Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Τι αλλάζει στο Δημόσιο με το νέο βαθμολόγιο

0 σχόλια
Τι αλλάζει στο Δημόσιο με το νέο βαθμολόγιο

Τα πάνω κάτω φέρνει στο Δημόσιο το νέο βαθμολόγιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προκειμένου να δημιουργηθεί το νέο Γενικό Μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Το επικρατέστερο σενάριο για το βαθμολόγιο περιλαμβάνει 8 βαθμούς τους πέντε που ισχύουν και σήμερα (Α-Ε) και 3 βαθμούς για θέσεις ευθύνης με σημαντικές διαφορές σε σχέση με το υπάρχον καθεστώς.

Δημιουργούνται τρεις βαθμοί – δεξαμενές στελεχών υψηλών προσόντων που θα έχουν τον Α’ Βαθμό και θα μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις προϊσταμένων (Α1 για τη θέση γενικού διευθυντή – Α2 για τη θέση διευθυντή – Α3 για τη θέση τμηματάρχη), στις οποίες θα ξεκινούν από καλύτερη αφετηρία οι υπάλληλοι με μεταπτυχιακά, διδακτορικά και οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Με τη νέα αρχιτεκτονική του βαθμολογίου συνδέεται η μισθολογική ωρίμανση με τον βαθμό και αποδίδονται στους υπαλλήλους έπειτα από αξιολόγηση.

Επιμηκύνεται για όλους τους δημοσίους υπάλληλους ο χρόνος που θα αξιολογούνται για την απόκτηση νέου βαθμού και διαμορφώνονται μεγαλύτερες διαφορές στην εξέλιξη μεταξύ των κατηγοριών υποχρεωτικής – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΥΕ και ΔΕ) και τεχνολογικής – πανεπιστημιακής μόρφωσης (ΤΕ και ΠΕ).

Η εξέλιξη των υπαλλήλων με υψηλά προσόντα θα είναι ταχύτερη από τους συναδέλφους τους των κατηγοριών υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αριθμούν 325.673 εργαζόμενους (43% των υπαλλήλων στον στενό δημόσιο τομέα), αλλά θα γίνει δυσκολότερη, αφού θα πρέπει να δίνουν γραπτές εξετάσεις και προφορική συνέντευξη υπό την εποπτεία του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων που έχει συσταθεί, αρχής γενομένης από το 2012.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των μισθολογικών κλιμακίων θα μειωθεί από 18 σε 10, γεγονός που σημαίνει ότι θα ταυτιστούν βαθμοί με κλιμάκια και μεταξύ δύο βαθμών θα θεσμοθετηθεί ένα ακόμα μισθολογικό κλιμάκιο κατά μέσο όρο.

Η θεσμοθέτηση των 10 μισθολογικών κλιμακίων σημαίνει ότι οι ωριμάνσεις για του δημοσίους υπαλλήλους θα αποδίδονται έπειτα από αξιολόγηση κάθε 4 χρόνια κατά μέσο όρο.

Κατάργηση
Θεωρείται σίγουρη η κατάργηση της ετήσιας αξιολόγησης των υπαλλήλων από τους προϊσταμένους και θα διαμορφωθούν νέα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογούνται για την απόδοση της ωρίμανσης.

Από τις αρχές του 2012 και μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου για το Επιτελικό κράτος με τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων και των ΝΠΔΔ, αναμένεται να μειωθούν οι θέσεις προϊσταμένων (τμηματαρχών, διευθυντών και γενικών διευθυντών) μέχρι και 30% από τις 24.000 που ισχύουν σήμερα στον στενό δημόσιο τομέα.

Η νέα πραγματικότητα στον χάρτη του δημόσιου τομέα θα καταστήσει δυσκολότερη την ανέλιξη των υπαλλήλων, που όμως θα αμείβονται καλύτερα αν υπερισχύσει το σενάριο που θέλει να αποδίδονται επιδόματα θέσης έως και 1.000 ευρώ για τους γενικούς διευθυντές. Στόχος του εγχειρήματος θα είναι να δοθούν κίνητρα στους προϊσταμένους και να υπάρχουν σαφείς μισθολογικές διαφορές μεταξύ των βαθμών.

