Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Ποιοι φεύγουν από το Δημόσιο πριν από τα 60

Comments Off on Ποιοι φεύγουν από το Δημόσιο πριν από τα 60
Ποιοι φεύγουν από το Δημόσιο πριν από τα 60

Πέντε ασφαλιστικές διατάξεις επιτρέπουν την «έξοδο» στη σύνταξη πριν από τα 60 των αντρών που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα. Αναγκαία προϋπόθεση είναι η θεμελίωση δικαιώματος -που γίνεται με τη συμπλήρωση της 25ετίας- μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.

Αναλυτικά οι διατάξεις αυτές είναι οι εξής:

1 Συνταξιοδότηση με 35ετία. Πριν από τα 60 μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι δημόσιοι υπάλληλοι με 35ετή υπηρεσία, που ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992. Το όριο ηλικίας είναι σε άμεση συνάρτηση με το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως ακόμα ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους, που ασφαλίστηκαν πριν από το 1983. Για τους συγκεκριμένους ασφαλισμένους παραμένει σε ισχύ η διάταξη για συνταξιοδότηση με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου.

Για όσους ασφαλίστηκαν από 1η Ιανουαρίου 1983 έως 31 Δεκεμβρίου 1992 τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας σταδιακά αυξάνονται. Τυχεροί είναι όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα -δηλαδή είχαν τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης- μέχρι το τέλος του 2010, καθώς συνταξιοδοτούνται με 35ετία στα 58. Εναλλακτικά μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας με 37 έτη ασφάλισης.

Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα το 2011 η «έξοδος» γίνεται με 36 έτη ασφάλισης στα 58 και το 2012 με 37 έτη ασφάλισης στα 59. Σημειώνεται πως για όσους θεμελιώνουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 έχει καταργηθεί η δυνατότητα συνταξιοδότησης με 37ετία χωρίς όριο ηλικίας.

2 Γονείς ανηλίκων. Μεγάλοι τυχεροί είναι οι άντρες με ανήλικα, που συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011- 2012. Το συγκεκριμένο διάστημα ισχύουν ευνοϊκές ρυθμίσεις και η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 52 (για θεμελίωση το 2011) ή στα 55 (για θεμελίωση το 2012). Η σύνταξη σε κάθε περίπτωση είναι πλήρης, αναλογική των ετών ασφάλισης που έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι τη στιγμή που θα υποβάλουν αίτημα συνταξιοδότησης. Η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος γίνεται με τη συμπλήρωση της 25ετίας, όμως το αίτημα μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε στο μέλλον.

Κατά τη συμπλήρωση των 25 ετών είναι απαραίτητο να υφίσταται αθροιστικά και ανηλικότητα του τέκνου. Πλέον ως ανήλικο θεωρείται το τέκνο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως αδικημένοι είναι όσοι άνδρες θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με συμπλήρωση 25ετίας μέχρι το τέλος του 2010. Για τους συγκεκριμένους ασφαλισμένους δεν ισχύουν ευνοϊκές ρυθμίσεις συνταξιοδότησης.

3 Μειωμένη σύνταξη. Ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν για όσους άντρες συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011- 2012. Μειωμένη σύνταξη καταβάλλεται στα 56 αν η θεμελίωση έγινε το 2011 και στα 58 αν η θεμελίωση έγινε το 2012. Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμιστεί πως όσοι ανοίξουν πρόωρα την πόρτα εξόδου θα έχουν «πέναλτι». Η περικοπή είναι 6% για κάθε χρόνο που υπολείπεται του ορίου ηλικίας και φτάνει το 30% για όσους αποχωρούν πέντε χρόνια νωρίτερα

4 Τρίτεκνοι. Για τη θεμελίωση αρκεί η συμπλήρωση 20ετίας. Μέχρι το 2010 τη δυνατότητα θεμελίωσης με διατάξεις τριτέκνων είχαν μόνο οι μητέρες ασφαλισμένες. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 η δυνατότητα παρέχεται και στους άνδρες τρίτεκνος και άνω. Και σε αυτή την περίπτωση εάν και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις εν λόγω διατάξεις. Για τους πατέρες δημοσίους υπαλλήλους τριών και άνω τέκνων ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι όσο χρόνο ασφάλισης κι αν είχαν μέχρι το τέλος του 2010 μπορούν να αξιοποιήσουν το σχετικό δικαίωμα του τριτέκνου χωρίς εμπόδιο.

