Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Τσουνάμι μετατάξεων στο στενό δημόσιο τομέα

Comments Off on Τσουνάμι μετατάξεων στο στενό δημόσιο τομέα
Τσουνάμι μετατάξεων στο στενό δημόσιο τομέα

Νέα δομή και κατάργηση οργανικών θέσεων

«Αρμαγεδδώνα» για το σύνολο των γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων, τμημάτων και γραφείων των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Περιβάλλοντος θα αποτελέσουν τα νέα οργανογράμματά τους, που παρουσιάζει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος. Ηδη, το κυβερνητικό συμβούλιο μεταρρύθμισης έδωσε το «πράσινο φως» στη νέα μορφή των συγκεκριμένων υπουργείων. 
Σειρά θα πάρει μέχρι τέλος Ιανουαρίου η έγκριση των νέων οργανογραμμάτων των υπόλοιπων υπουργείων, ώστε η καινούργια εικόνα της κεντρικής κυβέρνησης να περάσει από τη Βουλή με την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου.

Οι αλλαγές
Τα οργανογράμματα των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Περιβάλλοντος θα αποτελέσουν μπούσουλα για τη δημιουργία των οργανογραμμάτων και των υπόλοιπων υπουργείων. Η αναδιοργάνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα επιφέρει σημαντική μείωση των οργανικών μονάδων της κεντρικής υπηρεσίας σε ποσοστό 50% σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων, 57,14% σε επίπεδο διευθύνσεων και 47,14% σε επίπεδο τμημάτων. Αντίστοιχες μειώσεις του συνολικού αριθμού των οργανικών μονάδων σημειώνονται και για τους λοιπούς φορείς που εποπτεύονται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και αξιολογήθηκαν. Το σύνολο της εξοικονόμησης που θα προκύψει από το σύνολο των παρεμβάσεων φτάνει τα 2.447.963 ευρώ. Η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 7 εκατ. ευρώ, με την ανάληψη εκτυπωτικών εργασιών για λογαριασμό του Δημοσίου, με την αξιοποίηση του Εθνικού Τυπογραφείου. Με βάση την υφιστάμενη στελέχωση, σήμερα στις κύριες και υποστηρικτικές μονάδες του υπουργείου απασχολούνται 483 άτομα. Η προτεινόμενη στελέχωση σε κύριες και υποστηρικτικές μονάδες μειώνει το προσωπικό κατά 86 εργαζομένους (θα εργάζονται 397). Δηλαδή, κατά 18%.
Οφελος 8 εκατ. ευρώ
Κατά 55% θα μειωθούν, σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα, οι οργανικές μονάδες του υπουργείου Περιβάλλοντος. Από 299 που είναι σήμερα θα παραμείνουν μόνο 134. Το σύνολο του εκτιμώμενου δημοσιονομικού οφέλους από τις παρεμβάσεις και τη νέα δομή του υπουργείου ανέρχεται στα 8.083.989 ευρώ. Το προσωπικό που σήμερα απασχολείται στο υπουργείο φτάνει τα 1.137 άτομα. Με βάση το νέο οργανόγραμμα, οι υπάλληλοι αναμένεται ότι θα μειωθούν από 13% μέχρι και 23%.
Το προσωπικό των δύο υπουργείων, που θα δει τις θέσεις του να καταργούνται (καθώς και των υπόλοιπων υπουργείων που θα πάρουν σειρά) αναμένεται ότι θα μεταταγεί, έπειτα από αξιολόγηση, σε άλλες θέσεις του Δημοσίου, όπου υπάρχει ανάγκη.
Ποιοι φεύγουν
Οπως έχει ανακοινώσει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνης Μανιτάκης, οι 25.000 δημόσιοι υπάλληλοι που θα πρέπει, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας μας απέναντι στο Μηχανισμό Στήριξης, να τεθούν σε διαθεσιμότητα μέσα στο 2013, θα προκύψουν από δύο κατηγορίες. Πρώτον, από τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και, δεύτερον, από τα νέα οργανογράμματα του κράτους. Εκτίμηση της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου είναι πως η συντριπτική πλειοψηφία των 25.000 «διαθέσιμων» θα μετακινηθεί σε άλλες υπηρεσίες, όπου υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες σε προσωπικό.

