Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Πέραν του πενθημέρου

0 σχόλια
Πέραν του πενθημέρου

Συνάδελφοι,

Ψηφίστηκε από τη Βουλή, το Νομοσχέδιο “Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια – Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)”

Με αυτό το νομοσχέδιο ψηφίστηκε και η  βουλευτική τροπολογία που αφορά στην προσαύξηση  κατά 25% στην παροχή εργασίας πέραν του πενθημέρου, για το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΔΩ


SYRIZA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια- Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)» του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης   

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης πέραν του πενθήμερου για το προσωπικό της παραγράφου Γ3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)

 

   Α. Αιτιολογική Έκθεση

Η παρούσα ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη για διόρθωση στρεβλώσεων στον υπολογισμό της υπερωριακής αποζημίωσης στις περιπτώσεις υπερωριακής εργασίας πέραν του πενθημέρου.

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

Άρθρο…

Το τρίτο εδάφιο της παρ. Γ3 του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (Α΄ 176)«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (A΄176) τροποποιείται ως εξής: «Η ωριαία αμοιβή για εργασία πέραν του πενθημέρου είναι ίδια με αυτή που παρέχεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, προσαυξημένη κατά 25%».

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Παπαηλιού Γιώργος

Θελερίτη Μαρία