Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Σχέδιο νόμου για το ΤΑΥΠΥΠΠΟ

0 σχόλια
Σχέδιο νόμου για το ΤΑΥΠΥΠΠΟ
Το άρθρο 19 του νομοσχεδίου “Θέση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτσμού και Αθλητισμού σε εκκαθάριση” προβλέπει τη λύση και θέση υπό καθεστώς εκκαθάρισης του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων ΥΠΠΟ και στη συνέχεια την οριστική λύση του σε διάστημα όχι παραπάνω από ένα έτος.
Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, το Ταμείο τίθεται αυτοδίκαια σε καθεστώς εκκαθάρισης από τη στιγμή δημοσίευσης του νομοσχεδίου σε ΦΕΚ. Εκκαθαριστής θα τοποθετηθεί ένας υπάλληλος του υπουργείου Πολιτισμού ο οποίος ουσιαστικά θα επιλεγεί από την κ. Μενδώνη. Ναι μεν η διάταξη αναφέρεται σε προς έκδοση ανοιχτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο υπάλληλο του υπουργείου που πληροί ορισμένα προσόντα, ωστόσο δεν ορίζεται κάποια επιτροπή αξιολόγησης και κρίσης των υποψηφίων για τη θέση. Δηλαδή, αυτή που θα κρίνει θα είναι η υπουργός.
Το παραπάνω άρθρο προβλέπει στην παράγραφο 2 ότι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η λειτουργία του παιδικού σταθμού δεν διακόπτεται.
Με το Ν. 4598/2019  ο παιδικός σταθμός στο ΥΠΠΟΑ, καθώς και όλο το προσωπικό του Ταμείου Αλληλοβοήθειας έχει ήδη περιέλθει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα στο Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού, γεγονός που σημειώνεται και στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.
Στην επίμαχη διάταξη (παρ. 2 άρθρου 19ου) υπολαμβάνει ότι μετά το πέρας της εκκαθάρισης η λειτουργία του παιδικού σταθμού ενδέχεται να διακοπεί. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, «που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος από τον ορισμό του εκκαθαριστή», σύμφωνα με τη διάταξη «η λειτουργία του παιδικού σταθμού δεν διακόπτεται». Τι γίνεται όμως μετά; Οι μέχρι σήμερα αναφορές της κ. Μενδώνη δεσμεύονται για τη λειτουργία του σταθμού το έτος 2019-2020, ενώ σχετικά με τη μεταφορά των περίπου 35 εργαζομένων της δομής παιδικής φροντίδας στο οργανόγραμμα του υπουργείου, που είχε δρομολογηθεί με νόμο, η σημερινή υπουργός έχει επικαλεστεί ζήτημα αντισυνταγματικότητας.
Στο ίδιο σχέδιο νόμου η Λ. Μενδώνη επαναφέρει την χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας από τον Υπουργό Πολιτισμού, συγκεκριμένα από την επιχορήγηση του ΤΑΠ. Και αυτό που προκαλεί εντύπωση, εάν δεχτούμε ότι το Ταμείο θα εκκαθαριστεί σε έναν χρόνο, είναι τα 500.000 ευρώ που, σύμφωνα με την Εκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρύθμισης που συνοδεύει το νομοσχέδιο, θα δαπανήσει το υπουργείο για «τακτικές και έκτακτες δαπάνες τού υπό εκκαθάριση Ταμείου» και για «δαπάνες λειτουργίας παιδικού σταθμού και λοιπές δαπάνες».
Με μια άλλη απόφαση της Υπουργού Λ. Μενδώνη, που εκδόθηκε την  Πέμπτη 30.10.2019  προβλέπεται ότι το ως τώρα 5μελές ΔΣ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας (3 επιλεγμένοι από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία και 2 επιλογής της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ, συνδικαλιστές και μέλη της ΠΑΣΚΕ-ΔΗΣΥΠ) γίνεται 7μελές, με 2 μέλη που θα διορίσει η Υπουργός. Tα 2 μέλη που διόρισε η υπουργός (ΦΕΚ 926/ΥΟΔΔ/2019) είναι επίσης συνδικαλιστές της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ και μέλη της ΠΑΣΚΕ/ΔΗΣΥΠ.
Πηγή: efsyn

Σχέδιο νόμου

Σχετικά Άρθρα: