Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Προσλήψεις από ΜΚΟ με παραγκωνισμό του ΑΣΕΠ

Comments Off on Προσλήψεις από ΜΚΟ με παραγκωνισμό του ΑΣΕΠ
Προσλήψεις από ΜΚΟ με παραγκωνισμό του ΑΣΕΠ

Αδιαφανείς διαδικασίες και αυθαίρετα κριτήρια που υποκρύπτουν πελατειακή λογική χαρακτηρίζουν τις προσλήψεις ανέργων μέσω Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας» που υλοποιείται σε δήμους.

Τη δράση που αφορά διετή απασχόληση ανέργων νέων σε νεοσύστατες κοινωνικές δομές δήμων υλοποιούν οι ΜΚΟ, χωρίς εμπλοκή του ΑΣΕΠ ούτε σε επίπεδο διαδικασίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας, ελέγχου προκήρυξης, ούτε καν σε επίπεδο υποβολής των ενστάσεων.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν η κάθε ΜΚΟ να διαχειριστεί μόνη της την όλη διαδικασία της προκήρυξης των θέσεων, επιλογής των δικαιούχων και πρόσληψης του νέου προσωπικού, θέτοντας τα δικά της κριτήρια αξιολόγησης με την αντίστοιχη μοριοδότηση (που δεν είναι καν κοινή(!) μεταξύ των φορέων) και επαναφέροντας τον θεσμό της προσωπικής συνέντευξης ως κριτήριο βαθμολόγησης των υποψηφίων, συχνά ισοδύναμο με το σύνολο των μορίων των κοινωνικών κριτηρίων.

Το πρόγραμμα
Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου Εργασίας ενέκρινε το καλοκαίρι του 2012 τις προτάσεις που υπέβαλαν κοινωνικοί φορείς για τη δημιουργία τοπικών δομών καταπολέμησης της φτώχειας. Οι δομές αυτές θα στελεχωθούν από ανέργους έως 30 ετών, οι οποίοι θα εργαστούν για χρονικό διάστημα 24 μηνών και με απολαβές 13.800 το έτος (μισθός συν ασφαλιστικές εισφορές).

Η πρόβλεψη αφορούσε τη δημιουργία 1.500 θέσεων εργασίας, ενώ οι δήμοι που θα συμμετείχαν θα πρέπει να πληρούν το πληθυσμιακό κριτήριο των 80.000 κατοίκων (κάτι που ευνόησε μόνο τους μεγάλους δήμους της χώρας και βεβαίως την Αττική).

Οι δράσεις που θα αναπτύσσονταν θα υποστήριζαν ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, μέσω ενός πλέγματος κοινωνικών δομών όπως: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή παροχής Συσσιτίων, Κοινωνικό φαρμακείο, Υπνωτήριο, Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα χρόνου και Γραφεία Διαμεσολάβησης.

Εθεσαν δικά τους κριτήρια
Ως κριτήρια πρόσληψης των δικαιούχων θεσπίστηκαν από το υπουργείο Εργασίας η κάρτα ανεργίας και η ηλικία (30 ετών). «Δεν υπήρχαν άλλοι κανόνες στην πρόσκληση, παρά μόνο οι προδιαγραφές κάποιων ειδικοτήτων και ο αριθμός των ατόμων που θα στελέχωναν την κάθε δομή» τονίζει στo «Eθνος Εργασία» υψηλόβαθμο στέλεχος Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν η κάθε οργάνωση να «εμπλουτίσει» τα κοινωνικά κριτήρια που έπρεπε να πληρούν οι υποψήφιοι, με μια σειρά άλλων που αφορούν: συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού, συμμετοχή σε σεμινάρια, λοιπές γνώσεις/δεξιότητες κ.λπ.

Το παράδοξο είναι πως τα κριτήρια αυτά βαθμολογούνται όσο τα λεγόμενα κοινωνικά κριτήρια (χρόνος ανεργίας, οικογενειακή κατάσταση, εισόδημα), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανισότητες μεταξύ αυτών που πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια και δικαιούνται των θέσεων και αυτών που με κριτήρια «μαϊμού» που δεν προβλέπονται πουθενά και δεν αφορούν τη φύση των καθηκόντων τους, διεκδικούν την πρόσληψη, συχνά με επιτυχία. Υποψήφιοι προσκείμενοι στον Οργανισμό θα μπορούσαν εύκολα να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη βεβαίωση εθελοντισμού που θα τους χάριζε τα έξτρα μόρια ή τη βεβαίωση σεμιναρίου, καθώς οι ίδιοι οι φορείς πραγματοποιούν παρόμοιες δράσεις επιμόρφωσης.

Ορισμένες ΜΚΟ δεν διστάζουν μάλιστα να ζητούν από τους υποψήφιους να προσκομίσουν συστατικές επιστολές, για να πάρουν έξτρα μόρια, καθώς για κάποιον άγνωστο λόγο η σύσταση κάποιου ιδιώτη προς το πρόσωπό τους αξίζει…. επιβράβευσης στην κλίμακα αξιολόγησης.

Με τα όρια της… φαντασίας, της ισότητας και των ίσων ευκαιριών «φλερτάρει» η ΜΚΟ PRAKSIS, η οποία δεν διστάζει να θέσει και ζήτημα φύλου στην επιλογή των υποψηφίων, αναφέροντας χαρακτηριστικά στην προκήρυξή της πως « … σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων προσμετρούνται η ηλικία, το φύλο και στη συνέχεια τα κριτήρια μοριοδότησης με σειρά προτεραιότητας….». Τα συμπεράσματα δικά σας!

