Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

ΥΠΔΜ: Έτσι θα υλοποιηθεί η διαθεσιμότητα 20.599 υπαλλήλων

Comments Off on ΥΠΔΜ: Έτσι θα υλοποιηθεί η διαθεσιμότητα 20.599 υπαλλήλων
ΥΠΔΜ: Έτσι θα υλοποιηθεί η διαθεσιμότητα 20.599 υπαλλήλων

Τη διαδικασία με την οποία θα ενταχθούν σε διαθεσιμότητα 20.559 δημόσιοι υπάλληλοι (ανάμεσα τους και οι περίπου 3.000 δημοτικοί αστυνομικοί) περιγράφει σε ενημερωτικό του σημείωμα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με το σημείωμα στην πρώτη φάση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου η οποία  περιλαμβάνει 12.500 δημοσίους υπαλλήλους έχουν ήδη ενταχθεί από τον περασμένο Ιούλιο σε διαθεσιμότητα 4.401 (2.114 εκπαιδευτικοί, 2.234 σχολικοί φύλακες και 53 υπάλληλοι του ΥΔΙΜΗΔ). Απομένουν, δηλαδή, 8.099 υπάλληλοι οι οποίοι  θα προέρχονται απ” όλα τα υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, στη βάση της αξιολόγησης των δομών τους και των σχετικών σχεδίων στελέχωσης, ανάμεσά τους και οι περίπου 3.000 δημοτικοί αστυνομικοί.

Όπως τονίζει το υπουργείο, «στο πρόγραμμα της κινητικότητας θα τεθούν συνολικά 25.000 από το σύνολο των 618.709 τακτικών υπαλλήλων, ένα ποσοστό δηλαδή μόλις 4%». Αυτό σημαίνει ότι για να συμπληρωθεί ο αριθμός των υπόλοιπων 12.500 που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα διαθεσιμότητας μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση θα πρέπει να αναζητήσει, συνολικά, 20.599 (8.099+12.500) δημοσίους υπαλλήλους.

Η αξιολόγηση-μοριοδότηση αφορά μόνο τους φορείς με πλεονάζουσες θέσεις

Στο κείμενο δεν γίνεται αναφορά στους 2.000 υπαλλήλους που, σύμφωνα με τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας μας πρέπει να απολυθούν έως το τέλος του χρόνου προκειμένου μαζί με τους 2.000 της ΕΡΤ να συμπληρώσουν τον αριθμό 4.000. Μνημονεύονται απλώς οι μέχρι τώρα αποφάσεις του Κ. Μητσοτάκη, με βάση τις οποίες υλοποιείται το πρόγραμμα της διαθεσιμότητας με την υποσημείωση ότι «η αξιολόγηση – μοριοδότηση του προσωπικού αφορά ΜΟΝΟΝ  σε όσους προέρχονται από υπουργεία και φορείς στους οποίους έχουν προκύψει πλεονάζουσες θέσεις μετά την αξιολόγηση των δομών τους και ΟΧΙ στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων».

Υπενθυμίζεται, δηλαδή, ότι:

Στις 2 και 12 Αυγούστου εκδόθηκαν από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκο Μητσοτάκη δυο Υπουργικές Αποφάσεις για τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε κινητικότητα, καθώς και των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής, κατάταξης και μοριοδότησής τους.

Και οι δυο Υπουργικές Αποφάσεις βασίζονται σε τέσσερις αρχές: Αξιοκρατία στον τρόπο εισαγωγής του υπαλλήλου στο Δημόσιο, αξιοσύνη σε σχέση με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αυστηρότητα στον έλεγχο αρνητικής συμπεριφοράς στην υπηρεσία, αλλά και εμπιστοσύνη στη νέα γενιά των δημοσίων υπαλλήλων.

Για τη μετάταξη – μεταφορά αυτών των υπαλλήλων διασφαλίζεται ότι η επιλογή διενεργείται κατόπιν αποτίμησης και αντικειμενικής μοριοδότησης των προσόντων τους, τυπικών και ουσιαστικών, συνεκτιμώμενης της εργασιακής και διοικητικής εμπειρίας, καθώς και της υπηρεσιακής απόδοσης, δηλ. στοιχείων που συνθέτουν την  εργασιακή φυσιογνωμία του υπαλλήλου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τρόπο εισαγωγής του υπαλλήλου στο Δημόσιο και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ ή για διαδικασία που ελέγχει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισμό Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Τα βήματα της διαθεσιμότητας

Παράλληλα στο ίδιο κείμενο υπενθυμίζεται η εγκύκλιος που εκδόθηκε από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 16 Αυγούστου την οποία διευκρινίζει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση του προγράμματος διαθεσιμότητας-κινητικότητας.

Συγκεκριμένα, τα βήματα για τη διαδικασία της κινητικότητας, όπως αυτά παρουσιάζονται στην εγκύκλιο, είναι:

1. Αποφάσεις Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης για τη νέα δομή και τη στελέχωση των Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους.

2. Έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τη σύσταση και την κατάργηση θέσεων στις ανωτέρω δομές και ενημέρωση του ΥΔΙΜΗΔ.

3. Απόφαση ΥΔΙΜΗΔ για τον αριθμό και τα προσόντα των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν ανά φορέα υποδοχής.

4. Κατάθεση αιτήσεων, έλεγχος πιστοποιητικών και συμπλήρωση πινάκων συνδρομής κριτηρίων από τους φορείς προέλευσης των υπαλλήλων.

5. Επιλογή υπαλλήλων που θα διατεθούν κατά σειρά προτεραιότητας από τους φορείς υποδοχής.

6. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης μετάταξης – μεταφοράς του υπαλλήλου στη νέα θέση.