Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας για το σχέδιο Οργανισμού του ΥΠΠΟΑ

Comments Off on Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας για το σχέδιο Οργανισμού του ΥΠΠΟΑ
Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας για το σχέδιο Οργανισμού του ΥΠΠΟΑ

13.2.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΠΟΑ

 

Στις 3.2.2017 παραδόθηκε από, την πολιτική ηγεσία στα σωματεία, το νέο προσχέδιο του οργανισμού του ΥΠΠΟΑ για να κάνουν τις παρατηρήσεις τους έως τις 8.2.2017, αφού στις 15.2.2017 πρέπει να παραδοθεί στο ΥΔΜΗΔ. Οι προθεσμίες είναι ασφυκτικές ωστόσο ελπίζουμε ότι ο διάλογος δεν θα είναι προσχηματικός. Το νέο σχέδιο του Οργανισμού δεν κομίζει κάτι νέο αλλά αντίθετα αναπαράγει την ίδια μιζέρια με τον οργανισμό του 2014, τον οποίο είχαν καταγγείλει τα περισσότερα σωματεία και συνδικαλιστικές παρατάξεις του ΥΠΠΟ. Διατηρεί τον ίδιο περίπου βασικό κορμό με αυτόν του 2014, με κάποιες «στοχευμένες» παρεμβάσεις. Η προχειρότητα στην επεξεργασία του φαίνεται από το γεγονός ότι έχει πολλά λάθη, παραλείψεις ενώ σε  κάποια σημεία συνυπάρχουν τμήματα του ισχύοντος οργανισμού με τα καινούρια που τα καταργούν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • στον νέο Οργανισμό συνενώνονται οι δύο διευθύνσεις, Προϊστορικών-Κλασικών και Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, αλλά στο επίπεδο της γενικής διεύθυνσης αναστήλωσης διατηρείται η διεύθυνση αναστήλωσης βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων, και σε επίπεδο εφορειών αρχαιοτήτων διατηρούνται τα ανάλογα τμήματα
 • το γραφείο γενικού γραμματέα του ΥΠΠΟΑ θα λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος. Δηλαδή θα είναι πολυπρόσωπο και ο Γενικός Γραμματέας θα διοικεί μέσω του γραφείου του, το οποίο «συντονίζει δράσεις και προγράμματα σε συνεργασία με τις Οργανικές Μονάδες του ΥΠ.ΠΟ.Α, εποπτεύει θέματα αξιολόγησης προσωπικού και δομών, ενώ εφαρμόζει σε συνεργασία με λοιπές υπηρεσιακές μονάδες καινοτόμες διοικητικές πρακτικές.»
 • Άλλη μια παράγραφος για τον ίδιο τον ΓΓ προστίθεται στον Οργανισμό, μολονότι όσα λέει αναφέρονται στον αρχαιολογικό νόμο: «Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προΐσταται αμέσως μετά τον υπουργό, τον αναπληρωτή υπουργό και τον υφυπουργό όλων των υπηρεσιών του υπουργείου, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία τους και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχει ο νόμος ή ανατίθεται σ’ αυτόν βάσει νόμου. Μπορεί επίσης να συμμετέχει σε κάθε είδους συμβούλια ή επιτροπές του υπουργείου του, στα οποία δεν είναι μέλος ή Πρόεδρος. Επιπλέον ο Γενικός Γραμματέας, προεδρεύει στο Κεντρικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια του Υπουργείου, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφει ο υπουργός, αναπληρωτής υπουργός ή  υφυπουργός, εφόσον προέρχονται από τις υπαγόμενες σ’ αυτόν υπηρεσίες.».
 • Μια νέα διεύθυνση προστίθεται, είναι η Διεύθυνση Αρχαιολογικών Έργων. Αντικείμενό της θα είναι «η εναρμόνιση του έργου και των δραστηριοτήτων των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε θέματα  έργων, τα οποία πραγματοποιούνται από τρίτους φορείς, σε ή στο περιβάλλον αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, που χρονολογούνται έως και το 1830, καθώς και νεώτερων θρησκευτικών μνημείων μετά το 1830, σε συνεργασία με λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.» Μέχρι τώρα, υπήρχε η Επιτροπή Μεγάλων Έργων, που γίνεται διεύθυνση και στις αρμοδιότητές της παίρνει τις ανασκαφές «ή επιφανειακές ή άλλης μορφής αρχαιολογικές έρευνες, που διενεργούν επιστημονικοί, ερευνητικοί ή εκπαιδευτικοί οργανισμοί της ημεδαπής με εξειδίκευση στον τομέα της αρχαιολογικής ή παλαιοντολογικής έρευνας ή ξένες αρχαιολογικές αποστολές ή σχολές, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, καθώς και τις συστηματικές ανασκαφές και λοιπές αρχαιολογικές έρευνες, η διεύθυνση των οποίων έχει ανατεθεί σε στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.» Έχει επίσης «τη μέριμνα για την ίδρυση Ελληνικών Αρχαιολογικών Σχολών ή Ινστιτούτων στην Αλλοδαπή και την παρακολούθησή τους, την οργάνωση προσωρινών αρχαιολογικών αποστολών στον ευρύτερο χώρο παρουσίας του Ελληνισμού στο εξωτερικό, καθώς και τον έλεγχο της ίδρυσης ξένων αρχαιολογικών σχολών ή ινστιτούτων με έδρα την Ελλάδα.»
 • Η διαχείριση «του αρχείου και θεμάτων που άπτονται του ζητήματος της διεκδίκησης των Γλυπτών του Παρθενώνα» υπάγεται πλέον στη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, ενώ από τη εποχή της Μελίνας Μερκούρη έως τώρα, το θέμα χειρίζονταν πάντοτε προσωπικά οι υπουργοί Πολιτισμού.
 • Συνενώνονται εφορείες αρχαιοτήτων και γίνονται 49 από 52. Η εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας πάει με την Καβάλα και η εφορεία αρχαιοτήτων Ηλείας με την Ζάκυνθο. Χωρίζεται στα δύο η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, με σαφώς πολύ λιγότερους χώρους από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, η οποία δεν χωρίζεται.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Επαναλαμβάνονται και σε αυτό το σχέδιο Οργανισμού αποτυχημένα μοντέλα διοίκησης του παρελθόντος, με χαρακτηριστικά όπως: έλλειψη συνεχόμενης ιεραρχικής δομής στον κλάδο των Αρχαιοφυλάκων, που επιφέρει αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, ανάθεση αρμοδιοτήτων σε άλλους κλάδους και γενικότερη δυσχέρεια στην σωστή λειτουργία των Μουσείων και των Αρχαιολογικών Χώρων. Συγκεκριμένα:

 • Καταργείται από τη Διεύθυνση Μουσείων το τμήμα Φύλαξης και ασφάλειας
 • Καταργείται το τμήμα που περιελάμβανε και τη Φύλαξη από τα Δημόσια Μουσεία. Επίσης η Φύλαξη έχει «ξεχαστεί;» ως αρμοδιότητα στα εξής Μουσεία: EAM, AMΘ, ΑΜΗ, ΒΧΜ, ΜΒΠ ενώ αναφέρεται στο Νομισματικό, Επιγραφικό, Ασιατικής τέχνης, ΜΕΛΠ. Επίσης στη σελ 120 αναφέρεται το τωρινό τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Φύλαξης και Ασφάλειας
 • Δεν θεσμοθετείται η θέση του Αρχιφύλακα, αντίθετα στο άρθρο 21, παρ. 4 (σελ 36 κ εξ) αναφέρονται «ως ορισμένοι»
 • Είναι πολύ λίγες οι οργανικές θέσεις που αναφέρονται στο ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (σελ 113-114). Συγκεκριμένα: μόνιμοι και ΙΔΑΧ ημερήσιοι αρχαιοφύλακες είναι 1553, ενώ μόνιμοι και ΙΔΑΧ νυχτοφύλακες είναι 234

O τρόπος διοίκησης που αφορά στην ασφάλεια, φύλαξη και λειτουργία των Μουσείων και των Αρχαιολογικών Χώρων, όπως γίνεται έως και σήμερα, δεν ανταποκρίνεται πλέον στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί και στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Οι αρχαιοφύλακες λόγω του αντικειμένου της εργασίας τους, των γνώσεων, της εμπειρίας και της εξειδίκευσής τους είναι οι πλέον αρμόδιοι-κατάλληλοι να στελεχώσουν τις θέσεις ευθύνης. Αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες προστασίας και εύρυθμης λειτουργίας των Μουσείων και των Αρχαιολογικών Χώρων και η εργασία τους είναι ανταποδοτική στα έσοδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πρέπει λοιπόν να οργανωθεί ο κλάδος σε άλλη βάση, που θα τον αναβαθμίζει και θα τον κατοχυρώνει,  αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Συνάδελφοι, πάγια θέση της Δημοκρατικής Συνεργασίας για τον Οργανισμό είναι η Δ/νση-Τμήματα στην ΚΥ-Τμήμα ανά Εφορεία-Γραφείο φύλαξης ανά Μουσείο-αρχαιολογικό χώρο, που θα προΐσταται ο αρχιφύλακας. Όλες οι παραπάνω θέσεις ευθύνης να καλύπτονται αξιοκρατικά, όπως ορίζει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, από τον κλάδο μας. Θα καταθέσουμε υπόμνημα για άλλη μια φορά στα αρμόδια σωματεία και την πολιτική ηγεσία, λαμβάνοντας υπόψη την κρίσιμη συγκυρία στην οποία βρίσκεται ο κλάδος, τις παρούσες συνθήκες, την προτεινόμενη  δομή του τωρινού σχεδίου. Σύμφωνα με τα παραπάνω το έλασσον που μπορούμε να διεκδικήσουμε ως βάση για το μέλλον, χωρίς να μπορούμε να υποχωρήσουμε πέρα απ’ αυτό είναι:

 • Να συσταθεί Αυτοτελές τμήμα φύλαξης-πληροφόρησης-ασφάλειας υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό ή στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το Τμήμα φύλαξης-πληροφόρησης-ασφάλειας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων είναι αρμόδιο για:

αα) Τη διατύπωση προδιαγραφών για την εξασφάλιση της φύλαξης και ασφάλειας πολιτιστικών αγαθών και επισκεπτών των Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. και τα αντίστοιχα Αυτοτελή γραφεία  Φύλαξης των Περιφερειακών,  Ειδικών Περιφερειακών και των Δημόσιων Μουσείων, της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ββ) Τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων φύλαξης και ασφάλειας σε αρχαιολογικούς χώρους, αποθήκες αρχαιοτήτων και μουσεία.

