Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Ωράρια Αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων

Comments Off on Ωράρια Αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων
Ωράρια Αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων

Συνάδελφοι,

Ο αναπληρωτής Υπουργός ΠΑΙΘΠΑ κ. Τζαβάρας με έγγραφό του ζητά από τους Προϊσταμένους των μουσείων να ρυθμίσουν έως 5.6.2013 τη λειτουργία των Μουσείων ευθύνης τους με ωράριο 8:00-20:00 καθημερινά, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης των ΜΚΟ.

Τους καλεί να εφαρμόσουν το ωράριο αυτό με το υπάρχον φυλακτικό προσωπικό ή οπου αυτό δεν επαρκεί με προσωπικό άλλων ειδικοτήτων,επικαλούμενος το άρθρο 30 του Ν. 3528/2007  “Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ” (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007), σύμφωνα με το οποίο σε περιπτώσεις υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλο τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται σε υπαλλήλους καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας για διάστημα 2 μηνών.

Δείτε το έγγραφο εδώ

Συνάδελφοι,

όπως πληροφορηθήκαμε σήμερα θα γίνει την Παρασκευή 7.6.13 Έκτακτο Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΥΦΑ με θέμα τα ωράρια.

Η Δημοκρατική Συνεργασία θα σας κρατά συνεχώς ενήμερους για τις όποιες εξελίξεις.