Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Τέσσερις “δεξαμενές απολύσεων” στο Δημόσιο

Comments Off on Τέσσερις “δεξαμενές απολύσεων” στο Δημόσιο
Τέσσερις  “δεξαμενές απολύσεων” στο Δημόσιο

Πώς θα γίνουν οι απολύσεις στο Δημόσιο. Οι οργανισμοί που καταργούνται

Από τέσσερις βασικές “πηγές” θα προέλθουν οι 14.000 απολύσεις από το Δημόσιο -οι 4.000 μέχρι το τέλος του 2013 και οι υπόλοιπες 10.000 στο τέλος του 2014.

Παράλληλα θα ισχύσει για κάθε αναγκαστική αποχώρηση ο κανόνας “μία νέα πρόσληψη για κάθε αποχώρηση”.

Η συμφωνία αυτή, στην οποία περιλαμβάνεται και η αποσύνδεση της κινητικότητας των υπαλλήλων από τις απολύσεις, επιτεύχθηκε “μετά από μακρές, κοπιώδεις και σκληρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και την τρόικα, μία συμφωνία που διασφαλίζει τις ποιοτικές και διαρθρωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη η δημόσια διοίκηση”, όπως αναφέρουν επίσημες πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Όσον αφορά τις αναγκαστικές αποχωρήσεις, αυτές θα προκύψουν από τέσσερις πηγές:

*Από τους οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα που θα καταργηθούν διότι δεν είναι βιώσιμες και δεν εξυπηρετούν ανάγκες επιτακτικές. Η κατάργησή τους θα αποφασιστεί μετά από αξιολόγηση σκοπιμότητας της ύπαρξής τους. Οι υπάλληλοί ιδιωτικού δικαίου που υπηρετούν εκεί θα έχουν όλη την κοινωνική προστασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία και θα τους παρασχεθεί πρόσθετη προστασία ως αντιστάθμισμα της αποχώρησής τους.

*Από οργανισμούς του δημοσίου που θα συγχωνευθούν, έπειτα από αξιολόγηση των δομών τους. Οι υπάλληλοι που αντιστοιχούν σε πλεονάζουσες θέσεις θα αξιολογηθούν, αφού αποτιμηθούν τα προσόντα τους και είτε θα μετακινηθούν είτε θα αποχωρήσουν οικειοθελώς με αντιπαροχή κινήτρων.

*Από πειθαρχικά υπόλογους υπαλλήλους που θα κριθούν από τα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια και θα απολυθούν.

*Ένα μέρος θα προέλθει ακόμη από υπαλλήλους που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, μετά από αξιολόγηση δομών, διαπίστωση θέσεων που πλεονάζουν, αποτίμηση προσόντων και εφόσον επιλέξουν να αποχωρήσουν αντί να μετακινηθούν, με κίνητρα οικειοθελούς αποχώρησης (εξαγορά πλασματικών χρόνων).

Επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, “οι πειθαρχικές διαδικασίες επιταχύνονται. Με νομοθετική παρέμβαση δίνεται στους υπαλλήλους που πρωτοβάθμια κρίνονται απολυτέοι η δυνατότητα άμεσης προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα εκδικάζονται γρηγορότερα οι σοβαρότερες περιπτώσεις και ο ίδιος ο υπάλληλος θα κρίνεται ταχυτέρα, ώστε να επιστρέψει ή όχι στην υπηρεσία του”.

Για το θέμα της κινητικότητας, που αφορά 25.000 υπαλλήλους και που αποσυνδέεται από τις αναγκαστικές αποχωρήσεις, τονίζεται ότι “έχει αποκλειστικό σκοπό την ορθολογική ανακατανομή του προσωπικού στο δημόσιο, την άμεση κάλυψη επιτακτικών αναγκών και την αξιοποίηση των υπαλλήλων”.

Τέλος, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κάνει γνωστό ότι από την αξιολόγηση των δομών στα υπουργεία, που έχει περατωθεί, και θα ολοκληρωθεί τους προσεχείς μήνες με τα περιγράμματα θέσεων και την ανακατανομή προσωπικού στις ριζικά αναδιαρθρωμένες διευθύνσεις, οι πλεονάζουσες θέσεις είναι περιορισμένες και δεν υπερβαίνουν συνολικά το 5%.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ)