ΦΕΚ /140/Α΄/21-9-2017- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ

Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων

Eπιλογές προϊσταμένων στο Δημόσιο (διαδικασία & κριτήρια)

Οργανογράμματα: τέλη Ιουλίου–προϋπόθεση για κινητικότητα, προσλήψεις