Διοικητικής Μεταρρύθμισης
 Μεγάλες θα είναι οι ανακατατάξεις στη μέχρι σήμερα γνωστή μορφή του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ειδικότερα:
* Η κεντρική υπηρεσία του υπουργείου θα οργανωθεί σε τρεις δομές επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης. Η πρώτη για τη διοικητική υποστήριξη, η δεύτερη για τη διοικητική μεταρρύθμιση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η τρίτη για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
* Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες θα συγχωνευθούν σε μια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. Σε αυτή θα συσταθούν τρεις νέες διευθύνσεις. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, η Διεύθυνση Προμηθειών Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού και η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.
* Θα συγχωνευθούν ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης σε μία νέα δομή η οποία διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες των δύο θεσμών αλλά και τη λειτουργική ανεξαρτησία του ΓΕΔΔ. Θα διατηρηθούν μόνο ένα περιφερειακό γραφείο στη Θεσσαλονίκη και η κεντρική υπηρεσία του ενιαίου φορέα.
* Θα αναδιοργανωθεί το Εθνικό Τυπογραφείο και θα μεταφερθεί στη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης. Παράλληλα, θα προταθεί η ανάληψη εκτυπωτικών εργασιών για λογαριασμό δημοσίων υπηρεσιών, ώστε να καταστεί ουσιαστικά αυτοχρηματοδοτούμενο αξιοποιώντας πλήρως τις εκτυπωτικές του δυνατότητες.
* Θα αναδιοργανωθεί το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με βασικό σκοπό την επικέντρωσή του στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής για το σύνολο του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης.
Το νέο σχήμα
Πιο αναλυτικά, το νέο σχήμα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και των φορέων που εποπτεύει, όσον αφορά στο επίπεδο γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων, τμημάτων και γραφείων, θα έχει ως εξής:
1  Στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου:
* Οι γενικές διευθύνσεις από έξι που είναι μέχρι σήμερα θα παραμείνουν τρεις (μείωση 50%).
* Οι διευθύνσεις από 21 που είναι σήμερα θα παραμείνουν εννέα (μείωση 57,14%).
* Τα τμήματα και τα γραφεία από 70 θα παραμείνουν 37 (μείωση 47,14%).
2  Στο γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης:
* Οι διευθύνσεις από πέντε που είναι σήμερα θα παραμείνουν δύο (μείωση 60%).
* Τα τμήματα και τα γραφεία από δέκα που είναι σήμερα θα παραμείνουν τρία (μείωση 70%).
3  Στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης:
* Οι διευθύνσεις από έξι που είναι σήμερα θα παραμείνουν τέσσερις (μείωση 33,33%).
* Τα τμήματα και τα γραφεία από 25 που είναι σήμερα θα παραμείνουν 13 (μείωση 48%).
Συνολικά, οι γενικές διευθύνσεις θα μειωθούν σε ποσοστό 50%, οι διευθύνσεις σε ποσοστό 62,79% και τα τμήματα και τα γραφεία σε ποσοστό 67,06%.
Υπ. Περιβάλλοντος
Η αποψίλωση
Μεταξύ των μεταρρυθμιστικών δράσεων που προβλέπονται για το υπουργείο Περιβάλλοντος, προβλέπεται:
* Η κατάργηση τεσσάρων νομικών προσώπων (ΟΡΣΑ, ΟΡΘΕ, ΟΡΘΙ, ΕΑΧΑ Α.Ε.) και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου.
* Η συγχώνευση του ΟΚΧΕ και της Κτηματολόγιο Α.Ε. σε νέο Οργανισμό με βασικό στόχο τη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων χαρτογράφησης και κτηματογράφησης σε ενιαίο φορέα.
* Η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του υπουργείου σε ένα ενιαίο κτίριο (από τα 26 υφιστάμενα κτίρια).
* Το σύνολο του εκτιμώμενου δημοσιονομικού οφέλους ανέρχεται στα 8.083.989 ευρώ.
Κατανομή
Οσον αφορά στη νέα κατανομή των μονάδων του υπουργείου Περιβάλλοντος:
* Στη Γ.Δ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος από 37 θα παραμείνουν 20 (μείωση 46%).
* Στη Γ.Δ. Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος από 43 θα παραμείνουν 23 (μείωση 47%).
* Στη Γ.Δ. Περιβαλλοντικής Πολιτικής από 42 θα παραμείνουν 21 (μείωση 50%).
* Στη Γ.Δ. Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων από 55 θα παραμείνουν 17 (μείωση 69%).
* Στη Γ.Δ. Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης από 66 θα παραμείνουν 19 (μείωση 71%).
* Οι μονάδες για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από 16 θα παραμείνουν εννέα (μείωση 44%).
* Οι μονάδες που θα υπάγονται στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου από οκτώ θα γίνουν 13 (αύξηση 63%).
* Οι μονάδες που υπάγονται στο γενικό επιθεωρητή από 32 θα παραμείνουν 12 (μείωση -63%).
Απομακρύνσεις
Το προσωπικό που θα απασχολείται στο νέο οργανόγραμμα θα αποτελείται από 875 μέχρι και 985 υπαλλήλους. Δηλαδή, θα είναι συρρικνωμένο κατά 152 έως 262 άτομα, σε σύγκριση με τους 1.137 εργαζομένους που σήμερα αποτελούν τη…δύναμη του υπουργείου. Παράλληλα, στο σχέδιο αναδιοργάνωσης περιλαμβάνεται και η πρόταση περί άρσης αποσπάσεων 50 υπαλλήλων διοικητικών ειδικοτήτων, που προέρχονται από φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αλλά και η ανακατανομή υπαλλήλων διοικητικών ειδικοτήτων σε φορείς του δημόσιου τομέα, που έχουν ανάγκη από υπαλλήλους αντιστοίχων ειδικοτήτων.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