Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Πίνακες υπολογισμού Κυριακών-Εξαιρεσίμων-Πέραν του Πενθημέρου

Comments Off on Πίνακες υπολογισμού Κυριακών-Εξαιρεσίμων-Πέραν του Πενθημέρου
Πίνακες υπολογισμού Κυριακών-Εξαιρεσίμων-Πέραν του Πενθημέρου

  Κυριακές- Εξαιρέσιμες-Πέραν του Πενθημέρου

Πατήστε εδώ και Δείτε αναλυτικό πίνακα υπολογισμού των  παραπάνω αμοιβών.