μεταξύ των δύο αξιολογητών. Κάθε εξεταστής αξιολογεί τις απαντήσεις του υποψηφίου με τη βαθμολογία του στην κλίμακα από ένα έως είκοσι (01 – 20).

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των δύο (2) αξιολογητών διαιρούμενος δια του δύο (2).

Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο βαθμό. Εάν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των δύο (2) αξιολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι > 0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5), ακέραιο βαθμό.

Ο τελικός βαθμός στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, προκύπτει από το άθροισμα των τριών βαθμών διαιρούμενο δια του τρία (3).

Επιτυχών στο Πρακτικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθμολογήθηκε κατά μέσο όρο με βαθμό δέκα (10) έως και είκοσι (20), οπότε χαρακτηρίζεται αντίστοιχα «ΕΠΙΤΥΧΩΝ», άλλως χαρακτηρίζεται ως «ΑΠΟΤΥΧΩΝ».

5. Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση, οι αξιολογητές παραδίδουν τα αποτελέσματα στον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου, τα οποία μεταφέρονται, ενώπιον των Αξιολογητών, και στα δύο (2) τμήματα των Δελτίων Πρακτικής Εξέτασης που περιλαμβάνουν τα ατομικά στοιχεία των εξεταζομένων. Κατόπιν κάθε ένας αξιολογητής αναγράφει το ονοματεπώνυμό του και υπογράφει στο αντίστοιχο πεδίο του Δελτίου Πρακτικής Εξέτασης.

6. Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου συντάσσει ονομαστική, κατ’ αλφαβητική σειρά, κατάσταση των υποψηφίων, την οποία συμπληρώνει, μετά το πέρας των εξετάσεων, με τη βαθμολογία και το χαρακτηρισμό «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΟΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΩΝ», που αναγράφεται παραπλεύρως του ονόματος.

Η εν λόγω κατάσταση αποστέλλεται την επόμενη ημέρα μετά τις εξετάσεις, στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου.

Τα Δελτία Πρακτικής Εξέτασης αποστέλλονται από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. την επομένη ημέρα της λήξης των εξετάσεων του Πρακτικού Μέρους της κάθε ειδικότητας.

7. Τα στελέχη και τα αποκόμματα των Δελτίων Πρακτικής Εξέτασης φυλάσσονται στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έκτης εξεταστικής περιόδου, οπότε και καταστρέφονται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

8. Το πρόγραμμα των εξετάσεων του Πρακτικού μέρους κάθε ειδικότητας εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων που εξετάζονται σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Πρακτικού Μέρους και το διαθέσιμο εργαστηριακό εξοπλισμό.

Άρθρο 15

Διακίνηση γραπτών δοκιμίων – αποκομμάτων θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης – αποτελεσμάτων

1. Τα γραπτά δοκίμια των εξεταζομένων διακινούνται ως εξής:

Τα γραπτά δοκίμια του Θεωρητικού μέρους κάθε Εξεταστικού Κέντρου χωρίζονται ανά ειδικότητα, καταμετρούνται, αλλά δεν αριθμούνται, συσκευάζονται και σφραγίζονται με βουλοκέρι. Στη συνέχεια συνοδεύονται με πρακτικό, που υπογράφεται από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου και αποστέλλονται αυθημερόν ή το αργότερο την επομένη των εξετάσεων εργάσιμη ημέρα με τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλέστερο τρόπο, από το Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους στο αντίστοιχο Βαθμολογικό, που έχει ορισθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το σκοπό αυτό.

3.  Ο Υπεύθυνος του Βαθμολογικού Κέντρου, αφού παραλάβει τα γραπτά, συντάσσει και υπογράφει πρακτικό παραλαβής, το οποίο αποστέλλει στο Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους με τηλεομοιοτυπία (FAX). Τα τετράδια των απόντων και τα τετράδια των εξετασθέντων με το χαρακτηρισμό “πειθαρχικό” κατά τα ισχύοντα στο άρθρο 12 της παρούσης δεν αποστέλλονται στο Βαθμολογικό Κέντρο.

4. Στο Βαθμολογικό Κέντρο, αφού διορθωθούν τα γραπτά και καταχωριστούν ηλεκτρονικά οι βαθμολογίες αποστέλλει, στο Τμήμα Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα αποκόμματα του έμπροσθεν εξωφύλλου των γραπτών δοκιμίων με πρωτόκολλο και το στέλεχος των γραπτών δοκιμίων.

5. Η δαπάνη διακίνησης γραπτών δοκιμίων και αποκομμάτων καλύπτεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

6. Οι καταστάσεις των αποτελεσμάτων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Δελτία Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, αποστέλλονται στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως εξής:

7.  Τα αποκόμματα των Δελτίων Θεωρητικής και Πρακτικής Εξέτασης των παρόντων και των απόντων αποστέλλονται μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ταξινομημένα ανά Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης και αλφαβητικά, με βάση το επώνυμο του εξεταζόμενου. Η αποστολή των Δελτίων Θεωρητικής και Πρακτικής Εξέτασης συνοδεύεται με την αντίστοιχη συγκεντρωτική κατάσταση αποτελεσμάτων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους (παρόντων και απόντων), υπογεγραμμένη από τον Υπεύθυνο του Βαθμολογικού Κέντρου.

Άρθρο 16

Έκδοση αποτελεσμάτων – Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης – Πιστοποιητικού Επιπέδου Ι

1.  Τα Βαθμολογικά Κέντρα αποστέλλουν τα αποκόμματα των γραπτών δοκιμίων και τους τελικούς πίνακες αποτελεσμάτων του Θεωρητικού μέρους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Τα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού μέρους αποστέλλουν τα δελτία εξέτασης Πρακτικού μέρους και τους τελικούς πίνακες αποτελεσμάτων Πρακτικού Μέρους στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. Ο τελικός βαθμός του εξεταζόμενου προκύπτει ως ακολούθως:

Η βαθμολογία της εξέτασης του θεωρητικού μέρους προσμετράται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) στην τελική βαθμολογία και η βαθμολογία της εξέτασης του πρακτικού μέρους σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

3.  Οι υπάλληλοι του Τμήματος Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εξετάζουν τους πίνακες αποτελεσμάτων, οι οποίοι κατόπιν εγκρίνονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

4.  Το Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό τυπώνεται σε ειδικό χαρτί (TINTORETTO χρώματος CREMA, 140 gr, μεγέθους Α4), το οποίο φέρει ανάγλυφη σφραγίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

5. Το Δίπλωμα – Πιστοποιητικό χορηγείται στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεώς τους η οποία υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

6. Το Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό εκδίδεται άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση μη ορθής συμπλήρωσης των προσωπικών στοιχείων του δικαιούχου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

7. Σε περίπτωση απώλειας του Διπλώματος ή Πιστοποιητικού χορηγείται στο δικαιούχο από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. νέο, με την ένδειξη αντίγραφο (βλ. υποδείγματα 3 & 4) ύστερα από αίτησή του, η οποία θα συνοδεύεται με απόδειξη καταβολής του ορισθέντος, στο άρθρο 6 της παρούσας, ποσού.

8.  Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεών τους τη «Βεβαίωση Πιστοποίησης» η οποία επέχει θέση Διπλώματος – Πιστοποιητικού και περιλαμβάνει το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού μέρους (βλ. υποδείγματα 5 & 6). Οι βεβαιώσεις δύνανται να χορηγούνται και μετά την έκδοση και χορήγηση του Διπλώματος ή Πιστοποιητικού, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Ειδικότητα «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών»

Άρθρο 17

Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση του Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης «Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών» επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., οι οποίοι κατέχουν τις άδειες όλων των κατηγοριών οδήγησης {Α, Β, Γ, Δ (ακτίνας μέχρι 50 χλμ. τουλάχιστον) και Γ+Ε}.

Δικαίωμα συμμετοχής στις, ως άνω, Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν, επίσης, οι διπλωματούχοι μηχανικοί Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής, μέλη του Τ.Ε.Ε., καθώς και οι απόφοιτοι Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ούτε να συμμετάσχουν στη σχετική τετράμηνη πρακτική άσκηση, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους, καθώς και ισχύουσα άδεια οδήγησης των οχημάτων κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ (ακτίνας μέχρι 50 χλμ. τουλάχιστον) και Γ+Ε.

2. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή μαζί με τα κατωτέρω δικαιολογητικά με διαδικασία, που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μαζί με τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

i. Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) για αποφοίτους Ι.Ε.Κ. ή επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής μαζί με βεβαίωση μέλους από το Τ.Ε.Ε. για διπλωματούχους μηχανικούς ή επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Α.Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων για αποφοίτους Α.Τ.Ε.Ι.

ii. Βεβαίωση επιτυχίας πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης ή επικυρωμένο αντίγραφο του Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης για τους υποψήφιους που εμπίπτουν στις περιπτώσεις ε, στ και ζ, της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του π.δ. 337/2003 (Φ.Ε.Κ. 291/2003, τ.Α΄) η οποία αντικατέστησε την παράγραφο 9 του άρθρου 5 του π.δ. 208/2002 (Φ.Ε.Κ. 194/2002, τ.Α΄).

iii. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

iv. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.

v. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ (ακτίνας μέχρι 50 χλμ. τουλάχιστον) και Γ+Ε. Η προσκόμιση του ανωτέρω αντιγράφου άδειας οδήγησης γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εξετάσεις του θεωρητικού μέρους. Υποψήφιος ο οποίος δεν κατέχει την άδεια οδήγησης των ανωτέρω κατηγοριών κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι θα την προσκομίσει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τις εξετάσεις του θεωρητικού μέρους, άλλως δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του στις εξετάσεις και δεν έχει δικαίωμα αναζήτησης του ποσού των εξέταστρων που έχει καταθέσει.

vi. Βεβαίωση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης», εφόσον την έχουν ήδη ολοκληρώσει. Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική 4μηνη Πρακτική Άσκηση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2002 (Φ.Ε.Κ. 194/2002, τ.Α΄) «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 337/2003 (Φ.Ε.Κ. 291/2003, τ.Α΄) και ισχύει, και έχουν επιτύχει σε όλες τις φάσεις των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εφ’ όσον καταθέσουν τη σχετική «Βεβαίωση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης».

vii. Απόδειξη καταβολής των εξέταστρων που κατατέθηκαν σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που τηρείται για το λόγο αυτό, προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν σε κάθε μέρος ή φάση της εξέτασης.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι είχαν καταβάλει τα ορισθέντα εξέταστρα προκειμένου να συμμετάσχουν σε μέρος ή φάση των εξετάσεων στο οποίο δεν έχουν συμμετάσχει, δεν καταβάλουν εκ νέου εξέταστρα υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Άρθρο 18

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης

1. Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης περιλαμβάνουν δύο (2) φάσεις: τη θεωρητική φάση (Θεωρητικό Μέρος) και την πρακτική φάση (Πρακτικό Μέρος).

2. Θεωρητική Φάση (Θεωρητικό Μέρος).

Περιλαμβάνει δύο (2) μέρη:

α. την γραπτή εξέταση και

β. την προφορική εξέταση.

Η εξέταση της θεωρητικής φάσης διεξάγεται στην αρχή της εξεταστικής περιόδου, προκειμένου να εκδοθούν έγκαιρα τα αποτελέσματα, καθώς η επιτυχία στη θεωρητική φάση αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εξέταση της πρακτικής φάσης.

Στη θεωρητική φάση προηγείται η γραπτή εξέταση των υποψηφίων.

3. Γραπτή εξέταση.

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις που αναφέρονται στο Θεωρητικό Μέρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας και αποτελούν μέρος του συνόλου των ερωτήσεων που περιέχονται στον οικείο και ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Κατάρτισης.

Η διαδικασία της γραπτής εξέτασης είναι ακριβώς η ίδια με αυτή του Θεωρητικού μέρους των εξετάσεων των υπολοίπων ειδικοτήτων.

«Επιτυχών» στη γραπτή εξέταση χαρακτηρίζεται ο εξεταζόμενος που έλαβε τελικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του δέκα (10).

4. Προφορική εξέταση.

Η προφορική εξέταση γίνεται υπό μορφή μικροδιδασκαλίας για τη διαπίστωση των γνώσεων του υποψηφίου και της δυνατότητας μεταδοτικότητάς του, δηλαδή της ικανότητάς του να μεταδίδει σε άλλους μελλοντικούς υποψήφιους οδηγούς – εκπαιδευόμενούς του τις γνώσεις του στο αντικείμενο της Μηχανολογίας των Μηχανοκίνητων Οχημάτων, της Τεχνικής Οδήγησης, της Τεχνικής Διδασκαλίας, της Προστασίας Περιβάλλοντος και της Εξοικονόμηση Ενέργειας, τις Α΄ Βοήθειες των Οδικών ατυχημάτων και τα Συστήματα και τις Μεθόδους Ενεργητικής και Παθητικής Ασφάλειας.

Η εξέταση πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τις εξετάσεις πρακτικού μέρους των άλλων ειδικοτήτων.

5. Τελικά αποτελέσματα θεωρητικής εξέτασης.