Ετσι το όριο ηλικίας φτάνει στα 52 για όσους θεμελιώσουν δικαίωμα εντός του 2011 και τα 55 για εκείνους που θα το πραγματοποιήσουν το 2012.

5ΟΤΑ βαρέα. Με ειδικό καθεστώς και όριο ηλικίας τα 58 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οι άνδρες υπάλληλοι των ΟΤΑ που θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2012 και υπάγονται στο ειδικό καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Ανδρες δημόσιοι υπάλληλοι

Κατηγορία

Θεμελίωση

Χρόνος

Οριο

Απαιτούμενος Χρόνος

Παρατηρήσεις

Ανδρες

25 έτη

Μέχρι 31-12-2010

60

25 έτη και άνω

Μειωμένη

25 έτη

Μέχρι 31-12-2010

65

25 έτη και άνω

Πλήρης

25 έτη

2011

56

25 έτη και άνω

Μειωμένη

25 έτη

2011

61

25 έτη και άνω

Πλήρης

25 έτη

2012

58

25 έτη και άνω

Μειωμένη

25 έτη

2012

63

25 έτη και άνω

Πλήρης

25 έτη

Από 1-1-2013

62

25 έτη και άνω

Μειωμένη

25 έτη

Από 1-1-2013

67

25 έτη και άνω

Πλήρης

25 έτη

Μέχρι 31-12-2010

58

35 έτη και άνω

Πλήρης

25 έτη

2011

58

36 έτη και άνω

Πλήρης

25 έτη

2012

59

37 έτη και άνω

Πλήρης

25 έτη

Από 1-1-2013

62

40 έτη και άνω

Πλήρης

Πατέρες ανηλίκων

25 έτη

-2011

52

25 έτη και άνω

Πλήρης

25 έτη

2012

55

25 έτη και άνω

Πλήρης

Πατέρες 3 και άνω τέκνων

20 έτη

Μέχρι 31-12-2011

52

21 έτη και άνω

Πλήρης

20 έτη

Από 1-1-2012

Μέχρι 31-12-2012

55

23 έτη και άνω

Πλήρης

Από 1-1-2013

67

15 έτη και άνω

Πλήρης

Πατέρες
Αναπήρων
τέκνων

25 έτη

Από 1-1-2011

50

25 έτη και άνω

Πλήρης –

Ποσοστό αναπηρίας

τέκνου 67%

Ανδρες
Βαρέα

15

Μέχρι 31-12-2012

58

15 έτη και άνω

12 έτη στο

καθεστώς των ΒΑΕ

ΟΤΑ

15

Από την 1-1-2013

60

15 έτη και άνω

12 έτη στο καθεστώς των ΒΑΕ

Οι ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ

Σε δύο περιπτώσεις μπορούν οι άντρες που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ να ανοίξουν την πόρτα εξόδου πριν από τα 60. Ειδικότερα θα πρέπει είτε να έχουν συμπληρώσει 35ετία είτε να υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών.

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

1 Θεμελίωση με 10.500 ημέρες. Οι άνδρες ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν ή έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2012 τις 10.500 ημέρες ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 58 ή 59 ετών ανάλογα με το έτος θεμελίωσης. Αντίστοιχα ο τελικός χρόνος ασφάλισης που θα απαιτηθεί τη στιγμή της αίτησης μπορεί να είναι από 10.500 έως 11.100 ημέρες ασφάλισης.

Ετσι άνδρας ασφαλισμένος που συμπλήρωσε τις 10.500 ημέρες (35 έτη) μέχρι το τέλος του 2010 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 58 ετών χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ημέρες τη στιγμή της αίτησης.

