Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Το μισθολόγιο των Γερμανών Δημοσίων Υπαλλήλων φαίνεται να υιοθετεί η κυβέρνηση

Comments Off on Το μισθολόγιο των Γερμανών Δημοσίων Υπαλλήλων φαίνεται να υιοθετεί η κυβέρνηση
Το μισθολόγιο των Γερμανών Δημοσίων Υπαλλήλων φαίνεται να υιοθετεί η κυβέρνηση
  • Δημόσιο πάνω σε γερμανικά πρότυπα
  • Μειώνονται σε έξι τα κλιμάκια, πριμ αντί για επιδόματα, σύνδεση μισθού και εξέλιξης των εργαζομένων στο Δημόσιο με την αποδοτικότητά τους: Ολα τα αντιγράφει η κυβέρνηση από τη Γερμανία, εκτός βέβαια από το ύψος των μισθών
  • Η μισθολογική αλλά και η υπηρεσιακή εξέλιξη κάθε δημόσιου υπαλλήλου θα εξαρτάται από την αξιολόγησή του πάνω σε έξι κριτήρια -όπως η συμπεριφορά του, αν είναι επικοινωνιακός και αποδεκτός από τη διεύθυνση κάθε υπηρεσίας.
  • Το γερμανικό μισθολόγιο ετοιμάζεται να προβάρει το ελληνικό Δημόσιο, με κάποιες παραλλαγές από τα μισθολόγια των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Οχι ως προς το ύψος των μισθών αλλά ως προς την οργάνωση του συστήματος αμοιβών με βάση την απόδοση των υπαλλήλων.

Το γερμανικό μισθολόγιο είχε «πέσει» εξαρχής από την τρόικα στις συζητήσεις επί του μνημονίου και οι πιέσεις αναμένεται να ενταθούν στον νέο γύρο που αρχίζει αύριο. Οι αρχές αυτού του μισθολογίου, που ισχύει από το 1997, με κάποιες προσθήκες το 2002 και το 2005, είναι οι εξής:

  1. – Η εξέλιξη και οι μισθοί των υπαλλήλων συναρτώνται με την απόδοση κατόπιν αξιολόγησης.
  2. – Τα κλιμάκια είναι έξι και η ανέλιξη σε καθένα έχει διαφορετικό χρόνο ωρίμανσης.
  3. – Για τους υπαλλήλους στα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις, το δικαστικό σώμα και το διπλωματικό, ισχύουν ειδικά μισθολόγια.
  4. – Ειδικά επιδόματα προβλέπονται μόνον για τις ανώτατες βαθμίδες της διοίκησης και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς (εφορίες, τελωνεία, ανεξάρτητες αρχές).

Στη διαδικασία αξιολόγησης κάθε υπαλλήλου υπάρχουν έξι κατηγορίες κριτηρίων, με διαφορετική βαρύτητα.

1. Η απόδοση στην εργασία.

2. Η συμπεριφορά.

3. Η αμεσότητα στην επεξεργασία και εκτέλεση των αποφάσεων.

4. Οι επικοινωνιακές δυνατότητες.

5. Η δημιουργία προτύπου, εάν δηλαδή είναι αποδεκτός από τους συναδέλφους του και την ιεραρχία.

6. Η εν γένει συμπεριφορά του προς την υπηρεσία και τους πολίτες.

Η αξιολόγηση γίνεται από τη διεύθυνση κάθε υπηρεσίας και, στην περίπτωση που αξιολογηθεί αρνητικά, ο υπάλληλος μένει στάσιμος στην ιεραρχική και τη μισθολογική εξέλιξη. Για τους επιμελείς αντιθέτως προβλέπεται ταχύτερη εξέλιξη. Οι ώρες εργασίας είναι 38,5 την εβδομάδα, ωστόσο το Δημόσιο μπορεί να ζητήσει επιπλέον 5 ώρες χωρίς αμοιβή. Στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης, και αυτή δεν αμείβεται αλλά δίνεται ως αντάλλαγμα ρεπό. Για κάθε υπηρεσία προβλέπονται μετρήσιμοι στόχοι και όταν υπερκαλύπτονται δίνεται εφάπαξ μπόνους αναλόγως του μισθολογικού κλιμακίου κάθε υπαλλήλου.

