Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Ψαλίδι σε επιδόματα, φοροαπαλλαγές

Comments Off on Ψαλίδι σε επιδόματα, φοροαπαλλαγές
Ψαλίδι σε επιδόματα, φοροαπαλλαγές

Με επτά «καυτά» μέτρα, που προβλέπουν ψαλίδισμα κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών, περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, επιχορηγήσεις και παροχές, καταργήσεις και συγχωνεύσεις δημοσίων φορέων και οργανισμών και αυξήσεις στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, η κυβέρνηση στοχεύει στην εξοικονόμηση ενός σημαντικού κομματιού από την πίτα των 26 δισ. ευρώ μέχρι το 2015.
Φέτος, πέραν των 14,3 δισ. ευρώ που προβλέπει ήδη ο προϋπολογισμός, θα ληφθούν έκτακτα μέτρα ύψους 3 δισ. ευρώ και τα υπόλοιπα 23 δισ. ευρώ θα εξοικονομηθούν την επόμενη τετραετία. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στο πρόγραμμα δεν γίνεται καμία αναφορά σε μέτρα που περιέχονται στο μνημόνιο και αφορούν στο ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο, στις αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων με την αύξηση των αντικειμενικών τιμών, την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μεταξύ του πετρελαίου, τις μετατάξεις αγαθών και υπηρεσιών σε υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ και την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα μη αλκοολούχα.

Oι στόχοι
Ωστόσο τίθενται φιλόδοξοι στόχοι για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής, καθώς από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις αναμένονται έσοδα 7 δισ. ευρώ την περίοδο 2011-2015, ενώ από την περικοπή των λειτουργικών και αμυντικών δαπανών του Δημοσίου εξοικονόμηση πόρων ύψους 3,7 δισ. €.

Ειδικότερα, από την πάταξη της φοροδιαφυγής αναμένονται έσοδα 3,5 δισ. ευρώ), με την εφαρμογή επιχειρησιακού σχεδίου, περισσότερων και στοχευμένων ελέγχων, αποκάλυψη φορολογικών παραβάσεων φυσικών προσώπων με μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, αποτελεσματικότερη είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και προστίμων, αύξηση εσόδων από κεφάλαια διαφυγόντα στο εξωτερικό, αποτελεσματικότερη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και αποδοτικότερη καταπολέμηση λαθρεμπορίου

Επιπλέον έσοδα 3,5 δισ. ευρώ προβλέπονται από την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, με δίκαιες και αποτελεσματικές ρυθμίσεις στις ασφαλιστικές εισφορές, δραστική μείωση του ποσοστού ανασφάλιστης εργασίας από το 26% στο 12%, νέο πλαίσιο λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας, με αυστηρότερους ελέγχους, κίνητρα για τη συμμόρφωση με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις και κοινούς εισπρακτικούς μηχανισμούς στο φορολογικό και το ασφαλιστικό σύστημα.Αν και τα επιμέρους μέτρα και οι ρυθμίσεις του νέου πακέτου της δημοσιονομικής προσαρμογής θα εξειδικευτούν σταδιακά μετά το Πάσχα, το περίγραμμα του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής για την περίοδο 2012-2015 σηματοδοτεί ανατροπές στους ακόλουθους τομείς:

1. Κοινωνικά επιδόματα
Με βάση τη φορολογική δήλωση πλέον όλες οι κοινωνικές παροχές

