Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών

Comments Off on Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών
Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο αναδιάρθρωσης της δημόσιας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄193) ξεκινάει φέτος την λειτουργία της μία νέα ειδικότητα με τίτλο

«Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών»

Η νέα ειδικότητα που εμπίπτει στην ομάδα με τίτλο Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα ( Άρθρο 24 παρ. η/4 του Ν Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄193) ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης , προέκυψε από την συγχώνευση σε θεσμικό/εκπαιδευτικό πλαίσιο των ειδικοτήτων με τίτλο :

«Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» και

«Στελέχη παροχής υπηρεσιών Ασφαλείας»

Ο Σύλλογος Σπουδαστών και αποφοίτων ΙΕΚ με ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» σε πρώτη φάση εκφράζει την ικανοποίησή του για την διεύρυνση της επαγγελματικής βάσης αναφοράς των αποφοίτων της νέας ειδικότητας που θεωρητικά παρέχει μεγαλύτερες δυνατότητες απορρόφησης των αποφοίτων της ειδικότητας.

Εν αναμονή ωστόσο της δημοσίευσης των ωρολογιακών αναλυτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών εκπαιδευόμενων , που θα κληθούν στο μέλλον να παρέχουν υπηρεσίες σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της χώρας διατηρεί κάθε επιφύλαξη και παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις.

Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζει ότι : τα εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικοτήτων με τίτλο «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» και «Στελέχη παροχής υπηρεσιών Ασφαλείας» δεν επείχαν θέση αλληλοεπικάλυψης σε καμία περίπτωση . Ενώ το ίδιο ισχύει σε πρακτικό επαγγελματικό επίπεδο για το επαγγελματικό προφίλ των αποφοίτων δύο ειδικοτήτων .

Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ειδικότητας «Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών» που καλείται να καλύψει ευρεία γκάμα διαφορετικών εκπαιδευτικών αναγκών θα έχει καταλυτικό ρόλο στην διαμόρφωση θέσεων και εξελίξεων.

Θέσεων , απόψεων και διαλόγου που φυσικά και θα απευθυνθεί σε επόμενη φάση , στον καθ΄ ύλην αρμόδιο φορέα αναφοράς των Φυλάκων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αλλά και στους άμεσα εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους ( Σύλλογοι/Σωματεία Εργαζομένων).