Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

ΠΕΥΦΑ

Comments Off on ΠΕΥΦΑ
ΠΕΥΦΑ
Αθήνα, Σεπτέμβριος 2012

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΑΓΕΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΤ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ-ΗΣΑΠ-ΕΘΕΛ-ΤΡΑΜ κ.λ.π.

 

 

 

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανέθεσε στην Κα Τσίπρα Μαρία-Μαγδαληνή  να διερευνήσει τις δυνατότητες, που υφίστανται νομικά για την αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας σας.

 

Παρά το γεγονός, ότι η μετάταξη σας ήταν επί της ουσίας υποχρεωτική και παρά το ότι σας είχε αναγνωριστεί προϋπηρεσία και εκτός των φορέων στους οποίους υπηρετούσατε, καταταχτήκατε  μισθολογικά και βαθμολογικά μόνο με την προϋπηρεσία του φορέα από τον οποίο προήρθατε. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να υποστείτε σοβαρές απώλειες των αποδοχών σας.

 

Μελετώντας ενδελεχώς την κατάσταση με βάση την νομολογία προκύπτει, ότι σε περίπτωση μετατάξεων ή με άλλο τρόπο αλλαγής του προσώπου του εργοδότη, η μεταβολή αυτή δεν μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των αποδοχών του εργαζομένου, ιδιαιτέρως όταν η εν λόγω υπηρεσιακή μεταβολή δεν προήλθε αποκλειστικά και μόνο μετά από πρωτοβουλία του εργαζομένου.

 

Ως εκ τούτου υπάρχει νομική βάση για την διεκδίκηση των μισθολογικών και βαθμολογικών διαφορών που έχουν ανακύψει εις βάρος σας. Κατά συνέπεια, θα ασκηθούν ομαδικές αγωγές οι οποίες θα καλυφθούν οικονομικά από το ταμείο του σωματείου.

 

Απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα:

 

1)  Εξουσιοδότηση προς το Γ.Σ. του σωματείου που θα λέει τα    εξής:

 

  << Εξουσιοδοτώ το Γ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχαιοτήτων (Π.Ε.Υ.Φ.Α.), να προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την διεκδίκηση των μισθολογικών και βαθμολογικών μου διαφορών που προκύπτουν από την μετάταξη μου από τον ΟΣΕ-ΗΣΑΠ-ΕΘΕΛ-ΤΡΑΜ κ.λ.π. στο ΥΠΠΟΤ. >>

 

2) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον φορέα προέλευσης, όπου θα εμφαίνεται το σύνολο της προϋπηρεσίας, που είχε αναγνωριστεί από την ένταξή σας σε κλιμάκια στον φορέα προέλευσης.

 

3)Αντίγραφο της πράξης κατάταξης σε κλιμάκια και βαθμούς από το Υπουργείο Πολιτισμού, τόσο σύμφωνα με τον νόμο 3205/2003 όσο και σύμφωνα με τον νόμο 4024/2011.

 

4)Βεβαίωση προϋπηρεσίας από το Υπουργείο Πολιτισμού.

 

 

 

Για το Γ.Σ.

 

Της Π.Ε.Υ.Φ.Α.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ                                                       ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΚΑΚΟΣ