Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Τελική πρόταση για τον Οργανισμό του ΥΠΠΟ

Comments Off on Τελική πρόταση για τον Οργανισμό του ΥΠΠΟ
Τελική πρόταση για τον Οργανισμό του ΥΠΠΟ

Συνάδελφοι,

Δημοσιεύουμε εδώ την τελική πρόταση για την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως διατυπώθηκε από την ομάδα υποστήριξης του κυβερνητικού συμβουλίου μεταρρύθμισης.

Η πρόταση παραδόθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού και από εκεί στην Ομοσπονδία.

Είναι ένα αποσπασματικό και πρόχειρο «οργανόγραμμα» σε επίπεδο Δ/νσεων. Δεν διευκρινίζονται πάρα πολλά στοιχεία μεταξύ των οποίων  τα επιμέρους τμήματα ή αναφορά σε προσωπικό και αρμοδιότητες.

Η Δημοκρατική Συνεργασία αφού το μελετήσει θα σας ενημερώσει πιο αναλυτικά.

Από την πρώτη ανάγνωση βλέπουμε ότι:

  • Η σημερινή Δ/νση Οικονομικού του ΥΠΠΟ περνάει στο Παιδείας
  • Η σημερινή Δ/νση Διοικητικού του ΥΠΠΟ μετονομάζεται σε Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Πολιτισμού και περνάει στο Υπουργείο Παιδείας
  • Η σημερινή Δ/νση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΥΠΠΟ μετονομάζεται σε Δ/νση  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τομέα Πολιτισμού και περνάει στο Παιδείαs
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ., μαζί με τους προέδρους των μεγάλων πρωτοβάθμιων Σωματείων, συνεδρίασε εκτάκτως και αφού εκτιμήθηκε η κατάσταση ομόφωνα αποφασίστηκε άμεση αντίδραση.
Συγκεκριμένα την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013, προκηρύχθηκε 4ωρη Στάση Εργασίας (από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου) των Εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, με συγκέντρωση στις 11:00 π.μ. στην είσοδο του ΥΠ.ΠΟ. Στη συνέχεια αφού πραγματοποιηθεί ενημέρωση των συναδέλφων για όλες τις εξελίξεις, θα γίνουν παραστάσεις διαμαρτυρίας τόσο στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, όσο και στην αντίστοιχη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Α.  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΔΑΠΚ)

Θα συγκροτείται από 3 Διευθύνσεις

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΔΑΠΚΒΜΑ) με 7 τμήματα

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ(ΔΜΕΕΠ) με 3 Τμήματα

3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ & ΝΕΩΤ. ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΔΣΑΝΜ) με 3 Τμήματα

– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 53  Εφορείες Αρχαιοτήτων και 4 τμήματα η καθεμία

–  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 2 Εφορείες Αρχαιοτήτων και 9 Μουσεία

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ (ΓΔΑΜΤΕ)

θα περιλαμβάνει 3 Διευθύνσεις σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας και 10 Περιφερειακές Υπηρεσίες (ΥΝΜΤΕ)

1)  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ με 3 Τμήματα

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ και ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ και ΠΟΛ/ΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ με 4 Τμήματα

3) Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ με 2 Τμήματα

– ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 10 υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων με 2 τμήματα η καθεμία

 Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1) Δ/νση στρατηγικού Προγραμματισμού με 3 Τμήματα

2) Δ/νση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής με 3 Τμήματα

3) Δ/νση Εποπτείας και Διαχείρησης με 3 Τμήματα