Σχεδιάζονται περικοπές στα επιδόματα πολυτέκνων και ανέργων, στις επιδοτήσεις επιτοκίων, στο επίδομα για ενοίκιο και φοιτητές, καθώς και σε άλλα βοηθήματα. Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, τα πάσης φύσεως επιδόματα, εισοδηματικές ενισχύσεις και παροχές σε είδος και χρήμα θα χορηγούνται με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν εισόδημα από όλες τις πηγές πάνω από ένα ορισμένο όριο ή διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία ή άλλα περιουσιακά στοιχεία δεν θα δικαιούνται κανενός είδους κοινωνική παροχή, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών επιδομάτων ή του επιδόματος ανεργίας. Επισημαίνεται ότι ήδη στον νέο προϋπολογισμό προβλέπεται η περικοπή κατά 150 εκατ. ευρώ του κονδυλίου για τα πολυτεκνικά επιδόματα, που ανέρχεται συνολικά σε 800 εκατ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι η σχετική δαπάνη θα μειωθεί κατά 19%, ποσοστό που αν αναχθεί στον αριθμό των σημερινών δικαιούχων (434.000) προκύπτει ότι περίπου 82.000 οικογένειες κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομα. Την ίδια ώρα στο μνημόνιο υπάρχει πρόβλεψη για περικοπή 500 εκατ. ευρώ στο επίδομα ανεργίας, που θα χορηγείται μόνο στους ανέργους που στερούνται τα ελάχιστα μέσα διαβίωσης.

2. Φοροαπαλλαγές
Ανατροπές για 400.000 πολίτες

Θα υπάρξει ψαλίδισμα ή και κατάργηση των φοροαπαλλαγών για μισθωτούς και επιτηδευματίες με βάση το εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση του φορολογουμένου, πράγμα που σημαίνει ότι όποιος έχει εισόδημα ή περιουσιακά στοιχεία πάνω από ένα ορισμένο ύψος θα χάνει μέρος ή και ολόκληρη την απαλλαγή για τόκους στεγαστικών δανείων, ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ασφάλιστρα, δίδακτρα, ενοίκια και άλλες δαπάνες. Στη ζώνη υψηλού κινδύνου βρίσκονται περίπου 400.000 φορολογούμενοι με ετήσιο εισόδημα άνω των 45.000 ευρώ. Επίσης θα καταργηθούν δεκάδες απαλλαγές, εξαιρέσεις, καθώς και μειωμένοι συντελεστές που ισχύουν σήμερα στη φορολογία κεφαλαίου, στον ΦΠΑ και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενώ θα επανεξετασθούν από μηδενική βάση οι φόροι υπέρ τρίτων. Με τις ανατροπές στις φοροαπαλλαγές και στους φόρους υπέρ τρίτων το Δημόσιο στοχεύει να εξοικονομήσει 2 δισ. ευρώ μέχρι το 2015.

Στο στόχαστρο μπαίνουν πάνω από 1.000 φοροαπαλλαγές, με το κόστος που ξεπερνά τα 7 δισ. ευρώ. Ειδικότερα:

– Οι δαπάνες για ασφάλιστρα ζωής, τόκους στεγαστικών δανείων, ενοίκια κατοικιών, ιατρικά έξοδα, δίδακτρα, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.

– Το πρόσθετο αφορολόγητο μισθωτών και συνταξιούχων, μειώσεις φόρου λόγω τέκνων και παραμεθορίου κοστίζουν 1,37 δισ. ευρώ.

– Οι μειώσεις φόρου, εκπτώσεις δαπανών και φορολογικές απαλλαγές για τα κέρδη των νομικών προσώπων (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠ) έχουν κόστος 275,53 εκατ. ευρώ.

– Οι φοροαπαλλαγές για τις κληρονομιές, τις γονικές παροχές, τις δωρεές και τις μεταβιβάσεις ακινήτων ανέρχονται σε 1,44 δισ. ευρώ.

– Οι απαλλαγές για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ανέρχονται σε 2,1 δισ. ευρώ.

– Οι απαλλαγές για τον ΦΠΑ κοστίζουν 506 εκατ. ευρώ.