Επιλέγουν όποιον θέλουν με συνέντευξη

Το πλέον σκανδαλώδες στην όλη διαδικασία προσλήψεων είναι το κριτήριο της συνέντευξης, που έχει καταργηθεί στο Δημόσιο από το 2009.

Οι ΜΚΟ, ισχυριζόμενες ότι ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, περνούν τους ενδιαφερόμενους από συνέντευξη με τη δικαιολογία ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης, που αφορά επαφή με ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Το παράδοξο είναι πως προσφέρουν τόσα μόρια στους συνεντευξιαζόμενους, ώστε να «κλειδώσουν» την πρόσληψή τους, έστω κι αν υστερούν σε αντικειμενικά κριτήρια.

Τριμελής επιτροπή
Συνήθως οι συνεντεύξεις γίνονται από τριμελή επιτροπή στην οποία συμμετέχουν μέλη της ΜΚΟ και σπανίως κάποιος εκπρόσωπος του δήμου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι -το πόσοι ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της Οργάνωσης- καλούνται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά προκειμένου να προσέλθουν στο ραντεβού που θα τους ανοίξει ή θα τους στερήσει οριστικά την προοπτική της εργασίας…

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τις ΜΚΟ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η «Κλίμακα» προσφέρει έως 400 μόρια στους συνεντευξιαζόμενους (όταν 400 μόρια μπορούν να συγκεντρώσουν από τα κοινωνικοοικονομικά τους κριτήρια), ενώ η PRAKSIS τους βαθμολογεί από το 1 έως το 5 βάσει εξειδικευμένων εργαλείων επιλογής προσωπικού που χρησιμοποιεί η ίδια (χωρίς να τα κατονομάζει φυσικά για να ενημερωθούν και οι ενδιαφερόμενοι). Η ΑΡΣΙΣ στη συνέντευξή της, αξιολογεί τις δεξιότητες και τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους στα πεδία: Ικανότητα επικοινωνίας, Ομαδικότητα-Πνεύμα συνεργασίας, Ανάληψη πρωτοβουλιών, Κοινωνική ευαισθησία απέναντι σε ευπαθείς ομάδες.

Τα έξτρα μόρια που θα λάβουν οι 3 πρώτοι υποψήφιοι που πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια κυμαίνονται από 0-2.

Η «Ανοδος» προσθέτει 20 μόρια σε όσους περάσουν από τον «σκόπελο» της συνέντευξης και αποδείξουν την προσαρμοστικότητα, την κοινωνικότητα, τη δοτικότητα, την υπομονή και την ειλικρίνεια στην επαφή τους! Υπενθυμίζεται πως τα υπόλοιπα κριτήρια της προκήρυξης βαθμολογούνται από 5 έως 10 μόρια…

Τέλος, η Equal Society βαθμολογεί τη συνέντευξη με 100 μόρια (τα υπόλοιπα κριτήρια κυμαίνονται από 5 έως και 40 μόρια), ενώ η ΕΡΓΑΝΗ δίνει μπόνους στους συνεντευξιαζόμενους που θα αποδείξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και την ευαισθησία τους σε κοινωνικά θέματα 600 μόρια, ενώ μόλις 150 στους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, 50 στα μέλη ευπαθών ομάδων και 20 στα ανήλικα τέκνα.

Ενστάσεις

Οσο για το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, ακολουθεί και αυτό την παθογένεια της όλης διαδικασίας. Κατ’ αρχάς οι ενστάσεις υποβάλλονται στον ίδιο τον φορέα (; ) και όχι στο ΑΣΕΠ και επιπλέον αλλού η προθεσμία αφορά 10 ημέρες, αλλού πέντε και σε άλλες ΜΚΟ μόλις 3 ημερολογιακές ημέρες που ξεκινούν από την επομένη της ανάρτησης των σχετικών πινάκων αξιολόγησης στα γραφεία του δικαιούχου («Ανοδος», «PRAKSIS», «Equal Society», «Αρσις» κ.ά.).

Και στην κοινωφελή εργασία
Η Ανεξάρτητη αρχή εξασφαλίζει διαφάνεια

Αξίζει να σημειωθεί πως προσπάθεια παράκαμψης του ΑΣΕΠ είχε επιχειρηθεί και στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για την τοποθέτηση 57.000 ανέργων στους δήμους με πεντάμηνη απασχόληση. Τότε ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Γιώργος Βέης είχε υποστηρίξει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής πως ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης είχε ζητήσει την εμπλοκή του ΑΣΕΠ στην διαδικασία όταν οι προκηρύξεις του προγράμματος είχαν ήδη καταρτιστεί και είχαν επιλεγεί οι ΜΚΟ, που με δικά τους κριτήρια θα διενεργούσαν τις προσλήψεις. «Η διαδικασία ήδη έχει προδιαγραφεί, τα γεγονότα είναι τετελεσμένα και το ΑΣΕΠ δεν μπορεί να κάνει ουσιαστικό έλεγχο» είχε αναφέρει ο πρόεδρός του, πυροδοτώντας θύελλα αντιδράσεων και αναγκάζοντας την κυβέρνηση να ζητήσει την άμεση εμπλοκή του ΑΣΕΠ στο έργο, αλλάζοντας τη μορφή όλων των προκηρύξεων και υιοθετώντας -εντέλει- τα πρότυπα και τους κανόνες διαφάνειας της Αρχής.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΥ