Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

1.800 προσλήψεις και 1.800 απολύσεις τον Μάιο

Comments Off on 1.800 προσλήψεις και 1.800 απολύσεις τον Μάιο

Από λουκέτα σε 10 κρατικούς φορείς και καταργήσεις θέσεων σε Οργανισμούς που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του ΤΑΙΠΕΔ θα προκύψει η δεξαμενή των 1.800 απολύσεων. Προγραμματίζονται ισάριθμες προσλήψεις τον Ιούνιο από τους επιτυχόντες σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Από τις καταργήσεις 10 Οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τις συγχωνεύσεις 5 κρατικών φορέων αλλά και τις καταργήσεις οργανικών θέσεων ακόμα και διοικητικών μονάδων σε εταιρείες του Δημοσίου που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του ΤΑΙΠΕΔ, θα προκύψει η πρώτη δεξαμενή των 1.800 απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων που θα περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το Πάσχα, σύμφωνα με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η μείωση του προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς η κατάργηση οργανισμών ή οργανικών θέσεων οδηγεί σε απόλυση το προσωπικό που εργάζεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Στο γραφείο του υπουργού Επικρατείας Δ. Σταμάτη έχουν κατατεθεί προτάσεις που αφορούν:

Την άμεση κατάργηση φορέων του Δημοσίου που δεν εξυπηρετούν κανέναν σκοπό και έχουν συσταθεί στο παρελθόν για την πρόσληψη ημετέρων. Στην κόκκινη λίστα των υπό κατάργηση φορέων που εξετάζει η κυβέρνηση βρίσκονται: το Εθνικό Ιδρυμα Μελετών Θ. Κολοκοτρώνης «ο Γέρος του Μοριά», η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας, το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών, ο Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης, το Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, το ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, το Ινστιτούτο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών σχέσεων κ.ά. Ο μέσος όρος απασχολούμενων στους συγκεκριμένους φορείς δεν ξεπερνά τα 7-9 άτομα.

Η μεγαλύτερη δεξαμενή υποχρεωτικών απομακρύνσεων θα προέλθει, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, από τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ και τελούν σε καθεστώς ιδιωτικοποίησης. Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, έχει προταθεί η κατάργηση οργανικών θέσεων ακόμα και ολόκληρων κλάδων (κλητήρες, καθαρίστριες κ.τ.λ.) ή διοικητικών δομών (π.χ διοικητικής υποστήριξης) που έχουν αξιολογηθεί ως μη αναγκαίες και θα οδηγήσουν σε απόλυση το προσωπικό, στην ΕΥΑΘ, σε μικρά λιμάνια και μαρίνες, στα περιφερειακά αεροδρόμια αλλά και στους υπό ιδιωτικοποίηση οργανισμούς όπως οι ΔΕΠΑ – ΔΕΣΦΑ, ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος, ο ΟΠΑΠ αλλά και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το ίδιο μοντέλο με την κατάργηση οργανικών θέσεων αναμένεται να ακολουθηθεί εντός του 2013 για την ΕΥΔΑΠ, τον ΟΛΠ, τον ΟΛΘ και τα περιφερειακά λιμάνια, τα ΕΛΠΕ, τη ΛΑΡΚΟ, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα και την Ελληνική βιομηχανία Οπλων που έχουν ενταχθεί στις επόμενες κινήσεις του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

Από συγχωνεύσεις οργανισμών απ’ όπου θα προκύψει πλεονάζον προσωπικό το οποίο θα απολυθεί.

Περίπου 200 δημόσιοι υπάλληλοι στους οποίους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και μετά τη νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα μπορούν να τεθούν σε οριστική παύση. Μόνο αυτές οι περιπτώσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν έφεση σε δεύτερο βαθμό μόνο στο Συμβούλιο της Επικρατείας και όχι στα Δευτεροβάθμια Πειθαρχικά.

Με την ίδια ταχύτητα προετοιμάζει η κυβέρνηση και τον προγραμματισμό 1.800 προσλήψεων μέχρι τον Ιούνιο που θα προέλθουν από την κατηγορία των επιτυχόντων σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αξιοποιώντας τη συμφωνία με την τρόικα για την εφαρμογή της αναλογίας «μία πρόσληψη για κάθε υποχρεωτική αποχώρηση». Η βασική δεξαμενή των προσλήψεων θα προέλθει από τους επιτυχόντες διαγωνισμών που έχουν ολοκληρωθεί από το 2008, διορίζοντας αρχικά τους κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων και κατόπιν τους επιτυχόντες δευτεροβάθμιας ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπου κριθεί αναγκαίο.

Στο μικροσκόπιο του κυβερνητικού επιτελείου βρίσκονται οι επιτυχόντες του διαγωνισμού 6Κ που έχει ολοκληρωθεί από το 2008 και αφορά 587 διοριστέους, του διαγωνισμού 8Κ του 2009 που αφορά 1.215 επιτυχόντες και του διαγωνισμού 9Κ με 909 επιτυχόντες που είχε πραγματοποιηθεί για την Αγροτική Τράπεζα.

