Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Το νέο Μουσείο Ακρόπολης

Comments Off on Το νέο Μουσείο Ακρόπολης
Το νέο Μουσείο Ακρόπολης

Το νέο Μουσείο Ακρόπολης σε ελάχιστο χρόνο θα κάνει τα εγκαίνια της λειτουργίας του, όχι σαν μια υπηρεσία του ΥΠΠΟ αλλά ως ΝΠΔΔ.

Η πράξη αυτή δεν είναι παράνομη γιατί από το πολυνομοσχέδιο του κ. Βενιζέλου προβλεπόταν η δυνατότητα τα νέα Μουσεία να γίνουν ΝΠΔΔ και για να μην λειτουργούν ως υπηρεσίες του Υπουργ­είου Πολιτισμού.

Εμείς το εγχείρημα αυτό, το συνδυάζουμε με τις άλλες προηγηθείσες προσπάθειες (στο όνομα της ευέλικτης λειτουργίας να παραδοθεί το φιλέτο του ΥΠΠΟ με άμεσους ή έμμεσους τρόπους, σε ενδιαφερόμενα και γνωστά επιχειρηματικά συμφέροντα.)

Το βασικό επιχείρημα αυτών που προωθούν τη σύζευξη με τις όποιες επιχειρηματικές δραστηριό­τητες, είναι δήθεν η προσδοκώμενη αύξηση των εισπράξεων και η καλύτερη λειτουργία των Νομι­κών Προσώπων έναντι των δημοσίων υπηρεσιών. Ας εξετάσουμε τον μύθο της αύξησης των εσόδων.

Προκαλούμε τους θορυβώδεις θιασώτες του μοντέλου και την πολιτική ηγεσία που το προώ­θησε να φέρουν ένα παράδειγμα ιδιωτικού Μουσείου που να είναι οικονομικά αυτοδύναμο.

Επειδή όσο και να ψάξουν δεν έχουν να μας δείξουν ούτε μια περίπτωση, θα τους αναφέρουμε εμείς την πιο φωτεινή υποτίθεται περίπτωση βασι­σμένη στην υλοποίηση της αστείας άποψης τους.

Το Paul Getty δεν έχει εισιτήρια, αλλά εισπράττει από χώρους στάθμευσης, καρτ ποστάλ, μπλουζάκια με εκθέ­ματα, εστιατόρια, καντίνες, αίθουσες προβολών, κ.λπ. Οι εισπράξεις με το ζόρι φτάνουν τα 15-20 εκ. δολ. Με ετήσια έξοδα 200 περίπου εκ. δολ. Άλλα πειράματα είχαν την ίδια εισπρακτικά πατα­γώδη αποτυχία.

Η καραμέλα λοιπόν των κερδοφόρων χώρων όχι μόνο έχει λιώσει, αλλά η επιμονή σ’ αυτή είναι επικίνδυνη αν όχι ύποπτη. Εμείς έχοντας όλα τα δεδομένα είμαστε απολύτως υπέρ των Μουσείων υπηρεσιών του Υπουργείου.

Ο ελληνικός λαός αυθεντικός κληρονόμος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και οι αξίες της πολιτιστικής και εθνικής μας ταυτότητας είναι σαφώς ισχυρότερες των όποιων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, έστω και με το σκαλοπάτι του Νομικού Προσώπου σε αυτή τη φάση.

Αυτή η θέση Αρχής μας διατάσσει να προσπα­θούμε και να επαγρυπνούμε μέχρι την κατάργηση του Νομικού Προσώπου και με δεδομένο την άποψη της μείζονος αλλά και συνολικά της Αντι­πολίτευσης, να επαναφέρουμε το αίτημα σε κα­ταλληλότερο χρόνο.

 

νέα Πνύκα / Τεύχος 4 / Μάρτιος 2009