Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Στο Μουσείο της Ακρόπολης μεταφέρεται το προσωπικό του «Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης»

0 σχόλια
Στο Μουσείο της Ακρόπολης μεταφέρεται το προσωπικό του «Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης»

Τη «μεταφορά» του προσωπικού από τον «Οργανισμό Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης» προς το «Μουσείο Ακρόπολης» νομοθετεί η κυβέρνηση μέσω τροπολογίας. Ουσιαστικά, με αυτή την κίνηση αποδεικνύεται ότι ο Ο.Α.Ν.Μ.Α οδεύει προς το τέλος του και την ίδια ώρα αναβαθμίζεται το μουσείο, δεδομένου ότι απαιτείται περισσότερο προσωπικό για την ομαλή λειτουργία του αλλά και την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται.

Σύμφωνα με την σχετική τροπολογία «συνιστώνται στο Μουσείο Ακρόπολης προσωποπαγείς θέσεις κατηγορίας και κλάδου αντίστοιχων με αυτές που κατέχει το διατεθέν προσωπικό κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στις οποίες μεταφέρεται το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου». Πάντως, όπως αναφέρεται στη σχετική ρύθμιση «για όσο χρόνο υφίστανται οι θέσεις αυτές, δεν είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού σε οργανικές θέσεις του «Μουσείου Ακροπόλεως» στην αντίστοιχη κατηγορία και κλάδο».

Σε ότι αφορά τη μισθολογική τους κατάταξη «συνεκτιμάται ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Μουσείο Ακρόπολης η πρότερη απασχόληση του στο Μουσείο με εργοδότη τον Ο.Α.Ν.Μ.Α., ενώ από τη δημοσίευση της απόφασης μεταφοράς υπάγεται στην ίδια ασφάλιση με διάδοχο εργοδότη το Μουσείο Ακρόπολης».

Δείτε την τροπολογία εδώ.