Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

140 μόνιμοι φύλακες, διοικητικοί και επιστήμονες

0 σχόλια
140 μόνιμοι φύλακες, διοικητικοί και επιστήμονες

Δύο διαγωνισμούς για 90 μόνιμους υπαλλήλους στον κλάδο της φύλαξης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και 50 μόνιμους υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων θα εκδώσει το φθινόπωρο το ΑΣΕΠ, για λογαριασμό του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Επιπλέον το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων θα ενισχυθεί με 10 άτομα, τακτικό προσωπικό, σε επιστημονικές ειδικότητες.
Η πλημμελής φύλαξη των μουσείων και τα διάφορα περιστατικά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια ανάγκασαν το υπουργείο να καταθέσει αίτημα προς το ΑΣΕΠ για τακτικό εξειδικευμένο φυλακτικό προσωπικού
Οι νέοι Φύλακες/Νυχτοφύλακες θα ενισχύσουν πολιτιστικούς φορείς σε όλη την επικράτεια και κυρίως στους αρχαιολογικούς χώρους Ολυμπιείου-Κεραμεικού, στις Εφορείες Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Ηλείας, καθώς και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση μίας από τις θέσεις Φυλάκων/Νυχτοφυλάκων είναι η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτηρίου τίτλου ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, ή αντίστοιχου πτυχίου ή διπλώματος, ή απολυτήριου τίτλου ΙΕΚ, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ, ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Ειδικά για τους Ημερήσιους Φύλακες απαραίτητο προσόν θεωρείται η πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής, ή Γαλλικής, ή Γερμανικής, ή Ιταλικής, ή Ισπανικής, ή Ρωσικής γλώσσας, κάτι που δεν απαιτείται για τους Νυχτοφύλακες.
Δεύτερος διαγωνισμός
Πενήντα επιστήμονες και διοικητικούς στο υπουργείο Πολιτισμού αφορά ο δεύτερος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. Ηδη καθορίστηκαν οι τέσσερις θέσεις εργασίας που πρόκειται να πληρωθούν από πρόσωπα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998. Συγκεκριμένα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας θα προσληφθεί ένας ΠΕ Αρχαιολόγος από την κατηγορία Τριτέκνων, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης ένας ΠΕ Αρχαιολόγος από την κατηγορία Πολυτέκνων, ενώ στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα προσληφθούν δύο στελέχη Πληροφορικής από τις κατηγορίες Εθνικής Αντίστασης και ΑΜΕΑ.

Πηγή: ethnos.gr