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Επιμηκύνεται ο χρόνος των προαγωγών

Με βάση το βαθμολόγιο που ισχύει σήμερα ένας υπάλληλος πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης φτάνει στον Α’ βαθμό έπειτα από 14 χρόνια. Σύμφωνα με το νέο βαθμολόγιο θα μπορεί να «φτάσει» στον Α’ βαθμό εάν επιτύχει στις εξετάσεις και στην αξιολόγηση προκειμένου να ανελιχθεί στους βαθμούς Γ’ και Β’ (εισέρχεται στην υπηρεσία με τον βαθμό Δ’) έπειτα από 16-18 χρόνια.

Αντίστοιχα ένας υπάλληλος που έχει διδακτορικό εισέρχεται στο Δημόσιο με βαθμό Γ’ και μπορεί να φτάσει στον Α’ βαθμό έπειτα από 11 χρόνια. Το χρονικό διάστημα για να μπορεί να διεκδικήσει θέση προϊσταμένου αναμένεται να αυξηθεί στα 13 χρόνια, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτυγχάνει στις εξετάσεις προκειμένου να ανελιχθεί στη διοικητική πυραμίδα.

Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης θα μπορούν να φτάσουν στο βαθμό Α’ έπειτα από 9 χρόνια με το νέο βαθμολόγιο, ενώ σήμερα εισέρχονται με τον βαθμό Β’ και μπορούν να καταλάβουν θέση ευθύνης έπειτα από 5 χρόνια. Οι δημόσιοι υπάλληλοι πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στον στενό δημόσιο τομέα αριθμούν 367.574 και αντιστοιχούν στο 48% των υπαλλήλων στα υπουργεία και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Για τους υπαλλήλους δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν προβλέπεται από το ισχύον βαθμολόγιο να καταλαμβάνουν θέσεις διευθυντών ή γενικών διευθυντών. Στον Α’ Βαθμό μπορούν να φτάσουν σήμερα μόνο οι υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έπειτα από 19 χρόνια υπηρεσίας και έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν θέση τμηματάρχη, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα συναδέλφου τους πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Αντίστοιχα οι υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης μπορούν να φτάσουν μόνο μέχρι τον Β’ βαθμό έπειτα από 22 χρόνια. Μετά τη δραστική μείωση των θέσεων ευθύνης που θα επιφέρει ο «Καλλικράτης στο κράτος», αναμένεται με το νέο βαθμολόγιο και οι δύο εκπαιδευτικές κατηγορίες να μην έχουν τη δυνατότητα κατάληψης θέσεων ευθύνης.

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ»
Κινητικότητα και στους προϊσταμένους

Με το Γενικό Μισθολόγιο που αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση στις αρχές Αυγούστου από τα αρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αναμένεται να θεσμοθετηθεί και η έννοια του «Κρατικού Υπαλλήλου». Ολοι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα θεωρούνται εργαζόμενοι του υπουργείου ή του ΝΠΔΔ που απασχολούνται αλλά του κρατικού μηχανισμού.

Πιθανολογείται ότι για πρακτικούς λόγους θα θεωρούνται υπάλληλοι του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με αποτέλεσμα να απελευθερωθεί το καθεστώς κινητικότητας μεταξύ υπηρεσιών του Δημοσίου. Σημαντικό κίνητρο για την αύξηση της κινητικότητας μεταξύ υπηρεσιών θα αποτελέσει η εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου όπου θα λαμβάνουν την ίδια αμοιβή οι υπάλληλοι με τα ίδια προσόντα και την ίδια προϋπηρεσία, όπου και αν εργάζονται.

Οι θέσεις προϊσταμένων θα προκηρύσσονται σε όλο το φάσμα των δημόσιων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης υπαλλήλων με υψηλά προσόντα μεταξύ διαφορετικών υπουργείων. Οι επιλογές των προϊσταμένων θα γίνονται έπειτα από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων και η θητεία τους θα είναι πενταετής.

Πηγή: Εθνος