Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Προσλήψεις μονίμων χωρίς… μονιμοποίηση

Comments Off on Προσλήψεις μονίμων χωρίς… μονιμοποίηση
Προσλήψεις μονίμων χωρίς… μονιμοποίηση

 

Θετικά γνωμοδότησε το Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε συμβασιούχοι να προσλαμβάνονται σε κενές θέσεις μονίμων υπαλλήλων, για να καλύψουν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, χωρίς όμως ποτέ να διεκδικήσουν μονιμοποίηση.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, αυτό ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

– σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αποκλειστικά και μόνο για να καλυφθούν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες για μη νομοθετημένες οργανικές θέσεις

– σε συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου προκειμένου να καλυφθούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, υπό τον όρο ότι όσοι προσλαμβάνονται θα καταλαμβάνουν νομοθετημένες οργανικές θέσεις και ότι θα ανήκουν αυστηρά και μόνο είτε στο επιστημονικό, είτε στο τεχνικο-βοηθητικό προσωπικό

– σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου προκειμένου να καλυφθούν νομοθετημένες οργανικές θέσεις, με πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε επιστημονικό, τεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό.