Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η πρώτη εφεδρεία στο Δημόσιο

Comments Off on ΣτΕ: Αντισυνταγματική η πρώτη εφεδρεία στο Δημόσιο
ΣτΕ: Αντισυνταγματική η πρώτη εφεδρεία στο Δημόσιο

Aντισυνταγματική κρίθηκε κατά πλειοψηφία το μέτρο της πρώτης εφεδρείας στο Δημόσιο από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι η εφαρμογή του σε ό,τι αφορά την αποχώρηση δημοσίων υπαλλήλων με μόνο κριτήριο την ένταξή τους σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς δεν συμβαδίζει με τις συνταγματικές ρυθμίσεις.

Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματική τη σχετική ρύθμιση, του νόμου 1872 του 2011 που αφορά μόνον εκείνους τους δημοσίους υπαλλήλους του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που είχαν σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, δηλαδή τους μόνιμους και όχι ιδιωτικού δικαίου η αορίστου χρόνου.

Το σκεπτικό της απόφασης, η οποία ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί, ούτε καθαρογραφεί, στηρίζεται στο ότι δεν ελήφθησαν υπόψη για την εφαρμογή του μέτρου της πρώτης εφεδρείας, η οργάνωση και η δομή των δημοσίων υπηρεσιών και δεν ερευνήθηκε κατά πόσο μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα λειτουργίας και αποδοτικότητας σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει η ΑΔΕΔΥ και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις προσβάλλοντας γενικά το μέτρο της εφεδρείας στο δημόσιο τομέα.Σε κάθε περίπτωση, νομικές πηγές διευκρίνιζαν, ότι ελάχιστοι από τους δημοσίους υπαλλήλους που αποχώρησαν με την πρώτη εφεδρεία μπορεί να επανέλθουν, διότι απαιτείται να έχουν ήδη προσβάλει τη σχετική απόφαση απομάκρυνσής τους.