3. Συντάξεις
Στο στόχαστρο οι επικουρικές

Θα μειωθούν οι επικουρικές συντάξεις σε εκείνα τα Ταμεία που με βάση τις αναλογιστικές μελέτες θα βρεθούν στο «κόκκινο». Το σενάριο προβλέπει την καθιέρωση ανώτατου πλαφόν στην αναλογία του ποσού της επικουρικής με την κύρια, μέτρο που αναμένεται να εφαρμοστεί σταδιακά από το επόμενο έτος. Το υπουργείο Εργασίας έχει αποκλείσει αναδρομικές μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις, διαβεβαιώνοντας ότι το μέτρο θα ισχύσει για τους νέους συνταξιούχους. Επισημαίνεται ότι το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής προβλέπει εξοικονόμηση πόρων ύψους 2,5 δισ. ευρώ από τις περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα και στις επικουρικές συντάξεις την περίοδο 2011-2015.

4. Συγχωνεύσεις φορέων
Εκατοντάδες λουκέτα

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα μπει λουκέτο και θα υπάρξουν συγχωνεύσεις εκατοντάδων φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών του Δημοσίου, με μετάταξη του προσωπικού με συμβάσεις αορίστου χρόνου και απόλυση των συμβασιούχων. Το προσωπικό που θα μεταταγεί θα αμείβεται με τις αποδοχές του νέου φορέα. Το πρόγραμμα προβλέπει την επαναξιολόγηση του αντικειμένου και των δαπανών όλων των φορέων που επιχορηγούνται από το Δημόσιο, καταργήσεις και συγχωνεύσεις Εφοριών και τελωνείων και μείωση αριθμού αστυνομικών τμημάτων.

5. Μισθοί
Μαχαίρι σε «ρετιρέ» και υπερωρίες

Με την καθιέρωση του νέου μισθολογίου θα υπάρξει μείωση ή και κατάργηση κλαδικών και ειδικών επιδομάτων, αλλά και ενσωμάτωση των επιδομάτων των Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινών διακοπών στον βασικό μισθό. Στο στόχαστρο βρίσκονται οι υπάλληλοι που σε σχέση με τους συναδέλφους τους έχουν υψηλότερες αποδοχές (π.χ. υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών). Ταυτόχρονα θα μειωθούν οι αμοιβές για υπερωρίες και έκτακτες αποζημιώσεις που κοστίζουν στον προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ, θα περιοριστούν οι προσλήψεις με την εφαρμογή του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις και θα απολύεται κάθε χρόνο τουλάχιστον το 10% των συμβασιούχων. Από τα παραπάνω μέτρα το Δημόσιο θα εξοικονομήσει 2 δισ. ευρώ μέχρι το 2015.

6. Υγεία – Περίθαλψη
«Φάρμακο» για 2,7 δισ.

Οι δαπάνες για Υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα περικοπούν κυρίως μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, της λίστας φαρμάκων, της μείωσης της συμμετοχής του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων στην κάλυψη του κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενώ θα υπάρξουν και αυξήσεις στα νοσήλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο γίνεται λόγος μεταξύ άλλων και για μείωση κόστους ανά περιστατικό, επανατιμολόγηση ιατρικών πράξεων, καλύτερο έλεγχο φαρμακευτικής δαπάνης ασφαλιστικών ταμείων και επέκταση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων. Στόχος της κυβέρνησης είναι να περικόψει κατά 2,7 δισ. ευρώ μέχρι το 2015 το συνολικό κονδύλι για την Υγεία και την περίθαλψη.

7. ΔΕΚΟ
Αυξήσεις & μειώσεις

Σχεδιάζονται νέες περικοπές στις μισθολογικές και λειτουργικές δαπάνες, καθώς και αύξηση των τιμολογίων. Ειδικότερα θα καταργηθούν σε όλες τις ΔΕΚΟ οι υφιστάμενοι κανονισμοί προσωπικού και θα εφαρμοσθεί το καθεστώς των εργασιακών σχέσεων που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι αμοιβές θα συρρικνωθούν περαιτέρω μέσω του ενιαίου μισθολογίου και ΔΕΚΟ. Παράλληλα θα μηδενισθούν σταδιακά οι επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα αυξηθούν τα τιμολόγια (εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, κ.ά.).
Πηγή: ΈΘΝΟΣ