Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

ΦΕΚ για την απασχόληση φυλάκων με ασφαλιστικά Εξαιρέσιμες ημέρες και Πέραν του Πενθημέρου

Comments Off on ΦΕΚ για την απασχόληση φυλάκων με ασφαλιστικά Εξαιρέσιμες ημέρες και Πέραν του Πενθημέρου
ΦΕΚ για την απασχόληση  φυλάκων με ασφαλιστικά Εξαιρέσιμες ημέρες και Πέραν του Πενθημέρου

Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για φυλακτικό προσωπικό που εργάζεται με αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2013

Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για φυλακτικό προσωπικό που εργάζεται με αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2013.