Οι θέσεις που θα καλύψουν οι διοριστέοι θα είναι κατά προτεραιότητα σε ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΕ), σε ελεγκτικούς μηχανισμούς του υπουργείου Οικονομικών αλλά και σε άλλες υπηρεσίες εξυπηρέτησης του κοινού (π.χ. ΚΕΠ).

Πού θα μπει μαχαίρι…

Εκτός Δημοσίου θα βρεθούν αμέσως μετά το Πάσχα 1.800 υπάλληλοι από οργανισμούς που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευτούν αλλά και από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που βρίσκονται υπό καθεστώς ιδιωτικοποίησης και ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ (ΕΥΑΘ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΠΑΠ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ).

Οι υπάλληλοι που διαθέτουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των οποίων καταργούνται οι οργανικές θέσεις θα απολυθούν λαμβάνοντας αποζημίωση, όπως προβλέπει ο νόμος. Η μεγαλύτερη δεξαμενή αναμένεται να προέλθει από καταργήσεις οργανικών θέσεων σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τον δρόμο της εξόδου από το Δημόσιο θα ακολουθήσουν οι υπάλληλοι συγχωνευόμενων φορέων που θα κριθούν ως πλεονάζοντες με τα νέα οργανογράμματα που θα διαμορφωθούν, καθώς και περίπου 200 επίορκοι υπάλληλοι στους οποίους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και εκτιμάται ότι θα τεθούν σε καθεστώς οριστικής παύσης μετά τη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που θα προβλέπει επίσπευση των πειθαρχικών διαδικασιών.

…και πού ανοίγουν πόρτες

Επιτυχόντες σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που έχουν ολοκληρωθεί από το 2008 θα αναπληρώσουν τις 1.800 θέσεις οι οποίες θα ανοίξουν στον στενό δημόσιο τομέα τον Ιούνιο, εφαρμόζοντας την αναλογία 1 προς 1 μετά τις υποχρεωτικές απομακρύνσεις 1.800 υπαλλήλων. Θα προηγηθούν οι αδιόριστοι διαγωνισμών του 2008 για να καλύψουν θέσεις σε ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ ΟΑΕΕ, ΕΟΠΥΥ), στην υγεία (νοσηλευτικό προσωπικό και γιατροί από τον κυλιόμενο πίνακα επιτυχόντων) αλλά και σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής για την εξυπηρέτηση του κοινού (ΚΕΠ, υπηρεσίες αλλοδαπών στις περιφέρειες κ.τ.λ.), καθώς και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους (ΔΟΥ, ΣΔΟΕ, Σώματα Επιθεωρητών). Στην πρώτη γραμμή του διορισμού αναμένεται να βρεθούν οι προσοντούχοι υπάλληλοι των διαγωνισμών 6Κ του 2008, 8Κ του 2009 και 9Κ του 2009.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει όλο το δυναμικό των προσοντούχων επιτυχόντων που περιμένουν τον διορισμό τους ακόμα και πέντε χρόνια, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν και νέοι διαγωνισμοί κυρίως για ελεγκτές στις εφορίες κατά τον Σεπτέμβριο, εάν κριθεί αναγκαίο.

Νίκος Β. Τσίτσας
nbtsitsas@pegasus.gr

Στο Μέγαρο Μαξίμου το στρατηγείο των ανατροπών στη δημόσια διοίκηση έως τον Ιούνιο

Η ανάληψη καθηκόντων συντονισμού των υπουργείων για την υλοποίηση της διοικητικής μεταρρύθμισης από τον υπουργό Επικρατείας Δ. Σταμάτη φαίνεται να βάζει οριστικό τέλος στα σενάρια για την υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων.

Ο Δ. Σταμάτης γίνεται αποδέκτης παραπόνων και ενστάσεων υπουργών για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις οργανισμών που βρίσκονται υπό την εποπτεία τους αλλά, όπως αναφέρουν κυβερνητικοί κύκλοι, έχει την εξουσιοδότηση του πρωθυπουργού να «αντιμετωπίσει» τον «υπουργικό συνδικαλισμό» με αποτελεσματικότητα. Θέματα που αφορούν την επίσπευση των πειθαρχικών συμβουλίων, τις αναδιαρθρώσεις φορέων του Δημοσίου αλλά και την εφαρμογή των νέων οργανογραμμάτων εκτιμάται ότι θα επισπευσθούν καθώς θα συντονίζονται από τον υπουργό Επικρατείας.

Το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι δεν υπάρχουν περιθώρια νέων καθυστερήσεων στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν το Δημόσιο, αφού η εφαρμογή των συμφωνηθέντων για το κράτος θα μπει και πάλι στο μικροσκόπιο της τρόικας τον Ιούνιο. Επιπλέον η κυβέρνηση εκτιμά ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν γραπτές δεσμεύσεις μεταξύ των υπουργείων, καθώς με αυτό τον τρόπο δίνεται η εικόνα μιας ασυντόνιστης κυβέρνησης.