Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

“Κόλλησε”η προκήρυξη των 2500 στο ΥΠΠΟΤ;

Comments Off on “Κόλλησε”η προκήρυξη των 2500 στο ΥΠΠΟΤ;
“Κόλλησε”η προκήρυξη των 2500 στο ΥΠΠΟΤ;

Άμεσα πρόκειται να καλυφθούν οι ανάγκες του υπουργείου Πολιτισμού για μόνιμο και εποχικό προσωπικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζεται προκήρυξη για 2.500 νέους υπαλλήλους και το μόνο που απομένει για την έκδοση της είναι η υπογραφή της από το υπουργείο Οικονομικών.

Οι προς κάλυψη θέσεις αφορούν στα κενά που έχουν δημιουργηθεί από συνταξιοδοτήσεις, καθώς και από τη λήξη των συμβάσεων στο εποχικό προσωπικό.

Σημειώνεται ότι στο προσχέδιο του φετινού προϋπολογισμού έχει προβλεφθεί ειδικό κονδύλι για το υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με την «πρόσληψη του τακτικού και εποχικού προσωπικού, που καλύπτει κυρίως ανάγκες φύλαξης των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων».

Οι ειδικότητες που θα συμπεριληφθούν στη νέα προκήρυξη αφορούν τεχνικό, αλλά και βοηθητικό προσωπικό, όπως μηχανικοί, αρχαιολόγοι, εργάτες, συντηρητές έργων τέχνης, φύλακες, κλητήρες, γραφίστες, διοικητικοί κ.ά.

Για τις θέσεις αυτές απαιτούνται απόλυτα εξειδικευμένες γνώσεις, ενώ θα προτιμηθούν οι έχοντες εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Σύμφωνα με τα νέα κριτήρια που έχει ορίσει το υπουργείο Εσωτερικών για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού, οι υποψήφιοι πρέπει:

α) να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της ΕΕ

β) να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

γ) να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

δ) να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

ε) Να μην έχουν συμπληρώσει συνολικά 24 μήνες υπηρεσίας στο ΥΠ.ΠΟ.Τ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α/19.7.2004).

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά του βαθμού εντοπιότητας (α’, β’, γ’ κ.ο.κ.).

Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανηλίκων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, εμπειρία).

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος, ένθετο εργασία

 

“Κόλλησε ” η προκήρυξη στο ΥΠΠΟΤ;

Ορατό είναι το ενδεχόμενο να μην ισχύσει φέτος το θερινό ωράριο μουσείων και αρχαιολογικών χώρων από 1η Απριλίου, εξαιτίας των τεράστιων ελλείψεων προσωπικού στο υπουργείο Πολιτισμού, κυρίως από τον κλάδο της φύλαξης.

Η προκήρυξη πρόσληψης 2.500 εποχικών υπαλλήλων στο ΥΠΠΟΤ βρίσκεται «κολλημένη» εδώ και ενάμιση μήνα στα γραφειοκρατικά «γρανάζια» του υπουργείου Εσωτερικών, με αποτέλεσμα να στενεύουν επικίνδυνα τα χρονικά περιθώρια έκδοσής της (από το ΑΣΕΠ) εντός του Μαρτίου. Οι νέες θέσεις που καλύπτουν στην πλειονότητά τους ανάγκες φύλαξης, κατανέμονται σε εφορείες, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους ολόκληρης της χώρας και δημιουργήθηκαν από τη λήξη των περσινών συμβάσεων και τη συνταξιοδότηση εκατοντάδων υπαλλήλων στα μουσεία.

Η πλειονότητα των θέσεων αφορά προσωπικό στις ειδικότητες ΔΕ/ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων, ΔΕ /ΥΕ Κλητήρων, ΔΕ/ΥΕ Καθαριστριών, ΥΕ Εργατών κ.ά.

Ωστόσο εκτιμάται πως θα γίνουν και ορισμένες προσλήψεις επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού των αρχαιολογικών έργων, ανασκαφών και αναστηλώσεων, στις ειδικότητες ΠΕ Αρχαιολόγων, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ/ ΤΕ/ΔΕ Διοικητικών, ΤΕ/ΔΕ Γραφιστών, ενώ θα προσληφθούν Συντηρητές και Μηχανικοί με ειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων.

Για τις θέσεις αυτές απαιτούνται απόλυτα εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, ενώ το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

Πηγή: Έθνος