Με αυτό το μοντέλο εκτιμάται ότι η μείωση της μισθολογικής δαπάνης είναι από 5 έως και 10%. Η μισθολογική σχέση από το χαμηλότερο μέχρι το υψηλότερο κλιμάκιο κάθε κατηγορίας είναι περίπου 1 προς 4. Επίσης υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για το ύψος του επιδόματος αδείας, που αρχίζει από το 80% του μισθού για τα χαμηλά μισθολογικά κλιμάκια και υποχωρεί στο 60% στα υψηλότερα.

Η ειδοποιός διαφορά είναι στο ύψος των μισθών, ονομαστικών και πραγματικών. Στο γερμανικό μισθολόγιο έχουν ενσωματωθεί τα επιδόματα που υπήρχαν προ του 1997 και ο εισαγωγικός μισθός (1.290 ευρώ) είναι σχεδόν διπλάσιος από τον εισαγωγικό μισθό στο ελληνικό Δημόσιο (711 ευρώ για την κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης).

Το περιθώριο που είχε τεθεί αρχικά για την κατάρτιση και ψήφιση του μισθολογίου λήγει τον Ιούνιο, ωστόσο υπάρχουν δύο κρίσιμα ζητήματα: Η δαπάνη μισθοδοσίας τον πρώτο μήνα του 2011 κινήθηκε στα περυσινά επίπεδα, ενώ και στις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των μισθολογικών στοιχείων διαπιστώνονται καθυστερήσεις και προβλήματα.

Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι το μισθολόγιο να συνδυαστεί με την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης που σχεδιάζει το υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή να ισχύσει το 2012. Ο Γ. Ραγκούσης θέλει να έχει τις προτάσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, που ανέλαβε τη χαρτογράφηση (θέσεων, δεξιοτήτων, ειδικοτήτων) και να προχωρήσει μεθοδικά στον νέο Καλλικράτη. Από την άλλη, οι πιέσεις που δέχεται το υπουργείο Οικονομικών δεν αποκλείεται να οδηγήσουν στην επίσπευση του μισθολογίου και να ακολουθήσει η αναδιάρθρωση. Γι’ αυτό και έχει ζητηθεί από τον Γ. Παπακωνσταντίνου η ολοκλήρωση των οικονομικών μελετών έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

Από τα στοιχεία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών που δόθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην μεικτή επιτροπή των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, υπό τον προϊστάμενο της αρχής, Κ. Παύλου, επιβεβαιώνεται η γενική εκτίμηση ότι κάθε υπηρεσία έχει διαφορετική μισθολογική πολιτική. Μέχρι τώρα έχει πιστοποιηθεί η μισθοδοσία περίπου 560.000 υπαλλήλων από το σύνολο των 770.000 και έχουν ενταχθεί στο σύστημα της αρχής περίπου 270.000. Εχουν εγγραφεί 22.645 φορείς και έχουν πιστοποιηθεί περίπου οι μισοί.

Τις επόμενες μέρες θα εισαχθούν και οι μισθοδοσίες των ΟΤΑ και κατόπιν έχουν σειρά οι ΔΕΚΟ. Η συνολική εικόνα της διοίκησης, της διαστρωμάτωσης των υπαλλήλων και των μισθολογικών ταχυτήτων, πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Αμέσως μετά, η κυβέρνηση περιμένει τις εκθέσεις των εταιρειών ΗΑΥ Group και ICAP Hellas, για τις στρεβλώσεις του ισχύοντος μισθολογίου, τη δυναμική της απασχόλησης στο Δημόσιο και τα μισθολόγια των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Για τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις περιφέρειες, θα ακολουθήσει νέα μελέτη, υπό την αιγίδα της γραμματείας των ΔΕΚΟ. Η αρμόδια επιτροπή πάντως ήδη εξετάζει τις βασικές παραμέτρους των άλλων ευρωπαϊκών συστημάτων.