«Επιτυχών» στη θεωρητική φάση των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης θεωρείται ο υποψήφιος που επέτυχε στη γραπτή και στην προφορική εξέταση.

Ο τελικός βαθμός του εξεταζόμενου στη θεωρητική εξέταση προκύπτει ως ακολούθως:

Η γραπτή εξέταση προσμετράται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) στην τελική βαθμολογία της θεωρητικής φάσης και η προφορική σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

6. Πρακτική Φάση (Πρακτικό Μέρος).

Η εξέταση του Πρακτικού μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης γίνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 του Π.Δ. 208/2002, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 3 του Π.Δ. 337/2003 και ισχύει. Με τη διαδικασία εξέτασης του Πρακτικού μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί, εάν ο υποψήφιος έχει τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες σε όλα τα οχήματα, καθώς και την απαιτούμενη μεταδοτικότητα των πληροφοριών στον μελλοντικό υποψήφιο οδηγό.

7. Περιεχόμενο εξέτασης:

Περιλαμβάνει την εξέταση σε όλες τις κατηγορίες των οχημάτων Α, Β, Γ, Δ, Γ+Ε.

Η εξέταση πραγματοποιείται σε κατάλληλους χώρους που καθορίζονται από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου ενώπιον των Αξιολογητών Πρακτικού Μέρους. Οι αξιολογητές είναι κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών, κάτοχοι αδειών οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β. Ο ένας τουλάχιστον αξιολογητής είναι υπάλληλος και εξεταστής υποψηφίων οδηγών, των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ή αντίστοιχου κλάδου των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης αντίστοιχα, που ορίζεται από τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, μετά από πρόταση των οικείων Περιφερειαρχών για διπλάσιο αριθμό υπαλλήλων. Οι άλλοι δύο αξιολογητές προέρχονται από το μητρώο αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η επιλογή και η πρόσκληση των αξιολογητών γίνεται την προτεραία της ημέρας εξέτασης.

Στο Πρακτικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης δικαιούνται να συμμετάσχουν, όσοι κατέχουν, ήδη, όλες τις άδειες οδήγησης οχημάτων κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ, Γ+Ε και έχουν περατώσει με επιτυχία το Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων.

Κατά την πρακτική φάση των εξετάσεων ο εξεταζόμενος εξετάζεται στα οχήματα των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ, Γ+Ε με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους υποψήφιους οδηγούς. Ο εξεταζόμενος οδηγεί το αντίστοιχο, κατά σειρά, εκπαιδευτικό όχημα – παρουσία εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών – ο οποίος οφείλει να μην παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εξέτασης – και συγχρόνως γνωστοποιεί, αναλύει και αιτιολογεί προφορικά στους αξιολογητές την κάθε του ενέργεια. Για τις κατηγορίες των οχημάτων Γ και Γ+Ε κατά την εξέταση πορείας, εντός του οχήματος (εκτός του εξεταζόμενου και του εκπαιδευτή), κατά προτίμηση, επιβαίνει ένας ή περισσότεροι αξιολογητές.

Οι αξιολογητές βαθμολογούν την εμπειρία του υποψηφίου στην οδήγηση κάθε κατηγορίας οχήματος, καθώς και τον βαθμό μεταδοτικότητάς του, που προκύπτει από τη γνωστοποίηση, ανάλυση και αξιολόγηση των ενεργειών του.

Ο κάθε ένας από τους τρεις (3) αξιολογητές βαθμολογεί χωριστά τον υποψήφιο, για κάθε όχημα, θέτοντας δύο (2) βαθμολογίες σε ακέραιες μονάδες από μηδέν (0) έως δέκα (10), μία (1) για τον βαθμό της εμπειρίας και μία (1) για το βαθμό της μεταδοτικότητας. Ο μέσος όρος των δύο (2) βαθμολογιών είναι το αποτέλεσμα της εξέτασης του κάθε υποψηφίου για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος από το συγκεκριμένο εξεταστή.

Η βαθμολογία κάθε εξεταζόμενου για κάθε κατηγορία οχήματος προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας και των τριών (3) αξιολογητών.

Εάν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των τριών (3) αξιολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι > 0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5), ακέραιο βαθμό.

«Επιτυχών» θεωρείται ο υποψήφιος που θα λάβει βαθμό τουλάχιστον πέντε (5) σε κάθε μία από τις κατηγορίες που εξετάζεται.

