Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Προσλήψεις εκτάκτων

Comments Off on Προσλήψεις εκτάκτων
Προσλήψεις εκτάκτων

Με την υπ΄αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β30357/30.3.2012 Υπουργική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού εγκρίνονται οι διαδικασίες πρόσληψης εξακοσίων ογδόντα (680) ατόμων , διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως πέντε (5) μήνες στην Γ.Δ.Α.Π.Κ. και στη Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε.

 Δείτε ολόκληρη την απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.