Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Προσλήψεις Αρχαιοφυλάκων

Comments Off on Προσλήψεις Αρχαιοφυλάκων
Προσλήψεις Αρχαιοφυλάκων

Στην ανακοίνωση αυτή θα βρείτε όλες τις πληροφορίες, τα δικαιολογητικά και τις οδηγίες  που χρειάζεστε για να έχετε μια σωστή συμμετοχή στην προκήρυξη της επιλογής σας.

Η νέα Πνύκα σας εύχεται καλή επιτυχία!!

 

 

Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαμβάνει:

1) οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 το οποίο χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και

2) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

 

Η έκδοση των προκυρήξεων για τις  θα γίνει σταδιακά ανά φορέα.

Θα σας κρατάμε ενήμερους και θα τις αναρτήσουμε παρακάτω μόλις εκδοθούν.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.asep.gr

www.yppo.gr