γγ) Την παρακολούθηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών στη Φύλαξη και Ασφάλεια αρχαιολογικών χώρων και μουσείων.

δδ) Την οργάνωση εκπαίδευσης του φυλακτικού προσωπικού σε θέματα αρμοδιότητάς τους και την καταγραφή των αναγκών σε φυλακτικό προσωπικό, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΥΠ.ΠΟ.Α

εε) Τον έλεγχο τήρησης των ορθών διαδικασιών πώλησης και διαχείρισης εισιτηρίων από τους αρχαιοφύλακες και την εποπτεία της ομαλής λειτουργίας των εκδοτηρίων-πωλητηρίων εισιτηρίων του ΤΑΠ, στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία, σε συνεργασία με το ΤΑΠ

Στο Τμήμα φύλαξης-πληροφόρησης-ασφάλειας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου Φύλαξης−Πληροφόρησης, κατηγορίας ΔΕ, η δε επιλογή του ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

 • Στο άρθρο 21, παρ. 4 (σελ 35 κ εξ)

Αυτοτελή γραφεία να συσταθούν σε όλες τις Εφορείες Αρχαιοτήτων και στις Ειδικές Περιφερειακές και στα Δημόσια Μουσεία

«Το Γραφείο Φύλαξης Πληροφόρησης είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό και έλεγχο της φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, την τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών και τη σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές. Επιπλέον για την ευταξία αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, καθώς και για την ευπρεπή συμπεριφορά των αρμοδίων υπαλλήλων. Ελέγχει την τήρηση της ορθής διαδικασίας πώλησης και διαχείρισης εισιτηρίων από τους αρχαιοφύλακες και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία των εκδοτηρίων-πωλητηρίων εισιτηρίων του ΤΑΠ, στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία, σε συνεργασία με το ΤΑΠ.».

«Του Γραφείου προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου / Ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, η δε επιλογή του ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Το Γραφείο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τους κατά τόπους αρχιφύλακες αρχαιολογικών χώρων ή μουσείων σε συνεργασία με το τμήμα φύλαξης-πληροφόρησης-ασφάλειας.  Ο κατέχων τη θέση ευθύνης λαμβάνει επίδομα ευθύνης, το οποίο ισούται με αυτό των Προϊστάμενων Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων».

 • Στο άρθρο 21, παρ. 4 (σελ 36)

Να Θεσμοθετηθεί η θέση του Αρχιφύλακα :

«Ο αρχιφύλακας είναι υπεύθυνος για τη σωστή και καλή λειτουργία και φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, αποθηκών αρχαίων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, την μέριμνα για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό τους, κατά τις ώρες λειτουργίας τους και την ασφάλειά τους όταν δεν είναι επισκέψιμοι.  Είναι υπεύθυνος  για την τήρηση του ωραρίου, του προγραμματισμού εργασίας, την τήρηση των μηνιαίων υπηρεσιών φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρέσιμων ημερών και αργιών και τη σύνταξη των καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, την εποπτεία της ορθής διαδικασίας πώλησης και διαχείρισης εισιτηρίων από τους αρχαιοφύλακες και της ομαλής λειτουργίας των εκδοτηρίων-πωλητηρίων εισιτηρίων του ΤΑΠ »

«ως αρχιφύλακες προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου / Ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, η δε επιλογή τους ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Ο αρχιφύλακας του αρχαιολογικού χώρου ή μουσείου της αντίστοιχης Εφορείας Αρχαιοτήτων, υπάγεται στο αυτόνομο γραφείο, το οποίο συστήνεται σε κάθε εφορεία αρχαιοτήτων και μουσείο»

 • Στο ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ-ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (σελ 117)

 Στα τυπικά προσόντα να προστεθεί η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας

 «10. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο/ειδικότητα ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης ορίζονται: Για την ειδικότητα των Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, πέραν των οριζομένων στο ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει, πολύ καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής.»

 • Στο ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (σελ 113-114)

Αύξηση οργανικών θέσεων :

α) για τους μόνιμους και ΙΔΑΧ ημερήσιους αρχαιοφύλακες από 1553 σε 2000 συνολικά

β) για τους μόνιμους και ΙΔΑΧ νυχτοφύλακες από 234 σε 500 συνολικά

Συνάδελφοι,

Δεδομένων των κρίσιμων συνθηκών,  χρειάζεται η μέγιστη δυνατή ενότητα και πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί συντονισμένα, ΠΕΥΦΑ και ΠΟΕ-ΥΠΠΟ, δυνατά και αγωνιστικά, αν χρειαστεί και με κινητοποιήσεις για να επιτύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