Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Ωράριο Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών

Comments Off on Ωράριο Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών
Ωράριο Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών

Σήμερα Τετάρτη 5/6, η διεύθυνση του ΒΧΜ ενημέρωσε το προσωπικό του μουσείου, πως είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τις εντολές εγγράφου από τη Γ.Γ. Πολιτισμού, σύμφωνα με το οποίο το ωράριο των μουσείων της χώρας θα διαμορφωθεί από τις 08:00 ως τις 20:00, κάθε μέρα.
Για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης των μουσείων, που είναι αδύνατη αυτή τη στιγμή λόγω έλλειψης προσωπικού, οι διευθυντές των υπηρεσιών θα μπορούν να κάνουν χρήση του άρθρου 30 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
Με τον τρόπο αυτό λοιπόν, η Γ.Γ. Πολιτισμού προσπαθεί να εξυπηρετήσει την πολιτική απόφαση της κυβέρνησης για προτεραιότητα στον τουρισμό, βάζοντας αρχαιολόγους, συντηρητές αρχαιοτήτων, διοικητικούς υπαλλήλους κ.ά, να εκτελούν χρέη αρχαιοφυλάκων.
Η ηγεσία της Γ.Γ. Πολιτισμού δίνει τη δική της ερμηνεία στο άρθρο 30 του δημοσιουπαλληλικού κώδικα θεωρώντας πως επιτακτική υπηρεσιακή ανάγκη μπορεί να είναι και η πολιτική βούληση της κυβέρνησης, ενώ, πάλι με δική της ερμηνεία του άρθρου, θεωρεί πως καθήκοντα και εργασίες των αρχαιοφυλάκων είναι συναφή με αυτά των αρχαιολόγων, των συντηρητών αρχαιοτήτων, των διοικητικών και άλλων ειδικοτήτων σε ένα μουσειακό χώρο.
Η έγγραφη εντολή που θα δίνεται στον υπάλληλο, βάσει του άρθρου 30, πρέπει να αιτιολογείται από τον προϊστάμενο. Φυσικά η πολιτική απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης δεν είναι δυνατόν να ταυτίζεται με τον όρο υπηρεσιακή ανάγκη και δεν μπορεί να αποτελεί λογική υπηρεσιακή αιτιολόγηση του προϊσταμένου για χρήση του άρθρου 30.
Αλλά και αν ακόμη θεωρηθεί πως το μέτρο αυτό είναι προσωρινό και αφορά μόνο στην καλοκαιρινή περίοδο με την αυξημένη τουριστική κίνηση, κανένας δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί πως δεν θα παρουσιαστεί σύντομα μια νέα υπηρεσιακή ανάγκη-πολιτική απόφαση που θα κάνει το προσωρινό μέτρο μια μόνιμη πραγματικότητα.
Ποια θα είναι τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού που θα του ανατεθούν καθήκοντα φύλαξης; Θα είναι όλοι ίσοι απέναντι στην απόφαση της Γ.Γ. Πολιτισμού;
Θα περιμέναμε από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, πριν εκτελέσουν κατά γράμμα τις εντολές της Γ.Γ. Πολιτισμού στο ζήτημα της περιστασιακής αλλαγής καθηκόντων των υπαλλήλων, να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια που υπάρχουν μέσα στα πλαίσια της ορθής λειτουργίας των αρχαιολογικών και μουσειακών χώρων.

Παραθέτουμε το άρθρο 30 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα:

Άρθρο 30
Καθήκοντα υπαλλήλου
1. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του.
2. Σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση.
3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου.
Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έως έξι (6) μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.