Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Πρώτο κύμα ιδιωτικοποιήσεων

Comments Off on Πρώτο κύμα ιδιωτικοποιήσεων
Πρώτο κύμα ιδιωτικοποιήσεων

Σε αναζήτηση συμβούλων για αεροδρόμια, τρένα, λιμάνια, ορυχεία, Ταχυδρομεία και Καζίνο Πάρνηθας
Το πρώτο βήμα για την ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόμου, λιμανιών, περιφερειακών αεροδρομίων, των ΕΛΤΑ και άλλων περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κάνει το υπουργείο Οικονομικών. Δημοσίευσε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιλογής χρηματοοικονομικών και τεχνικών συμβούλων, με στόχο την «άμεση» προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. Οι υποψήφιοι έχουν μόλις μία εβδομάδα για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καθώς ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων ορίστηκε η 25η Ιουλίου.
Οι προσκλήσεις αφορούν:

• Στο Καζίνο Πάρνηθας και σε άδειες καζίνο

• Στα περιφερειακά αεροδρόμια

• Στα Ελληνικά Ταχυδρομεία

• Στη ΛΑΡΚΟ

• στους μικρούς λιμένες και μαρίνες

• σε μεταλλευτικά δικαιώματα

• Στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στη συντήρηση τροχαίου υλικού και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει το απόγευμα της 25ης Ιουλίου.

Οι προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σιδηρόδρομος

Αφορά στην αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του τομέα συντήρησης τροχαίου υλικού, καθώς και την εμπορική εκμετάλλευση των σταθμών Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Βόλου και Λάρισας.

Ο σύμβουλος που θα επιλεγεί θα προτείνει και τη διαδικασία για την απόσχιση του κλάδου συντήρησης από τον ΟΣΕ όπου υπάγεται σήμερα, προκειμένου να ακολουθήσει η ιδιωτικοποίησή του. Σχετικά με τους σταθμούς, εξετάζεται και η πώληση των δικαιωμάτων που έχουν σε αυτούς σήμερα το Δημόσιο και η ΓΑΙΑΟΣΕ.


 

 

 

 

 

 

 

 

Περιφερειακά αεροδρόμια

Αφορούν στην “αξιοποίηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης στα περιφερειακά αεροδρόμια που φιλοξενούν πτήσεις της πολιτικής αεροπορίας και βρίσκονται υπό τη διαχείριση της ΥΠΑ”.

Στόχος του Δημοσίου, σύμφωνα με την προκήρυξη, είναι η εξεύρεση της βέλτιστης λύσης για την “αναδιοργάνωση του χαρτοφυλακίου των αεροδρομίων σε μικρές ομάδες [εγκαταστάσεων]”, προκειμένου να ακολουθήσει πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους στρατηγικούς επενδυτές. Οπως φαίνεται από την προκήρυξη, το Δημόσιο επιδιώκει να δημιουργηθούν μικρές ομάδες, σε καθεμία από τις οποίες θα τεθεί επικεφαλής ένα αεροδρόμιο με σημαντική επιβατική κίνηση, αξιοποιώντας ένα σχεδιασμό που είχε εκπονηθεί στο παρελθόν από το υπουργείο Μεταφορών.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ορυχεία και μεταλλευτικά δικαιώματα

Αφορά στην πώληση των δικαιωμάτων του Δημοσίου “από μελλοντικά έσοδα που θα προκύψουν από την εμπορική εκμετάλλευση” των μεταλλείων χρυσού στη Χαλκιδική και στη Θράκη (στην Πέραμο και τις Σάππες).

Οπως σημειώνεται στην προκήρυξη τα δικαιώματα εξόρυξης στη Χαλκιδική έχουν εκχωρηθεί στην “Ελληνικός Χρυσός”, ενώ της Περάμου Θράκης στην “Χρυσωρυχεία Θράκης”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Λιμάνια και μαρίνες

Το Δημόσιο “διαθέτει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο λιμανιών, εκτός των 12 που έχουν τη νομική μορφή Ανώνυμης Εταιρείας”, δηλαδή αυτά σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Ηγουμενίτσα, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Ελευσίνα, Ραφήνα, Λαύριο, Κέρκυρα και Καβάλα.

Το Δημόσιο αναζητάει συμβούλους για τη μετατροπή και των άλλων λιμένων σε Α.Ε. προκειμένου ακολούθως να προχωρήσει η ιδιωτικοποίησή τους μέσω συμβάσεων παραχώρησης. Το σχέδιο φαίνεται πως “αντιγράφει” το αντίστοιχο για τα περιφερειακά αεροδρόμια, καθώς και εδώ γίνεται λόγος για προτάσεις από πλευράς συμβούλων “για τη βελτιστοποίηση στη δομή του χαρτοφυλακίου με τα λιμάνια και τις μαρίνες”.


 

 

 

 

 

 

ΛΑΡΚΟ

Η εταιρεία “είναι ο μεγαλύτερος αυτόνομος παραγωγός φερονικελίου στον κόσμο” και έχει συνολικά 21 εγκαταστάσεις εξόρυξης. Το Δημόσιο ελέγχει το 55,2% της εταιρείας, ενώ 11,4% ανήκει στη ΔΕΗ και 33,4% στην Εθνική Τράπεζα.

Στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ με πώληση της συμμετοχής του Δημοσίου σε επενδυτή που θα αναλάβει και τη διοίκηση της εταιρείας.


 

 

 

 

 

 

 

Καζίνο Πάρνηθας

Το Δημόσιο ελέγχει το 49% του Καζίνου Πάρνηθας μέσω της Εταιρείας Τουριστικών Ακινήτων (ΕΤΑ), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ελέγχεται από την Athens Resort Casino (ARC) στην οποία μετέχουν η Regency με 70% και η Ελλάκτωρ με 30%.

Οπως ορίζεται στη σχετική σύμβαση του 2003 (δεκαετούς διάρκειας) μεταξύ ΕΤΑ και ARC, καθεμία από τις δύο εταιρείες έχει το λεγόμενο δικαίωμα της πρώτης άρνησης. Ο σύμβουλος θα παρέχει “βοήθεια στο Ελληνικό Δημόσιο στις συζήτησεις ή/και τις διαπραγματεύσεις με τους άλλους μετόχους της εταιρείας” προκειμένου να προχωρήσει η αποκρατικοποίησή της.


 

 

 

 

 

 

Ελληνικά Ταχυδρομεία

Το Δημόσιο ελέγχει το 90% των ΕΛΤΑ, ενώ το υπόλοιπο 10% ανήκει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Σκοπός της κυβέρνησης είναι η “ιδιωτικοποίηση της εταιρείας με την πώληση τουλάχιστον του 40% των μετοχών σε στρατηγικό επενδυτή που θα αναλάβει και τη διοίκηση” των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Σημειώνεται ότι στο χαρτοφυλάκιο των ΕΛΤΑ περιλαμβάνεται 10% των μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.