Από τα σενάρια που εξετάζονται το επικρατέστερο είναι να ενσωματωθεί ένα επίδομα εξομάλυνσης ύψους 140 ευρώ και ο εισαγωγικός μισθός να διαμορφωθεί τότε για κάθε κατηγορία ως εξής: 856 ευρώ για την κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 975 ευρώ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 1.080 ευρώ για την τεχνολογική και 1.130 για την κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Τα κλιμάκια στο ισχύον μισθολόγιο είναι 18 για κάθε κατηγορία και η εξέλιξη αυτόματη. Υπάρχει και άλλη μία σημαντική διαφορά, που αφορά την ασφαλιστική συμμετοχή. Στη Γερμανία οι μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν εισφορές, ενώ αντιθέτως στην Ελλάδα αυτές είναι αρκετά υψηλές.

Πάντως από την πλευρά της ΑΔΕΔΥ, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος, Σπ. Παπασπύρος, ως βάση για το νέο μισθολόγιο πρέπει να τεθεί το ποσόν των 1.200 ευρώ μεικτών, ειδάλλως θα προκύψουν και νέες απώλειες, ενώ ήδη οι υπάλληλοι μετρούν μείωση του πραγματικού τους εισοδήματος από 20 έως 25%.

Κοντά στο γερμανικό μισθολόγιο είναι και το αυστριακό, με 7 μισθολογικές κλίμακες αλλά 19 μισθολογικά κλιμάκια για κάθε κατηγορία. Επιμέρους στοιχεία εξετάζονται και από τα μισθολόγια της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας.

Και το ισπανικό μισθολόγιο βασίζεται στη σύνδεση παραγωγικότητας-μισθού, ωστόσο οι αυτόνομες περιφέρειες έχουν περιθώρια διαφοροποίησης. Ως προς τη βασική του αρχή προβλέπει την αυτόματη εξέλιξη των υπαλλήλων ανά τριετία. Υπάρχει παράλληλα η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης, που επιτρέπει την ταχύτερη εξέλιξη των υπαλλήλων που κρίνονται παραγωγικοί. Στον βασικό μισθό προβλέπεται συμπληρωματική αμοιβή, που προσδιορίζεται από τη θέση εργασίας, παρέχεται ανάλογα με την απόδοση κάθε υπηρεσίας και δίνεται εφάπαξ. Σε πολλές υπηρεσίες το ωράριο είναι σπαστό.
Σε μαύρα μεσάνυχτα παραμένει το Δημόσιο

ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΓΝΟΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ αγνοεί τι μισθούς δίδει σε 504.274 υπαλλήλους του «στενού» Δημοσίου και σε άγνωστο ακόμη αριθμό εργαζομένων σε ΔΕΚΟ και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιο τομέα.
Αγνοεί δηλαδή το συνολικό μισθολογικό κόστος που επωμίζεται ο έλληνας φορολογούμενος ή αν υπάλληλοι λαμβάνουν επιδόματα και παροχές που δεν αναλογούν στα προσόντα τους.

Αιτία είναι η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Από το Νοέμβριο του 2010 θα έπρεπε οι 768.009 υπάλληλοι που απογράφησαν τον Ιούλιο του 2010 να πληρώνονται αποκλειστικά και μόνο από μία αρχή, του Γενικού Λογιστηρίου, και από ένα τραπεζικό λογαριασμό. Στο τέλος του Φεβρουαρίου θα ακολουθούσαν και οι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα οι οποίοι θα είχαν ολοκληρώσει την απογραφή τους έως το Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών όμως έως τις 3 Φεβρουαρίου μόνο 263.735 υπάλληλοι είχαν ενταχθεί στο «ενιαίο» αυτό σύστημα. Ακόμη 291.705 έχουν μεν δώσει πλήρη στοιχεία αλλά αυτά δεν έχουν «εκκαθαριστεί» από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών για να μπουν στη λίστα. Προβλήματα και λάθη υπάρχουν στις υπόλοιπες 212.569 μισθοδοσίες που ακυρώθηκαν και εκκρεμούν.

Με άλλα λόγια για 504.274 εργαζόμενους το κράτος δεν γνωρίζει τι δίνει. Το «μποτιλιάρισμα» εμποδίζει και την επόμενη «φάση» της απογραφής, αυτή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εχει ειδική σημασία, καθώς σε ΔΕΚΟ και άλλους φορείς γενικής κυβέρνησης εκφράζονται -και από κυβερνητικής πλευράς- οι μεγαλύτερες ενστάσεις για υψηλές αμοιβές, οι οποίες για μία ακόμη φορά επιχειρείται να περικοπούν «οριζόντια».