Αντίστοιχα, άνδρας ασφαλισμένος του ΙΚΑ που συμπλήρωσε ή μπορεί να συμπληρώσει με εξαγορά το πολύ 4 πλασματικών ετών 10.500 ημέρες το 2011 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους. Τη στιγμή της αίτησης πρέπει να έχει 10.800 ημέρες ασφάλισης.

Τέλος, εφόσον ο ασφαλισμένος συμπληρώσει 10.500 ημέρες το 2012 είτε με πραγματικό χρόνο ασφάλισης είτε με χρήση έως πέντε πλασματικών ετών μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 59ου έτους της ηλικίας του.

Τη στιγμή της αίτησης απαιτούνται 11.100 ημέρες ασφάλισης.

2 Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ειδικό καθεστώς ισχύει για τη συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ όσων εργάζονται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η «έξοδος» πριν από τα 60 αφορά μισθωτούς που έχουν 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 7.500 στα βαρέα.

Η σύνταξη είναι πλήρης ή μειωμένη ανάλογα με την επιλογή του ηλικιακού ορίου που θα υποβληθεί η αίτηση. Στις περιπτώσεις επιλογής της πρόωρης εξόδου η μείωση φτάνει το 6% για κάθε έτος πριν το όριο για την πλήρη σύνταξη (0,5% για κάθε μήνα) και ανώτατο ποσοστό μείωσης 12%. Για θεμελίωση μέχρι τέλος 2010 πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 55 και μειωμένη στα 53. Μεταβατικές ρυθμίσεις ισχύουν τη διετία 2011- 2012 με σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης.

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις ο ασφαλισμένος μπορεί να εξαγοράσει χρόνο ώστε να συμπληρώσει μόνο τις 10.500 από τις ημέρες που απαιτούνται γενικά για τη θεμελίωση. Οι 7.500 πρέπει να είναι πραγματικές ημέρες εργασίες στα βαρέα και ανθυγιεινά. Για τη θεμελίωση το 2010 μπορεί να εξαγοραστεί μόνο ο στρατός, για τη θεμελίωση το 2011 μπορούν να εξαγοραστούν ως 4 πλασματικά έτη από τις κατηγορίες του νόμου 3863/2010 και 3996/2011, ενώ για τη θεμελίωση το 2012 έως πέντε χρόνια.

Ασφαλισμένοι IKA

Κατηγορία

Ημέρες Ασφάλισης

Ετος Συμπλήρωσης

Για πλήρη σύνταξη

Για μειωμένη σύνταξη

Παρατηρήσεις

Ανδρες

10.5

Μέχρι την

31/12/2010

58

10.8

2011

58

11.1

2012

59

12

Από την

1/1/2013

62

Ανδρες
ΒΑΕ

10.5

Μέχρι 31/12/2010

55

53

Τα 4/5 των Ημερών Ασφάλισης (για την 35ετία 25 χρόνια) στα Β.Α.Ε. και 1.000 Ημέρες την τελευταία 13ετία

10.5

2011

55 και

9 μήνες.

53 και

9 μήνες

10.5

2012

56 και

6 μήνες

54 και

6 μήνες

10.5

Από την 1/1/2013

60 και 9 μήνες

58 και 9 μήνες

Τι ισχύει για ΔΕΚΟ – τράπεζες

Μόνο με τη συμπλήρωση 35ετίας ανοίγει η πόρτα εξόδου πριν από τα 60 από τα λεγόμενα ειδικά ταμεία. Στους φορείς των ΔΕΚΟ και των τραπεζών όσοι ασφαλίστηκαν πριν από το 1983 αποχωρούν με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Οσοι ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992 αποχωρούν με 35ετία στα 58 ή στα 59, υπό τον όρο πως η θεμελίωση έγινε μέχρι το τέλος του 2012. Ειδικότερα το 2010 η «έξοδος» γίνεται με 35ετία στα 58, το 2011 με 36 έτη στα 58 και το 2012 με 37 έτη στα 59. Χαμένοι είναι όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, καθώς απαιτούνται 40 έτη ασφάλισης και το 62ο έτος της ηλικίας.