Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Πέραν του Πενθημέρου και θεσμοθετημένες άδειες

Comments Off on Πέραν του Πενθημέρου και θεσμοθετημένες άδειες
Πέραν του Πενθημέρου και θεσμοθετημένες άδειες

Συνάδελφοι,

Σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης για την Πέραν του Πενθημέρου απασχόληση σε περίπτωση λήψης αδειών» (κανονική άδεια, γονική άδεια, ασθένεια) μετά από ερώτημα του Υπουργείου πέρισυ (αρ. πρωτ. υπποτ 41939/3.5.12) προς το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, το τελευταίο εγγράφως είχε απαντήσει ως εξής: «….δεν είναι δυνατή η καταβολή αποζημίωσης για την Πέραν του Πενθημέρου απασχόληση σε περίπτωση λήψης αδειών» (κανονική άδεια, γονική άδεια, ασθένεια). Τέλος σημειώνεται ότι η αποζημίωση για την Πέραν του Πενθημέρου απασχόληση υπόκειται στις ίδιες κρατήσεις με αυτές της αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση».

Έτσι κάποια λογιστήρια έως τώρα έκοβαν τα Πέραν του Πενθημέρου βασιζόμενα σ’ αυτήν την απάντηση.

Το ερώτημα επαναδιατυπώθηκε, με την συμβολή της Δημοκρατικής Συνεργασίας, τον Νοέμβριο και σήμερα λάβαμε την νέα απάντηση σύμφωνα με την οποία τα Πέραν του Πενθημέρου σε περίπτωση λήψης θεσμοθετημένων αδειών καταβάλλονται κανονικά.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.