Εάν ο εξεταζόμενος αποτύχει σε κάποια από τις επιμέρους κατηγορίες της εξέτασης του Πρακτικού μέρους, η εξέταση διακόπτεται εκεί, και κατοχυρώνεται η βαθμολογία των κατηγοριών στις οποίες πέτυχε. Αυτό αποδεικνύεται από σχετικό συνολικό πρακτικό που συντάσσεται από το Εξεταστικό Κέντρο ανά όχημα και υπογράφεται από όλους τους αξιολογητές.

Ο καθορισμός της τελικής βαθμολογίας της εξέτασης του Πρακτικού μέρους προκύπτει ως ο μέσος όρος των τελικών βαθμολογιών στις επιμέρους κατηγορίες οχημάτων.

Επανεξέταση εξεταζόμενου σε οποιαδήποτε φάση του Πρακτικού μέρους δεν επιτρέπεται.

8. Μετά το πέρας του Πρακτικού μέρους των εξετάσεων οι αξιολογητές συντάσσουν και υπογράφουν για κάθε υποψήφιο που εξετάζουν, συγκεντρωτικό πρακτικό εξέτασης Πρακτικού μέρους, με συνημμένα τα φύλλα εξέτασης με τις βαθμολογίες κάθε αξιολογητή ανά όχημα.

Ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου κοινοποιεί αυθημερόν ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα αποτελέσματα της ημέρας, τα οποία φυλάσσονται στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τα αποτελέσματα κάθε κατηγορίας ανακοινώνονται από την τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων κάθε κατηγορίας του Πρακτικού μέρους της ειδικότητας. Όταν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις σε όλες τις κατηγορίες ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου αποστέλλει τις καταστάσεις όλων των αποτελεσμάτων για την έγκρισή τους από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και κατόπιν τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων του Πρακτικού μέρους καθορίζεται από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου κατόπιν ενημέρωσης της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Τα στελέχη και τα αποκόμματα των Δελτίων Πρακτικής Εξέτασης φυλάσσονται στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. . για έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έκτης εξεταστικής περιόδου, οπότε και καταστρέφονται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

9.  Πρακτική Εξέταση της Κατηγορίας Α – χρονομέτρηση της «κίνησης με μικρή ταχύτητα».

Κατά την Πρακτική Εξέταση της Κατηγορίας Α΄ χρησιμοποιείται σύστημα χρονομέτρησης της «κίνησης με μικρή ταχύτητα» του οποίου οι ελάχιστες λειτουργίες:

i) Εισαγωγή του κωδικού του εξεταζόμενου από τον εξεταστή.

ii) Έναρξη της χρονομέτρησης και απεικόνιση των δευτερολέπτων και των εκατοστών του δευτερολέπτου στην οθόνη της κεντρικής μονάδας.

iii) Στην περίπτωση αποτυχίας, εμφάνιση αντίστοιχου μηνύματος στην οθόνη της κεντρικής μονάδας και εκτύπωση του αποτελέσματος, με παράλληλη παραγωγή ηχητικού σήματος.

iv) Στην περίπτωση επιτυχίας, εμφάνιση αντίστοιχου μηνύματος στην οθόνη της κεντρικής μονάδας και εκτύπωση του αποτελέσματος, με παράλληλη παραγωγή διαφορετικού της περίπτωσης (iii) ηχητικού σήματος.

v) Στο χαρτί του εκτυπωτή τυπώνονται η ημερομηνία και ώρα εξέτασης, ο κωδικός του εξεταστικού κέντρου, ο κωδικός του χειριστή του συστήματος, ο κωδικός του εξεταζομένου, το αποτέλεσμα της εξέτασης και ο χρόνος της διαδρομής.

vi) Το αποτέλεσμα της εξέτασης μαζί με την ημερομηνία και την ώρα εξέτασης και τον κωδικό του εξεταζόμενου εκτυπώνεται σε θερμικό χαρτί σε δυο (2) αντίγραφα.

Το ένα (1) αντίγραφο δίνεται στον εξεταζόμενο. Το δεύτερο αντίγραφο υπογράφεται από τον εξεταζόμενο, σφραγίζεται από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου και επισυνάπτεται στο Δελτίο Πρακτικής Εξέτασης του εξεταζόμενου.

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β΄ της παρούσας.

Άρθρο 19

Διαδικασία έκδοσης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1. Το Δίπλωμα εκδίδεται άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση μη ορθής συμπλήρωσης των προσωπικών στοιχείων του δικαιούχου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση απώλειας του Διπλώματος χορηγείται στο δικαιούχο από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. νέο, με την ένδειξη αντίγραφο (βλ. Παράρτημα Ι) ύστερα από αίτησή του, η οποία θα συνοδεύεται με απόδειξη καταβολής του ορισθέντος ποσού του άρθρου 6 της παρούσας.

