Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Υπολογίστε το νέο σας μισθό

Comments Off on Υπολογίστε το νέο σας μισθό
Υπολογίστε το νέο σας μισθό

Όσοι από τους Δημόσιους υπάλληλους είναι στους τυχερούς και δεν προβλέπεται να απολυθούν μέσω εφεδρείας μπορούν να υπολογίσουν τον νέο μισθό τους .  Το κούρεμα είναι βαθύ .

Όποιος θέλει να υπολογίσει τον νέο μισθό του …
μπορεί να πατήσει ΕΔΩ

Σημείωση: εφόσον προκύπτει μείωση η οποία είναι μεγαλύτερη κατά ποσοστό του 30% των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η συνολική μείωση κατανέμεται ως εξής:
α) 30% μείωση επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
β) η υπερβάλλουσα μείωση ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από το τέλος του πρώτου έτους εφαρμογής.