Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Υπολογισμός αμοιβών για Κυριακές & πέραν του Πενθημέρου αρχαιοφυλάκων

Comments Off on Υπολογισμός αμοιβών για Κυριακές & πέραν του Πενθημέρου αρχαιοφυλάκων
Υπολογισμός αμοιβών για Κυριακές & πέραν του Πενθημέρου αρχαιοφυλάκων

Κατατέθηκε στις 10/1/2012 για ψήφιση, σχέδιο Νόμου: “Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015”, στο οποίο το άρθρο 34, παρ. 5 αναφέρεται στα Πέραν του Πενθημέρου για το Φυλακτικό Προσωπικό και καθορίζει τον τρόπο αμοιβής τους.