Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Σχέδιο Οργανισμού ΥΠΠΟΑ 3.4.14

Comments Off on Σχέδιο Οργανισμού ΥΠΠΟΑ 3.4.14
Σχέδιο Οργανισμού ΥΠΠΟΑ 3.4.14

Συνάδελφοι το σχέδιο του νέου Οργανισμού του ΥΠΠΟΑ ολοκληρώθηκε δόθηκε στη δημοσιότητα χθές και οδεύει προς τελική υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Μπορείτε να δείτε τον Οργανισμό εδώ.

Από μια πρώτη ανάγνωση οι περικοπές των δομών αγγίζουν το 34% και σίγουρα θα προκύψουν μετακινήσεις προσωπικού και απολύσεις.

Στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΓΔΑΠΚ) υπάρχει η Δ/νση Μουσείων και σ’ αυτήν υπάγεται  Τμήμα Φύλαξης και Ασφάλειας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων (σελ 18)  που είναι αρμόδιο για:

  • Τη διατύπωση προδιαγραφών για την εξασφάλιση της φύλαξης και ασφάλειας πολιτιστικών αγαθών και επισκεπτών των Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. και τα αντίστοιχα Τμήματα Φύλαξης και Ασφάλειας των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Οργανικών Μονάδων της ΓΔΑΠΚ.
  • Τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων φύλαξης και ασφάλειας σε αρχαιολογικούς χώρους, αποθήκες αρχαιοτήτων και μουσεία.
  •  Την παρακολούθηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών στη Φύλαξη και Ασφάλεια αρχαιολογικών χώρων και μουσείων.
  •  Την οργάνωση εκπαίδευσης του φυλακτικού προσωπικού σε θέματα αρμοδιότητάς τους και την καταγραφή των αναγκών σε φυλακτικό προσωπικό, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Διοικητικού του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Στο Τμήμα Φύλαξης και Ασφάλειας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων (της Δ/νσης Μουσείων) προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου Φύλαξης- Πληροφόρησης, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και αν δεν υπάρχει, κατηγορίας ΔΕ.

Στις 52 Περιφερειακές Υπηρεσίες (Εφορείες Αρχαιοτήτων σελ. 30 κ. εξής), στις Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες (Εναλίων & Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας) και τα 8 δημόσια Μουσεία (σελ. 11) υπάρχει Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας (σελ 34) που είναι αρμόδιο για (σελ 43):

  • Τη διοικητική, οικονομική, γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Εφορείας.
  • Τον προγραμματισμό και έλεγχος της φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, την τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών και τη σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές.
  • Την μέριμνα για την συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των κρατικών οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού της Εφορείας  

Στο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών ή ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρχει, των κλάδων/ ειδικοτήτων ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών (σελ.144)

Καμία θεσμοθέτηση της θέσης του Αρχιφύλακα.

Συνάδελφοι, η Δημοκρατική Συνεργασία  είχε καταθέσει έγκαιρα στην ΠΕΥΦΑ και τους αρμόδιους φορείς, την ολοκληρωμένη πρόταση της για τον νέο Οργανισμό, το Οργανόγραμμα του ΥΠΠΟ και το καθηκοντολόγιο του κλάδου μας, μια πρόταση τέτοια που να καλύπτει τους αρχαιοφύλακες και τον κλάδο μας, να τον εξοπλίζει στις νέες σύγχρονες, αυξημένες, ανάγκες των Μουσείων και των Αρχαιολογικών Χώρων και ταυτόχρονα να τον διασφαλίζει από τυχόν απόπειρες διάλυσής του. Παρακάτω μπορείτε να ξαναδείτε τα σχετικά κείμενα.