Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Το σχέδιο για απολύσεις στο Δημόσιο

Comments Off on Το σχέδιο για απολύσεις στο Δημόσιο
Το σχέδιο για απολύσεις στο Δημόσιο

Σε τρία στάδια θα ολοκληρωθεί το σχέδιο της κυβέρνησης για τις απολύσεις στο Δημόσιο. Σε πρώτη φάση περιορίζονται κατά 30% Τμήματα και Διευθύνσεις. Ακολουθούν κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων και περιορισμός των οργανογραμμάτων

Υπό την ασφυκτική πίεση της τρόικας, η οποία επιμένει για απολύσεις στον δημόσιο τομέα, ξεδιπλώνεται με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου το σχέδιο της κυβέρνησης προκειμένου να διαμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο για την επέκταση της εφεδρείας από τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και στον πυρήνα των κρατικών υπηρεσιών, δηλαδή στα υπουργεία και στα ΝΠΔΔ.

Μέχρι το τέλος του έτους, οπότε και αναμένεται να κατατεθεί το νομοσχέδιο για το νέο κράτος που θα περιγράφει τη νέα δομή των υπουργείων και των ΝΠΔΔ, θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες νομοθετικές αλλαγές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις υψηλόβαθμων στελεχών της δημόσιας διοίκησης, σε τρία στάδια θα ολοκληρωθεί η νομοθετική προσαρμογή που θα ανοίγει τον δρόμο για τις απολύσεις, με στόχο να ξεπεραστούν τα συνταγματικά προβλήματα:

Μείωση διοικητικών δομών κατά 30%: Το πρώτο στάδιο έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 21 Οκτωβρίου με την περικοπή 30% από τις οργανικές μονάδες στον δημόσιο τομέα. Με τη μείωση των οργανικών μονάδων (τμημάτων, διευθύνσεων και γενικών διευθύνσεων) ουσιαστικά καταργείται το 1/3 των θέσεων ευθύνης και θα συγχωνευτούν υπηρεσίες. Σήμερα οι θέσεις προϊσταμένων στις δημόσιες υπηρεσίες αριθμούν περίπου 29.000, εκ των οποίων οι 373 είναι γενικοί διευθυντές, 5.350 διευθυντές, 20.000 τμηματάρχες και 3.000 προϊστάμενοι τμημάτων. Οι θέσεις ευθύνης αναμένεται να μειωθούν κατά 30% (19.000) και με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομηθούν περίπου 4 εκατ. ευρώ από τα επιδόματα θέσης που λάμβαναν οι προϊστάμενοι. Με τη συγχώνευση τμημάτων οι οργανικές θέσεις των καταργούμενων μονάδων θα μεταφερθούν στις νέες συγχωνευόμενες υπηρεσίες.

Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων: Το δεύτερο στάδιο ξεκινά στις 20 Οκτωβρίου με την ψήφιση των διατάξεων για την εφεδρεία που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο. Το “κλειδί” των επερχόμενων απολύσεων αποτελεί η κατάργηση του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων. Σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα όταν καταργείται μία θέση που καταλαμβάνει ένας μόνιμος υπάλληλος, αυτός δεν απολύεται, αλλά μετατάσσεται σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Με την κατάργηση περίπου 150.000 κενών οργανικών θέσεων στο Δημόσιο, οι μόνιμοι υπάλληλοι που θα χαρακτηριστούν πλεονάζοντες θα οδηγούνται στην εφεδρεία, αφού δεν θα μπορούν να μεταταγούν.

Αξιολόγηση υπηρεσιών και υπαλλήλων: Η εκκίνηση για το τρίτο στάδιο θα δοθεί με το νομοσχέδιο που προετοιμάζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για το νέο κράτος. Στον νόμο θα περιγράφονται τα νέα οργανογράμματα υπουργείων και ΝΠΔΔ με σαφώς λιγότερες οργανικές θέσεις. Παράλληλα θα προβλέπεται η μετακίνηση προσωπικού -με τη θεσμοθέτηση του κρατικού υπαλλήλου- από τα υπουργεία σε αποκεντρωμένες κρατικές διοικήσεις ΝΠΔΔ και στην τοπική αυτοδιοίκηση με τη δεύτερη φάση αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων.

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΕ ΚΑΙ ΔΕ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΊΑ ΩΣ 15 ΕΤΗ
Τα κριτήρια για την κόκκινη γραμμή της εφεδρείας

Στην κόκκινη γραμμή της εφεδρείας που οδηγεί στην απόλυση θα τεθεί το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τα λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας όπως προβλέπει το πολυνομοσχέδιο, δηλαδή όσοι έχουν προσληφθεί την τελευταία 15ετία.

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δ. Ρέππας, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για την εφεδρεία, ανέφερε ότι, εκτός του αντικειμενικού κριτηρίου που είναι η εγγύτητα στη σύνταξη, για τους υπόλοιπους υπαλλήλους θεσμοθετούνται “κριτήρια που είναι σαφή, είναι προκαθορισμένα, είναι απλά, είναι αυτόματα… όπως η κατηγορία που έχει κάποιος τα προσόντα του, δηλαδή αν ανήκει στην ΥΕ, ΠΕ, ΔΕ κατηγορία, που και τότε το κριτήριο της μικρότερης προϋπηρεσίας είναι αυτό που λαμβάνεται υπόψη”.

Σε εφεδρεία θα τίθεται το προσωπικό που θα χαρακτηριστεί πλεονάζον μετά από αξιολόγηση, αρχικά οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Για τους υπάλληλους ΠΕ και ΤΕ που θα κρίνονται υπεράριθμοι θα υπάρχει η επιλογή μετακίνησης σε υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ που έχουν ανάγκη προσωπικού των συγκεκριμένων ειδικοτήτων σε όλη την επικράτεια. Εάν αρνηθούν να μετακινηθούν, τότε θα τίθενται αυτόματα σε εφεδρεία.

Η εφαρμογή της εφεδρείας ξεκινά από τα ΝΠΙΔ και τις εταιρείες του Δημοσίου που συγχωνεύονται, ή καταργούνται. Μετά την ολοκλήρωση των θεσμικών αλλαγών και από τις αρχές του 2012 θα πάρουν σειρά οι μόνιμοι υπάλληλοι των υπουργείων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ανατροπές και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Ο περιορισμός των διοικητικών δομών αρχικά και η κατάργηση των οργανικών θέσεων σε συνδυασμό με το προαναγγελθέν πάγωμα των προσλήψεων και τον δραστικό περιορισμό των συμβασιούχων δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους “εφέδρους”, αφού εξαφανίζουν τις ελπίδες τους για μετάταξη σε μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο ή για απασχόληση σε θέσεις εποχικού προσωπικού, όπως προβλέπει το σχετικό προεδρικό διάταγμα.

Παράλληλα, στα ΝΠΙΔ και τις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς οι διαδικασίες για την κατάργηση και αναδιοργάνωση οργανισμών. επεξεργασία Ηδη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Διοικητική Μεταρρύθμιση” προκηρύχθηκε έργο, στο οποίο ο ανάδοχος θα επεξεργαστεί τα δεδομένα 300 φορέων που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά, ΑΕ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κ.λπ.), “με στόχο τη διαπίστωση των φορέων εκείνων των οποίων η λειτουργία επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στους δημόσιους πόρους”.

Η αποτύπωση των στοιχείων θα παραδοθεί σε τεχνικούς συμβούλους που θα αναλάβουν τη σύνταξη του “οδικού χάρτη” για τις καταργήσεις και τις συγχωνεύσεις οργανισμών στο σύνολο του ευρύτερου δημόσιου τομέα και θα θέσουν υπό αξιολόγηση περισσότερους από 70.000 υπαλλήλους.

ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