Αδιαφάνεια

Στελέχη του δημόσιου τομέα εξηγούν ότι η καθυστέρηση επιτείνει την αδιαφάνεια και έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Υπάρχουν, λένε, ομάδες εργαζομένων σε υπουργεία ή και σε ΔΕΚΟ που δεν δικαιούνται επιδόματα και λαμβάνουν μόνο το μισθό τους από μία πηγή. Αυτοί πολλές φορές φαίνονται πιο «προνομιούχοι» από άλλους εργαζόμενους οι οποίοι μπορεί να λαμβάνουν αποδοχές κάθε είδους από δύο και τρεις διαφορετικές πηγές (και άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς) με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση και αδικία, καθώς εμφανίζονται να έχουν χαμηλότερες αποδοχές από αυτές που πραγματικά εισπράττουν. Ενδεικτικά, πληρωμές μισθών άνω των 200 εκατ. ευρώ το χρόνο γίνονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Πολλά ακόμα χρήματα προέρχονται από ταμεία και ειδικούς λογαριασμούς, ή απευθείας από τις ΔΟΥ.

Η κυβέρνηση, μην έχοντας εικόνα των πραγματικών απολαβών-προσόντων αναγκάστηκε και τον Δεκέμβριο να κόψει οριζόντια μισθούς σε ΔΕΚΟ και φορείς (ακόμη το μέτρο δεν έχει εφαρμοσθεί σε όλους). Τα ίδια στελέχη εξηγούν ότι αν δεν επιταχυνθεί η διαδικασία μπορεί να οδηγηθεί η κυβέρνηση και σε τρίτο κύμα αδικιών με το ενιαίο μισθολόγιο.

Σημειώνεται ότι έως το τέλος Ιανουαρίου σύμφωνα με το μνημόνιο το υπουργείο Οικονομικών μαζί με το υπουργείο Εσωτερικών θα έπρεπε να είχαν ολοκληρώσει τα πάντα για τη δημιουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Επίσης, έως το τέλος του Ιανουαρίου θα έπρεπε το υπουργείο Οικονομικών να ετοιμάσει αλλά και να δημοσιεύσει «έκθεση σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών για τη διάρθρωση και το ύψος των αμοιβών καθώς και τον όγκο και τη δυναμική της απασχόλησης στη γενική κυβέρνηση».

Η έκθεση θα παρουσίαζε το σχέδιο κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα για την περίοδο μέχρι το 2013. Θα καθόριζε τα σχέδια για την ανακατανομή εξειδικευμένου προσωπικού στη φορολογική διοίκηση, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην Επιθεώρηση Εργασίας, στις ρυθμιστικές αρχές, καθώς και στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ομως, έκθεση δεν υπάρχει, αφού η λίστα δεν είναι έτοιμη.

Το… τέρας

Για το πρόβλημα αρμόδια στελέχη επικαλούνται τεράστιο όγκο εργασίας. Η καταγραφή μέχρι στιγμής έχει φέρει στην επιφάνεια (και η μέτρηση συνεχίζεται) ένα τερατώδες σύστημα καταβολής εισφορών και πληρωμής κάθε είδους επιδομάτων:

*Συνολικά αποδοχές δίδονται μέσω 209 διαφορετικών κωδικών (μόνο στην κεντρική κυβέρνηση). Περιλαμβάνουν, πέρα από το βασικό μισθό, χρονοεπίδομα, εξομάλυνση, οικογενειακή παροχή, κίνητρο απόδοσης, θέσης ευθύνης, προσωπική διαφορά, μεταπτυχιακών σπουδών, εξωδιδακτικής απασχόλησης, προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών, αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, έξοδα κίνησης, πληροφορικής, ρουχισμού, οικονομικό κίνητρο, ειδικές αποζημιώσεις, έξοδα παράστασης, για συνέδρια, για εφημερίες, επιδόματα τροφής, υπερωρίες, επιδόματα γάλακτος κ.λπ.

*Οι κρατήσεις γίνονται από 523 φορείς που σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως να δίδουν και παροχές (τράπεζες, επιμελητήρια, συνομοσπονδίες, σύλλογοι και ενώσεις υπαλλήλων, ειδικοί λογαριασμοί αρωγής, συνεταιρισμοί κ.λπ.).

Πηγή: Ελευθεροτυπία