Οι δικαιούχοι Διπλώματος καταθέτουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να προμηθευτούν τις ως άνω Βεβαιώσεις:

α) Βεβαίωση πραγματοποίησης 4μηνης Πρακτικής Άσκησης σε ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., που εκδίδεται από το Ι.Ε.Κ. που εποπτεύει την Πρακτική Άσκηση.

β) Εφ’ όσον έχουν κατοχυρώσει κάποιο μέρος εξέτασης στο Υ.Μ.Ε., Βεβαίωση με τα στοιχεία της κατοχύρωσης.

2.  Εάν κάποιος δικαιούχος ανήκει στις κατηγορίες των εδαφίων ε, στ και ζ, της παραγράφου 5, του άρθρου 3, του Π.Δ. 337/2003 (Φ.Ε.Κ. 291 τ.Α΄/2003) η οποία αντικατέστησε την παράγραφο 9 του άρθρου 5 του Π.Δ. 208/2002 (Φ.Ε.Κ. 194 τ.Α΄/2002), ισχύει το Δίπλωμα που έχει λάβει και του χορηγείται επιπλέον «Βεβαίωση», σύμφωνα με το υπόδειγμα 8 του Παραρτήματος.

3.  Στη «Βεβαίωση με το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους» δικαιούχου που εμπίπτει στην κατηγορία της παρ. 5, εδάφιο γ, του άρθρου 3, του Π.Δ. 337/2003 (Φ.Ε.Κ. 291 τ.Α΄/2003) και συγκεκριμένα ως βαθμός Θεωρητικού Μέρους, υπολογίζεται μόνο ο βαθμός του γραπτού δοκιμίου.

4. Το Δίπλωμα τυπώνεται σε ειδικό χαρτί (TINTORETTO χρώματος CREMA, 140 gr, μεγέθους Α4), το οποίο φέρει ανάγλυφη σφραγίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 20

Κωλύματα Επιτηρητών, Βαθμολογητών, Αναβαθμολογητών και Αξιολογητών Πρακτικού Μέρους

Οι Βαθμολογητές, Αναβαθμολογητές, Επιτηρητές και Αξιολογητές Πρακτικού Μέρους δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις και υποχρεούνται να δηλώνουν το κώλυμά τους εγγράφως πριν την έναρξη των εξετάσεων στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου, όταν έχουν βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτο βαθμό με εξεταζόμενο στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο. Για το σκοπό αυτό υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση.

Άρθρο 21

«Φυσικώς Αδύνατοι» υποψήφιοι

1. Στην κατηγορία των «Φυσικώς Αδυνάτων» ανήκουν οι υποψήφιοι εξεταζόμενοι που:

i. είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/1979 (Φ.Ε.Κ. 191 τ.Α΄/1979) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους κατά ποσοστό τουλάχιστον 80%,

ii. έχουν κινητική αναπηρία κατά ποσοστό τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα,

iii. πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

iv. πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

v. η επίδοσή τους δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του γραπτού λόγου (δυσλεξίας).

vi. έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

2. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις i, ii και iii της ανωτέρω παραγράφου δηλώνουν στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά, η οποία συνοδεύεται από τη γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, και από την οποία προκύπτει ότι η επίδοσή τους δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

Στην περίπτωση (iv) οι υποψήφιοι εξεταζόμενοι δηλώνουν στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να εξετασθούν προφορικά, η οποία συνοδεύεται από γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου.

Στην περίπτωση (v) απαιτείται προσκόμιση γνωμάτευσης από τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) ή πιστοποιημένων από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (Ι.Π.Δ), με την οποία να πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση, λόγω δυσλεξίας. Η γνωμάτευση αυτή ισχύει για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της. Γνωματεύσεις από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω της πιστοποιούμενης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές. Οι γνωματεύσεις των Ιατροπαιδαγωγικών Υπηρεσιών Πιστοποίησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) ή πιστοποιημένων από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατρο-παιδαγωγικών Κέντρων (Ι.Π.Δ). εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Οι ως άνω γνωματεύσεις κατατίθενται σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

3. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις i, ii, iii, iv και v της ανωτέρω παραγράφου, εξετάζονται στο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων προφορικά.

4. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στην περίπτωση vi της ανωτέρω 1. παραγράφου, όταν υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης δηλώνουν τον τρόπο που επιθυμούν να εξεταστούν [προφορικά (διερμηνέας νοηματικής) ή γραπτά] στο Θεωρητικό ή και στο Πρακτικό Μέρος.

Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στην περίπτωση vi της ανωτέρω παραγράφου, εξετάζονται στο Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων προφορικά (διερμηνέας νοηματικής).

5. Με απόφαση των αξιολογητών των «Φυσικώς Αδυνάτων» μπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση και μόνο γι’ αυτήν την κατηγορία υποψηφίων η διάρκεια εξέτασής τους, πέραν της καθορισμένης από το πρόγραμμα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, για κάθε εξεταζόμενη ειδικότητα.

6. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έπειτα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ορίζονται τα Εξεταστικά Κέντρα τα οποία θα εξετάζουν «Φυσικώς Αδυνάτους».

7.  Για κάθε ομάδα επτά (7) εξεταζομένων «Φυσικώς Αδυνάτων» ορίζονται τρεις αξιολογητές.

8. Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζόμενου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του και υπογράφεται από τους αξι-ολογητές και τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου.

9. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης «Φυσικώς Αδυνάτων» και για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης παρευρίσκεται ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός.

Άρθρο 22 Μεταφορά – Επιστροφή Εξέταστρων

1. Υποψήφιος ο οποίος απέτυχε σε φάση του Θεωρητικού ή Πρακτικού μέρους των εξετάσεων, υποχρεούται στην εκ νέου καταβολή του αντίστοιχου εξέταστρου, προκειμένου να επανεξεταστεί.

2. Τα εξέταστρα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση μη συμμετοχής των εξεταζομένων στις εξετάσεις και εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

3. Σε περίπτωση προβλήματος υγείας του εξεταζομένου που αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση εισαγωγής του σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο, μετά από αίτησή του στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. τα εξέταστρα μεταφέρονται στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υποβάλει την ως άνω αίτηση μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία της εξέτασης της ειδικότητάς του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται, τα δε εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

4.  Σε όσους υποψήφιους εξεταζόμενους οι οποίοι είναι στρατεύσιμοι, δεν χορηγηθεί άδεια προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης τα εξέταστρα μεταφέρονται στην επόμενη εξεταστική περίοδο μετά από αίτησή τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και αφού προσκομισθεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά βεβαίωση από την οικεία

στρατιωτική μονάδα ότι δεν τους χορηγήθηκε άδεια κατά το διάστημα που είχε προγραμματιστεί η εξέτασή τους.

Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υποβάλει την, ως άνω, αίτηση μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία της εξέτασης της ειδικότητάς του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται, τα δε εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

5.  Όσοι δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και κατέβαλαν εξέταστρα εκ παραδρομής, δύνανται να υποβάλουν αίτηση επιστροφής του αντίστοιχου ποσού.

6. Ειδικά για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» σε περίπτωση που υποψήφιος αποτύχει σε φάση εξέτασης η οποία είναι προαπαιτούμενη και ως εκ τούτου δεν δικαιούται να συνεχίσει σε επόμενη φάση της Θεωρητικής ή Πρακτικής εξέτασης της ίδιας περιόδου, τα εξέταστρα που αντιστοιχούν στις φάσεις της εξέτασης στις οποίες δε συμμετείχε, ισχύουν για τη συμμετοχή του υποψήφιου σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη περίοδο Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης δηλώσει συμμετοχή, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 57722/7509/11-10-2007 (Φ.Ε.Κ. 2045 Β΄/2007) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών οδηγών και συναφή θέματα».

Εάν ο υποψήφιος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις φάσεις της εξέτασης, σύμφωνα με την ως άνω Υ.Α., του επιστρέφονται τα εξέταστρα που αντιστοιχούν σε φάσεις εξετάσεων, στις οποίες δεν συμμετείχε, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και μετά από έκδοση σχετικής απόφασης της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

7.  Τα εξέταστρα που κατεβλήθησαν από υποψήφιο για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» υπέρ Ο.Ε.Ε.Κ. ή υπέρ Ε.Ο.Π.Π. ή υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δεν χρησιμοποιήθηκαν λόγω μη συμμετοχής του σε επόμενες φάσεις των εξετάσεων, μεταφέρονται και ισχύουν στις εξετάσεις που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Εάν ο ως άνω υποψήφιος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις φάσεις της εξέτασης, σύμφωνα με την ως άνω Υ.Α., του επιστρέφονται τα εξέταστρα που κατέβαλε υπέρ Ο.Ε.Ε.Κ. ή υπέρ Ε.Ο.Π.Π. ή υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που αντιστοιχούν σε φάσεις εξετάσεων, στις οποίες δεν συμμετείχε, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και μετά από έκδοση απόφασης της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 23

Δίπλωμα, Πιστοποιητικό και Βεβαιώσεις

1. Υποδείγματα του Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης και του Πιστοποιητικού Επιπέδου Ι και της Βεβαίωσης Πιστοποίησης με το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους επισυνάπτονται στο Παράρτημα της παρούσας υπό αριθμό 1 έως 6.

Η ανωτέρω Βεβαίωση Πιστοποίησης εκδίδεται για όσους εξεταζόμενους έχουν επιτύχει και στα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και δικαιούνται Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Πιστοποιητικού Επιπέδου Ι.

2. Υπόδειγμα της Βεβαίωσης με το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους, της ειδικότητας «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών», επισυνάπτεται στο Παράρτημα της παρούσας υπό αριθμό 7.

Η ανωτέρω Βεβαίωση εκδίδεται για όσους έχουν επιτύχει και στα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» και δικαιούνται Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

3. Υποδείγματα του δελτίου εξεταζομένου, του δελτίου θεωρητικής εξέτασης, του δελτίου πρακτικής εξέτασης, καθώς και των δελτίων εξεταζομένου, προφορικής εξέτασης, γραπτής εξέτασης, πρακτικής εξέτασης και εξέτασης «Σημάτων Κ.Ο.Κ.», για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» επισυνάπτονται στο Παράρτημα της παρούσας υπό αριθμό 8 έως 18.

Άρθρο 24

Διαδικασία Ελέγχου και Διασφάλιση Ποιότητας Εξετάσεων Πιστοποίησης

1. Κατά την διαδικασία των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., και προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των Εξετάσεων Πιστοποίησης, θα διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι, ως κατωτέρω αναφέρεται στο εδάφιο 3 του παρόντος, στα αντίστοιχα Εξεταστικά Κέντρα. Οι επιτόπιοι έλεγχοι δύναται να διενεργούνται οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης από έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και έναν (1) ελεγκτή ενταγμένο στο μητρώο Αξιολογητών – Επιτηρητών – Ελεγκτών – Επιθεωρητών – Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίοι ορίζονται με απόφαση Προέδρου Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2.  Οι ελεγκτές θα υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πριν από τη διενέργεια του ελέγχου, στην οποία θα δηλώνουν ότι: δεν έχουν κανένα συμφέρον από τη διαδικασία των εξετάσεων, δεν συνδέονται δε με συγγενική (εξ αίματος ή αγχιστείας) σχέση μέχρι και τρίτου βαθμού, με τους συμμετέχοντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης καθώς και με τους διενεργούντες τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

3. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 50% επί του συνόλου των Εξεταστικών Κέντρων.

4.Οι ελεγκτές έχουν ως αρμοδιότητα τον έλεγχο και τη διασφάλιση της τήρησης της διαδικασίας των Εξετάσεων Πιστοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

5.Στην περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα οριζόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, τότε υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Ακολούθως συντάσσουν σχετικό Πρακτικό το οποίο υπογράφουν και αποστέλλουν μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Άρθρο 25

Καταργούμενες διατάξεις

Από την 1-1-2013 καταργούνται:

1. Η υπ’ αριθμ. 2026354/4115/0022/1996, κοινή απόφαση των Υπουργών Ε.Π.Θ. και Οικονομικών «Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Φ.Ε.Κ. 509 Β΄/1996), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό Ε/9690/1997 (Φ.Ε.Κ. 528 Β΄/1997, τ. Β΄), όμοια απόφαση και τις με αριθμό Δ/21294/2000 (Φ.Ε.Κ. 1283 τ. Β΄/2000), Δ/30501/2007 (Φ.Ε.Κ. 2381 Β΄/2007) και ΔΚ2/29224/2008 (Φ.Ε.Κ. 2438 Β΄/2008) Αποφάσεις του Υπουργού Ε.Π.Θ.

2.  Η παρ. 3 του άρθρου 2 του υπ` αριθμ. 121/92 ΥΑ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

3. Η υπ’ αριθμ. 2384/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. «Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 725 Β΄/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.  Κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη που ρυθμίζει θέματα της παρούσας ή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις αυτής.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1-1-2013.